Här hittar du svenskspråkiga stödtjänster som du kan använda för att få hjälp och stöd när du behöver det.

Du får gärna kontakta oss om andra stödtjänster med garanterad service på svenska, så lägger vi upp infon här på sidan.

Barn- och ungdomstelefonen

Det är alltid bra att dela med sig av sina känslor till någon. Att tala eller att skriva hjälper alltid. Därför finns Mannerheims barnskyddsförbunds barn- och ungdomstelefon samt nättjänst. I telefonen och i nätbrevtjänsten svarar frivilliga vuxna som har tystnadsplikt och som har tid att lyssna.

Barn- och ungdomstelefonen, tfn 0800 96 116, har öppet må–ons kl. 14–17 och to kl. 17–20.

Barn- och ungdomstelefonen upprätthålls av Mannerheims barnskyddsförbund.

Barnavårdsföreningens chattar

Barnavårdsföreningens chatt för barn och unga håller öppet varje vardag kl. 12–15.

Barnavårdsföreningen ordnar också chattar för föräldrar.

Brottsofferjouren 116 006

Brottsofferjouren ger brottsoffer möjlighet att prata med en person som förstår vad det kan innebära att bli offer för ett brott. Du kan även ringa anonymt.

Brottsofferjouren har jour på svenska mån-fre kl. 12–14 på numret 116 006. Du kan också lämna dina egna kontaktuppgifter på Brottsofferjouren 116 006:s svarare och bli kontaktad inom fem dagar.

Du är inte ensam

Stöd för dig som upplevt osakligt beteende eller trakasserier inom idrotten.

Helsingforsmission

Via Helsingforsmission har du möjlighet att få en egen stödperson som fungerar som ditt stöd vid olika svåra situationer i vardagen eller som din följeslagare då du möter nya utmaningar.

Koppari

Hjälper unga i Borgå, Sibbo och i Österbotten att hitta passande tjänster på svenska.

Krisjouren för unga

Krisjouren för unga erbjuder kortvarig samtalshjälp i livets olika kris- och problemsituationer. Servicen är gratis och riktad till 12–29-åriga ungdomar och unga vuxna samt deras familjer. Du kan kontakta Krisjouren anonymt oberoende hemkommun.

Kristelefonen – hjälp och stöd i svåra livssituationer

Befinner du dig i en svår livssituation eller har du upplevt något uppskakande? Har ditt liv plötsligt förändrats och känns det oöverkomligt? Känner du att du inte längre orkar ensam med dina bekymmer? Har du självdestruktiva tankar?

Den svenskspråkiga nationella kristelefonen samtalsstöd för personer i svåra livssituationer eller till deras närstående på numret 09 2525 0112. Samtalen tas emot av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Kristelefonen upprätthålls av Mieli, föreningen för mental hälsa i Finland.

Telefonjouren är öppen:
må, on kl. 16–20
ti, to och fr kl. 9–13

Kyrkans samtalstjänst

Telefonjour alla dagar kl. 20–23, tfn: 0400 22 11 90
Chatt måndag–torsdag kl. 19–21

“Livslust”-projektet

Projektet, som drivs av Ätstörningscentrum, erbjuder kostnadsfria kartläggningar och specialiserad ätstörningsvård. Unga och unga vuxna får tillgång till hjälp och vård med låg tröskel. Ingen diagnos eller remiss behövs. Rådgivning och tidsbokning, tel. 050 522 0077 (må-fre kl 9-16). 

Marthaförbundets ekonomirådgivning

Marthaförbundet erbjuder ekonomisk coaching gratis och anonymt för dig under 29 år. Du ställa frågor som rör allt från sparande, budgetering, bostadslån till skulder och oro över den egna ekonomin.

Marthaförbundets ekonomirådgivare finns tillgängliga följande tider:

Whatsapp 044 4919 210: måndagar och onsdagar kl. 10–14

Ärligt talat-chatten: onsdagar kl. 10–13

Nyyti

Nyyti ry är en riksomfattande och allmännyttig förening som främjar studerandes mentala hälsa och studieförmåga. Föreningen erbjuder information och aktiviteter i frågor som rör mentalt välbefinnande och studerandenas välmående i vardagen, bland annat tematiska gruppchattar, webbgrupper och direktsända sakkunnigdiskussioner. Dessutom stöder Nyyti ry de som arbetar med studerande genom utbildning, material, nätverk och sparring.

Peluuri.fi

Anonym och kostnadsfri hjälplinje när spelande börjar gå eller redan har gått över styr. Telefonnummer 0800 100 101. Garanterad svenskspråkig service på måndagar kl. 12–18.

Penno.fi

Hjälper dig att ha koll på och planera din ekonomi.

Pojkarnas telefon

Tisdagar 15:30-18:00 och torsdagar 13:00-15:30, tfn 0800 94884
Pojkarnas telefon är en nationell samtalsjour för alla som identifierar sig som pojkar och unga män under 20 år.

Pojkarnas chatt  

På svenska på onsdagar 13:00-15:00.

Projekt Frågesjuk

Frågesjuk är en grupp svenskspråkiga läkar- och tandläkarstuderanden som svarar på barns och ungas frågor om sjukdomar, coronavirus och annat som är kopplat till hälsa. Du kan ställa din egen fråga eller läsa frågor och svar på Projekt Frågesjuks Facebooksida eller Instagram.

Psykosociala förbundet

Psykosociala förbundet finns till för att stöda och hjälpa dig när du, eller någon i din närhet, drabbas av psykisk ohälsa. Bland annat genom telefonrådgivning, kurser inom psykosocial rehabilitering, virtuellt stöd och stöd medlemsföreningarna runt om i Svenskfinland och på Åland.

