Tjänster för press och media

På denna sida hittas utöver kontaktinformation också pressarkivet och länkar till publikationer, bilder, medietexter och logotyper.

För detaljerad information eller uttalanden och intervjuer med sakkunnig inom UngInfos verksamhetsområden och nätverk: kontaktuppgifter nedan.

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicyn anger riktlinjer för Luckan UngInfos kommunikation på traditionella och sociala plattformar.

Luckan UngInfos personal kan utsättas för trakasserier på traditionella plattformar och i sociala medier. Detta ökar särskilt när världspolitiska händelser eskalerar, som tar sig uttryck i den samhälleliga opinionen. UngInfo fördömer och har nolltolerans för osakligt beteende och bemötande och alla former av hot som riktar sig mot dess anställda. Luckan UngInfo godkänner inte sådant innehåll som är olagligt eller som nedsätter representanter för UngInfo.

UngInfo stöder sina representanter i situationer där de blir trakasserade. Sakkunniga kommenterar frågor i media utifrån deras egen tillämpade sakkunskap eller fenomenbaserade expertis.  UngInfos språkrör, precis som alla andra, har rätt till åsikts- och yttrandefrihet.

UngInfo välkomnar saklig och konstruktiv diskussion på sina plattformar och i  sina kanaler för sociala medier. Förolämpningar som riktar sig mot en individ eller folkgrupp hör inte hemma i en god diskussionskultur och kan i vissa fall leda till brottsanmälan.

Intervjuer

”Tänk efter innan du kommenterar elakt på nätet”

UngInfos utbildningskoordinator Karolina Asén och ungdomsinformatör Katharina Koschinski intervjuades för en artikel om nätrespekt i HBL junior.

I intervjun pratar de om vad man ska tänka på då man rör sig på nätet.

Tidningen utkom i pappersformat 7.2.2024. Bild på artikeln publiceras ovan med tillstånd av redaktionen.

Foto: pressbild

”Humor och allvar premieras på Svenska dagen”

Anna Valkeakari, vikarierande utvecklingskoordinator, intervjuades för en artikel i tidningen Vasabladet med anledning av att Ärligt talat -chatten tilldelats Bojan Sonntag -priset 2023.

”Det är ett fint erkännande av det jobb vi gör. Chatten har vuxit mycket de senaste åren. – – – När chatten är öppen har vi ofta kö.”

Artikeln publicerades 6.11.2023 (låst för prenumeranter)

Foto: Niclas Erlin, VN

”Allt fler unga söker hjälp och stöd”

UngInfos ungdomsinformatör Katharina Koschinski intervjuades för en artikel i tidningen Västra Nyland kring UngInfos tjänster och ungas psykiska mående. Allt fler unga anlitar chatten ”Ärligt talat”.

”Det är mycket som händer i kropp och knopp hos en ung människa. Också allt det som sker omkring oss påverkar dem”

Artikeln publicerades 23.10.2023 och kan läsas här (låst för prenumeranter)

Pressmeddelanden

Dagen för finlandssvenskt ungdomsarbete 25.1.2024

Funderingar och frågor kring sex, sexualitet och relationer är väldigt aktuella bland unga. Det är ändå inte alltid lätt att prata om dessa saker, utan det kan lätt uppstå en tystnad…

 Chatt-tjänsten Ärligt talat tilldelas Bojan Sonntag -priset 2023

Under Svenska Folktingets Svenska dagen-fest 6.11.2023 i Jakobstad delade styrelseordförande för Folktingets garanter Stefan Svenfors ut Bojan Sonntag -priset. Festen direktsänds från Schaumansalen. 

Prismotiveringen kan läsas här: 

”— Med det här priset vill garanterna vara med och förbättra svenskspråkiga ungas välmående och mentala hälsa.”

Hitta rätt samlar tjänsteproducenter i en sökportal – populär navigeringstjänst som hjälper unga hitta rätt på svenska

Hitta rätt är en sökportal för navigering bland tjänster på svenska utifrån region och tematik. Webbtjänsten är till för unga och unga vuxna som…

Bloggar

Blogg: Identitetens komplexitet och mänskliga mångfald

I en värld präglad av mångfald och förändring, blir frågan om identitet alltmer komplex och fascinerande. Identitet, ett ord som bär på en betydelse som sträcker sig bortom den enkla definitionen av vem vi är. Det är en komplex resa genom självförverkligande och utforskande och omfattar mycket mer än bara vårt namn eller den yttre… Fortsätt läsa Blogg: Identitetens komplexitet och mänskliga mångfald

Elin Jungar har långt, brunt hår, glasögon och svart tröja. Hon står med händerna i kors.

Gästblogg: En trygg skola är fri från trakasserier och rasism – den förnyade diskrimineringslagen ger skolorna ett större ansvar att ingripa

Varje barn och ungdom har rätt till en trygg skola fri från trakasserier. Det är de vuxnas skyldighet att se till att detta förverkligas även i praktiken. Lärare och annan skolpersonal har en central roll i att säkra en trygg skola. Diskrimineringslagens ändringar, som trädde i kraft 1.6.2023, innebär ett nytt ansvar för utbildningsanordnare att ingripa i… Fortsätt läsa Gästblogg: En trygg skola är fri från trakasserier och rasism – den förnyade diskrimineringslagen ger skolorna ett större ansvar att ingripa

Ärligt talat-chatten unik i sitt slag med att erbjuda psykologstöd kostnadsfritt och anonymt till målgruppen unga

Louise Mannil bloggar om den svenskspråkiga stödchatten “Ärligt talat” och hur den har utvecklats samt om chattpersonalens arbetsmetoder. Bloggen publicerades 30.8.2023 och ingår i bloggserien God praxis. Läs artikeln här.

Insändare

Hållbar finansiering behövs för de ungas psykiska hälsa

Tillsammans med Satu Raappana, verksamhetsledare för Kollektivet Sekasin skrev Jessica Lerche, verksamhetsledare på Föreningen Luckan r.f. en insändare om att det behövs en hållbar finansiering för att vi skall kunna stärka ungas välmående och förebygga problem inom området psykisk hälsa nu och i framtiden. Insändaren publicerades 2.6.2023 i Hufvudstadsbladet.

Motioner

En hållbar finansiering för Våga fråga i hela landet

En likvärdig finansieringsstruktur för digitala stödtjänster bör gälla i hela landet för upprätthållandet av frågetjänsten Våga fråga på svenska.

Det behövs en permanent lösning för att trygga denna viktiga portal oavsett geografiskt område eller ort. Motionen publicerades 30.5.2021 och kan läsas här 

Logotyp

För tryck:

Har du frågor om kommunikation, publikationer, bilder och annat pressmaterial?

Kontakta: [email protected]

Skip to content