Här hittar du svenskspråkiga stödtjänster som du kan använda för att få hjälp och stöd när du behöver det.

Du får gärna kontakta oss om andra stödtjänster med garanterad service på svenska, så lägger vi upp infon här på sidan.

Barn- och ungdomstelefonen

Det är alltid bra att dela med sig av sina känslor till någon. Att tala eller att skriva hjälper alltid. Därför finns Mannerheims barnskyddsförbunds barn- och ungdomstelefon samt nättjänst. I telefonen och i nätbrevtjänsten svarar frivilliga vuxna som har tystnadsplikt och som har tid att lyssna.

Barn- och ungdomstelefonen, tfn 0800 96 116, har öppet må–ons kl. 14–17 och to kl. 17–20.

Barn- och ungdomstelefonen upprätthålls av Mannerheims barnskyddsförbund.

Brottsofferjouren 116 006

Brottsofferjouren ger brottsoffer möjlighet att prata med en person som förstår vad det kan innebära att bli offer för ett brott. Du kan även ringa anonymt.

Brottsofferjouren har jour på svenska mån-fre kl. 12–14 på numret 116 006. Du kan också lämna dina egna kontaktuppgifter på Brottsofferjouren 116 006:s svarare och bli kontaktad inom fem dagar.

Du är inte ensam

Stöd för dig som upplevt osakligt beteende eller trakasserier inom idrotten.

Helsingforsmission

Via Helsingforsmission har du möjlighet att få en egen stödperson som fungerar som ditt stöd vid olika svåra situationer i vardagen eller som din följeslagare då du möter nya utmaningar.

Karriärcenter Arabia

På Karriärcenter Arabia har du möjlighet att få karriärvägledning både online och vid en betjäningspunkt vid Arabiastranden i Helsingfors. Karriärcentret erbjuder vägledning i studierelaterade frågor, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan studerar, eller för dig som behöver vägledning till arbete efter studier eller som funderar på dina följande steg i din karriär. Kontakta Karriärcentret om du behöver vägledning, råd och stöd!

Koppari

Koppari samlar tjänster för unga och hjälper dig i Borgå och Sibbo att hitta den service du behöver på svenska.

Kran

Du är inte ensam. Social isolering och det stora nyhetsflödet om coronaviruset kan leda till känslor av ensamhet, oro och ångest. KRAN:s stödtelefon tar emot samtal alla vardagar kl. 13-17. Vi finns här för dig för att lyssna och stöda och ta del av det du behöver prata om i stunden. Telefonnumret är 050 313 9926.

 

Krisjouren för unga

Krisjouren för unga erbjuder kortvarig samtalshjälp i livets olika kris- och problemsituationer. Servicen är gratis och riktad till 12–29-åriga ungdomar och unga vuxna samt deras familjer. Du kan kontakta Krisjouren anonymt oberoende hemkommun.

Kristelefonen – hjälp och stöd i svåra livssituationer

Befinner du dig i en svår livssituation eller har du upplevt något uppskakande? Har ditt liv plötsligt förändrats och känns det oöverkomligt? Känner du att du inte längre orkar ensam med dina bekymmer? Har du självdestruktiva tankar?

Den svenskspråkiga nationella kristelefonen samtalsstöd för personer i svåra livssituationer eller till deras närstående på numret 09 2525 0112. Samtalen tas emot av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Kristelefonen upprätthålls av Mieli, föreningen för mental hälsa i Finland.

Telefonjouren är öppen:
må, on kl. 16–20
ti, to och fr kl. 9–13

Kyrkans samtalstjänst

Telefonjour alla dagar kl. 20–23, tfn: 0400 22 11 90
Chatt måndag–torsdag kl. 19–21

“Livslust”-projektet

Projektet, som drivs av Ätstörningscentrum, erbjuder kostnadsfria kartläggningar och specialiserad ätstörningsvård. Unga och unga vuxna får tillgång till hjälp och vård med låg tröskel. Ingen diagnos eller remiss behövs. Rådgivning och tidsbokning, tel. 050 522 0077 (må-fre kl 9-16). 

