Här hittar du svenska stödtjänster som du kan använda för att få hjälp och stöd när du behöver det. Du får gärna meddela oss om andra stödtjänster med garanterad service på svenska, så lägger vi upp infon här på sidan.

Decibel-Våga Fråga

En ungdomsinformation- och rådgiviningstjänst som startats för unga i elva kommuner i Österbotten. Ger hjälp och stöd enligt ungas behov, bl.a. med tjänsten Våga fråga. Luckan UngInfo samarbetar med Decibel och svarar på frågor som kommer från orter utanför Österbotten. 

Du är inte ensam

Gratis stöd via chat på svenska torsdagar kl. 14-17.30 för dig som upplevt osakligt beteende eller trakasserier inom idrotten.

Helsingforsmission
Via Helsingforsmission har du möjlighet att få en egen stödperson som fungerar som ditt stöd vid olika svåra situationer i vardagen eller som din följeslagare då du möter nya utmaningar.

Koppari
Hjälper unga i Borgå, Sibbo och i Österbotten att hitta passande tjänster på svenska.

Krisjouren för unga
Krisjouren för unga erbjuder kortvarig samtalshjälp i livets olika kris- och problemsituationer. Servicen är gratis och riktad till 12-29-åriga ungdomar och unga vuxna samt deras familjer. Du kan kontakta oss anonymt och besöka oss oberoende hemkommun.

Kyrkans samtalstjänst
telefonjour 0400 22 11 90, alla dagar kl. 20-23
chat måndag-torsdag kl. 19-21

“Livslust”-projektet som drivs av Ätstörningscentrum erbjuder kostnadsfria kartläggningar och  specialiserad ätstörningsvård. Unga och unga vuxna får tillgång till hjälp och vård med låg tröskel. Ingen diagnos eller remiss behövs. Rådgivning och tidsbokning, tel. 050 522 0077 (må-fre kl 9-16). 

Föreningen för Mental hälsa erbjuder svenskspråkig kristelefon jour för personer i alla åldrar på måndagar och onsdagar kl 16-20 samt tisdagar, torsdagar och fredag klockan 9-13. Telefonnumret är 09 2525 0112.

Peluuri.fi
Anonym och kostnadsfri hjälplinje 0800 100 101 när spelande börjar gå eller redan har gått över styr. Garanterad svenskspråkig service på måndagar kl. 12-18.

Penno.fi
Hjälper dig att ha koll på och planera din ekonomi.

Pojkarnas telefon 0800 94884 tisdagar 15:30-18:00 och torsdagar 13:00-15:30.
Pojkarnas telefon är en nationell samtalsjour för alla som identifierar sig som pojkar och unga män under 20 år.
Pojkarnas chat  på svenska på onsdagar 13:00-15:00.

Studera i Helsingfors
Projektet Helsingforsalliansen erbjuder vägledning – chat, e-post, face to face, skype – för alla som är intresserade av att studera på svenska i Helsingfors.

Studieinfo
Utbildningsstyrelsen upprätthåller Studieinfo-portalen där finländska läroanstalter och högskolor uppdaterar uppgifterna om sina egna utbildningar i studieinfo-tjänsten.

Stöd för lärande
Utbildningsstyrelsens och Valteri centers rådgivningstjänst för ledning och personal inom den grundläggande utbildningen samt för vårdnadshavare. Vardagar kl. 9–15 på tfn 0295 332 900. Erbjuds av Utbildningsstyrelsen och Valteri center.

Tjejvillan i Grankulla och Helsingfors
Grupp i Grankulla för flickor i åldern 10–18 år, i Helsingfors för 13–18 åringar. Tjejvillan vänder sig också till alla som identifierar sig som flickor. 

ULA-nätverket

ULA är ett nätverk av 13 svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder i Finland. Gemensamt för verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete, studier eller annan lösning.

Varjomaailma – Skuggsidan
Dricker din förälder för mycket?
Du kan chatta på svenska tisdagar kl. 18-20 om du oroar dig för en förälder eller annan närstående vuxen som dricker. Chatten erbjuds av Stiftelsen Bensow i samarbete med Varjomaailma.”

Stödtjänster i Östra Nyland – broschyr utarbetad inom projektet Stora Komet

Stödtjänster i huvudstadsregionen – broschyr utarbetad inom projektet Stora Komet