Evenemang för envar

Luckan UngInfo arrangerar evenemang för sina primära och sekundära målgrupper i samarbete med andra organisationer och sakkunniga.

Kommande evenemang

Dagen för finlandssvenskt ungdomsarbete 25.1.2024

Tidigare evenemang

Skolungdomsarbetarträff 20.11.2023 – tema diskriminering

Elin Jungar, sakkunnig från diskrimineringsombudsmannens byrå föreläser om diskriminering och den förnyade diskrimineringslagen. 
Från vänster: Elin Jungar, diskrimineringsmannens byrå,
Pia Öhman (Folkhälsan, Nuoska), Karolina Asén (Luckan Unginfo, Nuoska)
och Veronica Hellström (Juvenia Xamk, Nuoska)

Luckan UngInfo bjöd in svenskspråkiga skolcoacher och skolungdomsarbetare i Nyland till en föreläsning om diskriminering och en diskussion kring temat ur ungdomsarbete i skolans synvinkel.

Elin Jungar, sakkunnig från diskrimineringsombudsmannens byrå, föreläste om diskriminering, med fokus på den förnyade diskrimineringslagen och hur den påverkar arbetet i skolor i praktiken. Skolungdomsarbetare och skolcoacher har en viktig roll i det förebyggande arbetet mot diskriminering i skolan. Träffen ordnades som en del av Luckan UngInfos arbete inom Kompetenscenter Nuoska.

Tack till alla deltagare!

Afterwork

Flytta utomlands

Den 24 maj ordnades ett Flytta utomlands evenemang på Luckan Helsingfors för unga som funderar över vilka möjligheter det finns till att studera eller arbeta utomlands. Tillsammans med Liberal praktik och Nordjobb kunde vi ge de på plats praktiska tips, inspiration och information som kan vara till nytta i planeringen av äventyret.

Luckans databas FYRK presenterade. Här får du praktiska tips om vilka stipendier du kan ansöka om som studerande med fokus på att flytta utomlands. 

I respons från deltagarna framgår att ekonomiska frågor och välbefinnande är de områden inom UngInfos tjänster som intresserar mest.

Om du inte kunde delta men har frågor i ämnet så hittas information om Ut i världen från Kunskapsbanken. Eller så kan du boka en vägledning och få hjälp med just dina frågor.