Psykosociala förbundets telefonjour erbjuder samtalsstöd må–to, kl. 10–14. Tfn 050 911 32 95. Det går även bra att lämna ringbud.

På frågetjänsten Ställ en fråga kan du skicka en egen fråga eller läsa tidigare frågor och svar om psykisk hälsa.

Röda korsets chattvänverksamhet

Med en chattvän från Röda Korset kan du chatta anonymt om allt mellan himmel och jord. Chattvännen finns med dig som stöd och sällskap så länge det känns bra för båda. Vi försöker matcha dig med en chattvän med liknande intressen och tar i beaktande dina önskemål om chattvännens ålder och kön. Tillsammans kommer ni överens om när och hur ofta ni håller kontakten.

Röda Korsets chattvänner har tystnadsplikt och har gått Röda Korsets utbildning för frivilliga vänner. Väntjänsten är öppen för alla oavsett ålder och det kostar ingenting att ha en chattvän.

Skuggsidan

Skuggsidan är en plats för dig 12–18 år som funderar över föräldrarnas drickande eller mentala hälsa.

Skuggsidans chatt är öppen varje måndag och onsdag kl. 15–17. Chatten erbjuds av Stiftelsen Bensow i samarbete med Varjomaailma och USM.

Skuggsidan ordnar också stödgrupper online, där du kan diskutera med handledare och med andra unga i samma situation som dig.

Studera i Helsingfors

Projektet Helsingforsalliansen erbjuder vägledning – chatt, e-post, face to face, skype, Whatsapp – för alla som är intresserade av att studera på svenska i Helsingfors.

Studieinfo

Utbildningsstyrelsen upprätthåller Studieinfo-portalen där finländska läroanstalter och högskolor uppdaterar uppgifterna om sina egna utbildningar i studieinfo-tjänsten.

Stöd för lärande

Utbildningsstyrelsens och Valteri centers rådgivningstjänst för ledning och personal inom den grundläggande utbildningen samt för vårdnadshavare. Vardagar kl. 9–15 på tfn 0295 332 900. Erbjuds av Utbildningsstyrelsen och Valteri center.

Systerskapet

Systerskapet är ett mentorprogram för dig som är flicka, 1320 år och behöver någon som lyssnar. Genom systerskapet paras du ihop med en äldre Storasyster som finns där och lyssnar till dig. 

Systerskapet erbjuds av projektet På samma linje, som är ett samarbete mellan Luckan och Finlands svenska idrott.

Tjejvillan i Grankulla och Helsingfors

Grupp i Grankulla för flickor i åldern 10–18 år, i Helsingfors för 13–18 åringar. Tjejvillan vänder sig till alla som identifierar sig som flickor. 

ULA-nätverket

ULA är ett nätverk av 13 svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder i Finland. Gemensamt för verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete, studier eller annan lösning.

Våga fråga

På Våga fråga kan du ställa frågor anonymt om allt från arbete och studier till psykiskt och fysiskt välmående, relationer och sex. Du får svar inom en vecka av en sakkunnig. På webbsidan finns även tidigare frågor samlade.

Våga fråga upprätthålls av Decibel i samarbete med Luckan UngInfo. 

Ärligt talat-chatten

Ärligt talat är en stödchatt för dig 13–29 år. Hit kan du komma och prata anonymt om det som känns viktigt för dig just nu – inget ämne är för stort eller för  litet! Du kan chatta med professionella handledare eller psykolog, och varannan måndag också med en gästchattare som är expert inom något tema.

Chatten är öppen måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 19–22.

Under undantagstiden (18.3–30.6) har Ärligt talat öppet även dagtid: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 10–13.

Du hittar också chatten på Instagram: @arligttalatchatten och Facebook. Ärligt talat drivs av Luckan UngInfo.

Stödtjänster i Östra Nyland

Broschyr utarbetad inom projektet Stora Komet

Stödtjänster i huvudstadsregionen

Broschyr utarbetad inom projektet Stora Komet

Kommunernas ungdomslokaler i huvudstadsregionen:

 

Helsingfors

I Helsingfors finns tre svenskspråkiga ungdomsgårdar: Drumsö, Rastis och Sandels. På ungdomsgårdarna kan du syssla med olika hobbyer, träffa kompisar, delta i kurser, klubbar, utflykter och andra evenemang – eller bara ta det lugnt. Vid behov får du också hjälp, råd och stöd på din ungdomsgård. Läs mer

 

Vanda

Vanda stads ungdomsservice har 15 olika ungdomsgårdar, varav Helsinggård erbjuder verksamhet på svenska. Ungdomsgårdarna erbjuder spel, trädgårdsarbete, gymlokaler, skateboarding, klubbar, workshoppar och allmänt chillande. Hobbyverksamhet erbjuds också, allt från dans till bildkonst och teater. Det lönar sig att bekanta sig med vad just din närmaste ungdomsgård har att erbjuda. Läs mer 

 

Esbo

Esbo stads ungdomstjänster har en svenskspråkig ungdomslokal på Sökö. Verksamheten är till ungdomar mellan 12-17 år. Unkkan är online och ungdomsledarna finns på discord och på sociala medier. Läs mer om verksamheten på stadens webbsida.

espoo.fi > Ungdomslokaler – Esbo stad

 

Grankulla

Grani klubben är ungdomarnas eget ställe som har öppnat ett digitalt ungdomsutrymme på discord. Läs mer om verksamheten på stadens webbsida.

https://www.kauniainen.fi/sv/kultur_och_fritid/ungdomstjanster/ungdomsgarden

 

Kyrkslätt

https://www.kyrkslatt.fi/ungdom

 

Sibbo

https://www.sipoo.fi/se/kultur_och_fritid/ungdomstjanster/ungdomslokaler