Här hittar du svenskspråkiga stödtjänster som du kan använda för att få hjälp och stöd när du behöver det.

Du får gärna kontakta oss om andra stödtjänster med garanterad service på svenska, så lägger vi upp infon här på sidan.

Du är inte ensam

Gratis stöd via chat på svenska torsdagar kl. 14-17.30 för dig som upplevt osakligt beteende eller trakasserier inom idrotten.

Helsingforsmission

Via Helsingforsmission har du möjlighet att få en egen stödperson som fungerar som ditt stöd vid olika svåra situationer i vardagen eller som din följeslagare då du möter nya utmaningar.

Koppari

Hjälper unga i Borgå, Sibbo och i Österbotten att hitta passande tjänster på svenska.

Krisjouren för unga

Krisjouren för unga erbjuder kortvarig samtalshjälp i livets olika kris- och problemsituationer. Servicen är gratis och riktad till 12-29-åriga ungdomar och unga vuxna samt deras familjer. Du kan kontakta oss anonymt och besöka oss oberoende hemkommun.

Kyrkans samtalstjänst

Telefonjour alla dagar kl. 20–23, tfn: 0400 22 11 90
Chatt måndag–torsdag kl. 19–21

“Livslust”-projektet

Projektet, som drivs av Ätstörningscentrum, erbjuder kostnadsfria kartläggningar och specialiserad ätstörningsvård. Unga och unga vuxna får tillgång till hjälp och vård med låg tröskel. Ingen diagnos eller remiss behövs. Rådgivning och tidsbokning, tel. 050 522 0077 (må-fre kl 9-16). 

Föreningen för mental hälsa

Föreningen för mental hälsa erbjuder svenskspråkig kristelefon jour för personer i alla åldrar på måndagar och onsdagar kl 16-20 samt tisdagar, torsdagar och fredag klockan 9-13. Telefonnumret är 09 2525 0112.

Nyyti r.y.

Nyyti ry är en riksomfattande och allmännyttig förening som främjar studerandes mentala hälsa. De tillhandahåller information och aktiviteter i frågor som rör mentalt välbefinnande och studerandenas välmående i vardagen, bland annat genom temachattar. Dessutom stöder Nyyti ry de som arbetar med studerande genom utbildning, material, nätverk och sparring.

Peluuri.fi

Anonym och kostnadsfri hjälplinje när spelande börjar gå eller redan har gått över styr. Telefonnummer 0800 100 101. Garanterad svenskspråkig service på måndagar kl. 12–18.

Penno.fi

Hjälper dig att ha koll på och planera din ekonomi.

Pojkarnas telefon

Tisdagar 15:30-18:00 och torsdagar 13:00-15:30, tfn 0800 94884
Pojkarnas telefon är en nationell samtalsjour för alla som identifierar sig som pojkar och unga män under 20 år.

Pojkarnas chat  

På svenska på onsdagar 13:00-15:00.

Psykosociala förbundet

Psykosociala förbundet finns till för att stöda och hjälpa dig när du, eller någon i din närhet, drabbas av psykisk ohälsa. Vi erbjuder telefonrådgivning, kurser inom psykosocial rehabilitering, virtuellt stöd och stöd via våra medlemsföreningar som finns på olika håll i Svenskfinland och på Åland. Mer information på fspc.fi

Studera i Helsingfors

Projektet Helsingforsalliansen erbjuder vägledning – chatt, e-post, face to face, skype, Whatsapp – för alla som är intresserade av att studera på svenska i Helsingfors.

Studieinfo

Utbildningsstyrelsen upprätthåller Studieinfo-portalen där finländska läroanstalter och högskolor uppdaterar uppgifterna om sina egna utbildningar i studieinfo-tjänsten.

Stöd för lärande

Utbildningsstyrelsens och Valteri centers rådgivningstjänst för ledning och personal inom den grundläggande utbildningen samt för vårdnadshavare. Vardagar kl. 9–15 på tfn 0295 332 900. Erbjuds av Utbildningsstyrelsen och Valteri center.

Tjejvillan i Grankulla och Helsingfors

Grupp i Grankulla för flickor i åldern 10–18 år, i Helsingfors för 13–18 åringar. Tjejvillan vänder sig också till alla som identifierar sig som flickor. 

ULA-nätverket

ULA är ett nätverk av 13 svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder i Finland. Gemensamt för verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete, studier eller annan lösning.

Våga Fråga

En ungdomsinformations- och rådgiviningstjänst som startats för unga i elva kommuner i Österbotten. Ger hjälp och stöd enligt ungas behov, bland annat med tjänsten Våga fråga. Luckan UngInfo samarbetar med Decibel och svarar på frågor som kommer från orter utanför Österbotten. 

Varjomaailma – Skuggsidan

Dricker din förälder för mycket?
Du kan chatta på svenska onsdagar kl. 15–17 om du oroar dig för en förälder eller annan närstående vuxen som dricker. Chatten erbjuds av Stiftelsen Bensow i samarbete med Varjomaailma.

Stödtjänster i Östra Nyland

Broschyr utarbetad inom projektet Stora Komet

Stödtjänster i huvudstadsregionen

Broschyr utarbetad inom projektet Stora Komet

Kommunernas ungdomslokaler i huvudstadsregionen:

 

Helsingfors

I Helsingfors finns tre svenskspråkiga ungdomsgårdar: Drumsö, Rastis och Sandels. På ungdomsgårdarna kan du syssla med olika hobbyer, träffa kompisar, delta i kurser, klubbar, utflykter och andra evenemang – eller bara ta det lugnt. Vid behov får du också hjälp, råd och stöd på din ungdomsgård. Läs mer

 

Vanda

Vanda stads ungdomsservice har 15 olika ungdomsgårdar, varav Helsinggård erbjuder verksamhet på svenska. Ungdomsgårdarna erbjuder spel, trädgårdsarbete, gymlokaler, skateboarding, klubbar, workshoppar och allmänt chillande. Hobbyverksamhet erbjuds också, allt från dans till bildkonst och teater. Det lönar sig att bekanta sig med vad just din närmaste ungdomsgård har att erbjuda. Läs mer 

 

Esbo

espoo.fi > Ungdomslokaler – Esbo stad

 

Grankulla

https://www.kauniainen.fi/sv/kultur_och_fritid/ungdomstjanster/ungdomsgarden

 

Kyrkslätt

https://www.kyrkslatt.fi/ungdom

 

Sibbo

https://www.sipoo.fi/se/kultur_och_fritid/ungdomstjanster/ungdomslokaler