Marthaförbundets ekonomirådgivning

Marthaförbundet erbjuder ekonomisk coaching gratis och anonymt för dig under 29 år. Du kan ställa frågor som rör allt från sparande, budgetering, bostadslån till skulder och oro över den egna ekonomin. Du hittar ekonomirådgivarens kontaktuppgifter på hemsidan. Där bokar du tid för ekonomirådgivning, du väljer datum och fyller i dina frågor och kontaktuppgifter i ett formulär.

Under 2021 stödjer Marthaförbundet ungas hantering av vardagsekonomi med projektet En euro i taget. Du kan få stöd för att förbättra din ekonomi.

Min stig

Vi finns i hela Nyland för dej som har en familjemedlem som mår psykiskt illa, dricker för mycket eller använder droger. Tillsammans kan vi fundera på hurdant stöd just du behöver och du kan delta i vår verksamhet enligt hur du själv tycker. Vi kan också hjälpa dej med att söka stöd och hjälp på andra ställen.

I Min stig kan du delta i individuellt samtalsstöd, ungdomsgrupp och sommarläger. Här kan du träffa andra med liknande erfarenheter som du och hitta gemenskap. Om du har frågor som du vill ställa anonymt, kan du även chatta med oss på Skör barndom-chatten måndagar och onsdagar kl.15-17.

Kom ihåg att din förälders illamående inte är ditt ansvar. Bli inte ensam med din oro, det finns stöd att få. Läs mera om hur du får kontakt med oss i länken under rubriken.

Ninni

Ninni – för de bortglömda barnen finns till för dig som lever i en familj där det finns beroende eller psykisk ohälsa. I Österbotten ordnar vi samtalsgrupper och vi träffar barn och ungdomar skilt. Vi ordnar aktivitetsdagar och läger för barn och unga från hela svensk Finland. Du kan chatta med oss på Skör barndom chatten. Du hittar oss på Snapchat, IG och på www.ninniusm.fi.

Ingen fråga är för liten och det finns många andra som har det som du. Hör av dig!

Nyyti

Nyyti ry är en riksomfattande och allmännyttig förening som främjar studerandes mentala hälsa och studieförmåga. Föreningen erbjuder information och aktiviteter i frågor som rör mentalt välbefinnande och studerandenas välmående i vardagen, bland annat tematiska gruppchattar, webbgrupper och direktsända sakkunnigdiskussioner. Dessutom stöder Nyyti ry de som arbetar med studerande genom utbildning, material, nätverk och sparring.

Peluuri.fi

Anonym och kostnadsfri hjälplinje när spelande börjar gå eller redan har gått över styr. Telefonnummer 0800 100 101. Garanterad svenskspråkig service på måndagar kl. 12–18.

Penno.fi

Hjälper dig att ha koll på och planera din ekonomi.

Pojkarnas telefon

Tisdagar 15:30-18:00 och torsdagar 13:00-15:30, tfn 0800 94884
Pojkarnas telefon är en nationell samtalsjour för alla som identifierar sig som pojkar och unga män under 20 år. Pojkarnas telefon har en YouTube-kanal där du hittar videor och animationer.

Pojkarnas chatt  

På svenska på onsdagar 13:00-15:30.

Projekt Frågesjuk

Frågesjuk är en grupp svenskspråkiga läkar- och tandläkarstuderanden som svarar på barns och ungas frågor om kroppen, sjukdomar och annat som är kopplat till hälsa. Du kan ställa din egen fråga eller läsa frågor och svar på Projekt Frågesjuks webbsida eller Instagram @fragesjuk.

Psykosociala förbundet

Psykosociala förbundet finns till för att stöda och hjälpa dig när du, eller någon i din närhet, drabbas av psykisk ohälsa. Bland annat genom kurser inom psykosocial rehabilitering, virtuellt stöd och stöd medlemsföreningarna runt om i Svenskfinland och på Åland.

På frågetjänsten Ställ en fråga kan du skicka en egen fråga eller läsa tidigare frågor och svar om psykisk hälsa.

Psykosociala förbundet har samlat information i en webbsida för dig som mår dåligt och behöver kanske veta mer om det problem du lider av eller har en familjemedlem som mår psykiskt dåligt och du behöver stöd.

Regnbågsankan

Regnbågsankan är föreningen för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör sexuella​minoriteter och könsminoriteter. Regnbågsankan ordnar program och de svarar på frågor som berör sexuell läggning, könsminoriteter, komma ut och allt annat under regnbågen. Du får svar på dina frågor via ungdomstjänsten Våga fråga.

Röda korsets chattvänverksamhet

Med en chattvän från Röda Korset kan du chatta anonymt om allt mellan himmel och jord. Chattvännen finns med dig som stöd och sällskap så länge det känns bra för båda. Vi försöker matcha dig med en chattvän med liknande intressen och tar i beaktande dina önskemål om chattvännens ålder och kön. Tillsammans kommer ni överens om när och hur ofta ni håller kontakten.

Röda Korsets chattvänner har tystnadsplikt och har gått Röda Korsets utbildning för frivilliga vänner. Väntjänsten är öppen för alla oavsett ålder och det kostar ingenting att ha en chattvän.

Skör barndom-chatten

Skör barndom-chatten (Lasinen lapsuus) är en plats för dig 12–18 år som undrar öve, eller vill ha stöd på grund av, din förälders drickande eller användande av droger. Här kan du chatta anonymt med en sakkunnig handledare som har erfarenhet av att jobba med unga som lever med en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. Bli inte ensam med dina tankar och din oro. Hör av dej till oss så funderar vi vidare på din situation tillsammans!

Chatten är öppen varje måndag och onsdag kl. 15–17 och erbjuds av Stiftelsen Bensow i samarbete med Varjomaailma och USM.

Studera i Helsingfors

Hos Studera i Helsingfors hittar du information om vad du kan studera på svenska på högskola i Helsingfors. På webbsidan finns konkreta tips, övningar och verktyg som hjälper dig i studielivet och under studietiden. Du kan kontakta en vägledare om du har frågor kring studier och studieval. Du får gratis vägledning  genom att fylla i dina kontaktuppgifter och frågor i formuläret eller du kan också kontakta Karriärcenter Arabia – Tjänsten är för alla som är intresserade av att studera på svenska i Helsingfors.

Studera i Helsingfors upprätthålls av Helsingforsalliansen som är ett samarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingforsregionen.

Studieinfo

I Studieinfo-tjänsten får du information om studier och utbildningar. Du kan bekanta dig med antagningsgrunder och söka till utbildningar.

Studieinfo finns på Instagram @opintopolku_studieinfo

Utbildningsstyrelsen upprätthåller Studieinfo-portalen. Finländska läroanstalter och högskolor uppdaterar uppgifterna om sina egna utbildningar i studieinfo-tjänsten.

Stöd för lärande

Valteri erbjuder elever, deras familjer och medarbetare stöd för lärande och skolgång. Valteri är nationell och en del av Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde och erbjuder mångsidiga tjänster i behoven inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Du kan kontakta Valteri genom att fylla i dina kontaktuppgifter och frågor i formuläret.

Sveps

För dig som är 16–28 år från Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt eller Grankulla och som för tillfället inte går i skola eller arbetar. Unga som officiellt är studerande, men i praktiken inte längre studerar kan också få hjälp med sina framtidsplaner. Sveps är öppet alla vardagar mellan kl. 9-16 och du når Sveps på servicenumret: 050 322 1451.  Du kan också fylla i en kontaktbegäran så tar en uppsökande ungdomsarbetare kontakt med dig. Vårdnadshavare och andra närstående personer till de unga kan gärna kontakta Sveps.

Systerskapet

Systerskapet är ett mentorprogram för dig som är flicka, 1320 år och behöver någon som lyssnar. Genom systerskapet paras du ihop med en äldre Storasyster som finns där och lyssnar till dig. 

Systerskapet erbjuds av projektet På samma linje, som är ett samarbete mellan Luckan och Finlands svenska idrott.

Tjejvillan i Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Sibbo

Alla flickor i åldern 10–18 år är välkomna till Tjejvillan, i Grankulla och Kyrkslätt 10–18 år, i Helsingfors och Sibbo 13–18 år. Tjejvillan vänder sig till alla som identifierar sig som flickor och är en trygg och inspirerande plats där det finns alltid en vuxen på plats. All verksamhet på Tjejvillan är kostnadsfri. Gå in i hemsidan och du får veta mera om öppettider och var verksamheten ordnas!

ULA-nätverket

ULA är ett nätverk av 13 svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder i Finland. Gemensamt för verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete, studier eller annan lösning.

Våga fråga

På Våga fråga kan du ställa frågor anonymt om allt från arbete och studier till psykiskt och fysiskt välmående, relationer och sex. Du får svar så fort vi svarar, men försöker att alltid besvara frågor inom fem arbetsdagar. Du får ett svar av en sakkunnig. På webbsidan finns även tidigare frågor samlade.

Våga fråga upprätthålls av Decibel i samarbete med Luckan UngInfo. 

Ärligt talat-chatten

Ärligt talat är en stödchatt för dig 13–29 år. Hit kan du komma och prata anonymt om det som känns viktigt för dig just nu – inget ämne är för stort eller för  litet! Du kan chatta med professionella handledare eller psykolog, och varannan måndag också med en gästchattare som är expert inom något tema.

Chatten är öppen i juni och augusti
Må: 9-12*, 19-22
Ti: 19-22*
Ons: 9-12*, 19-22
To: 19–22*
Sommaröppet! I juli håller chatten öppet varje måndag, tisdag och torsdag kl. 19-22 med psykolog på plats en kväll i veckan.

Du hittar också chatten på Instagram: @arligttalatchatten och Facebook. Ärligt talat drivs av Luckan UngInfo.

Stödtjänster i Östra Nyland

Broschyr utarbetad inom projektet Stora Komet

Stödtjänster i huvudstadsregionen

Broschyr utarbetad inom projektet Stora Komet

Kommunernas ungdomslokaler i huvudstadsregionen:

 

Helsingfors

I Helsingfors finns tre svenskspråkiga ungdomsgårdar: Drumsö, Rastis och Sandels. På ungdomsgårdarna kan du syssla med olika hobbyer, träffa kompisar, delta i kurser, klubbar, utflykter och andra evenemang – eller bara ta det lugnt. Vid behov får du också hjälp, råd och stöd på din ungdomsgård.

https://nuorten.helsinki/

 

Vanda

Vanda stads ungdomsservice har 15 olika ungdomsgårdar, varav Helsinggård erbjuder verksamhet på svenska. Ungdomsgårdarna erbjuder spel, trädgårdsarbete, gymlokaler, skateboarding, klubbar, workshoppar och allmänt chillande. Hobbyverksamhet erbjuds också, allt från dans till bildkonst och teater. Det lönar sig att bekanta sig med vad just din närmaste ungdomsgård har att erbjuda. Läs mer 

 

Esbo

Esbo stads ungdomstjänster har en svenskspråkig ungdomslokal på Sökö. Verksamheten är till ungdomar mellan 12-17 år. Unkkan är online och ungdomsledarna finns på discord och på sociala medier. Läs mer om verksamheten på stadens webbsida.

espoo.fi > Ungdomslokaler – Esbo stad

 

Grankulla

Grani klubben är ungdomarnas eget ställe som har öppnat ett digitalt ungdomsutrymme på discord. Läs mer om verksamheten på stadens webbsida.

https://www.kauniainen.fi/sv/kultur-och-fritid/ungdomar/ungdomsgarden-och-verksamheten/#3a7107ea

 

Kyrkslätt

https://www.kyrkslatt.fi/ungdomslokaler

 

Sibbo

https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/ungdomslokaler/