Dagen för finlandssvenskt ungdomsarbete

Senast evenemanget ordnades den 25 januari 2024 på Kommunernas Hus i Helsingfors. Se nedan tillbakablick från dagen.

Tack till alla som deltog! Det var en väldigt inspirerande dag.

Tillbakablick

Dagen för finlandssvenskt ungdomsarbete, tidigare Dagarna för …, är en konferens kring centrala frågor som förenar det svenskspråkiga ungdomsarbetet. Syftet är att erbjuda ett tillfälle för kompetenshöjning och nätverkande. Evenemanget har ordnats vartannat år sedan 2011 med Luckan som huvudarrangör.

2024

Torsdagen den 25 januari gick Dagen för finlandssvenskt ungdomsarbete VII av stapeln. 110 sakkunniga inom ungdomsområdet samlades på Kommunernas hus i Helsingfors. Dagens tema var ”sexualitetens många ansikten” och deltagarna fick ta del av fyra föreläsningar och fyra workshoppar som fokuserade innehållet på olika aspekter inom temat.  

En minimässan arrangerades även under dagen, som var välbesökt och uppskattad. Tack till Björkkö, Ekvalita, Kommunförbundet, Kompetenscentren för ungdomsfrågor, Sexus och Ärligt talat som ställde upp med ett ”ständi” under mässan.

Dagen slutade på topp på Luckan Helsingfors med god mat och ett fantastiskt uppträdande av ungdomsbandet Augustibarnen. En väldigt inspirerande dag!   

Evenemanget arrangeras av Luckan UngInfo i samarbete med Brottsofferjouren, Ekvalita, Folkhälsan, Finlands Kommunförbund, Helsingfors stad, Oddly Good, Regnbågsallians, RFSU och Skydda Barn r.f.

Dagen för finlandssvenskt ungdomsarbete VII förverkligas genom finansiering från Stiftelsen Tre Smeder.

En recap från Dagen för finlandssvenskt ungdomsarbete 2024. Video: Johanna Lemberg, Katharina Koschinski och Sofia Herrlin.

Tidigare år

Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete 2021 hade temat ”unga och våld” och hölls digitalt. Evenemanget arrangerades av Luckan UngInfo i samarbete med Helsingfors stad, Arcada, Brottsofferjouren, EHYT, Folkhälsan, Mieli, Regionförvaltningsverket, projektet Stig in 2, Stiftelsen Bensow och Åbo Akademi. Konferensen förverkligades genom finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder.

År 2021 var det sjätte gången evenemanget arrangerades.

Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete har tidigare ordnats i Grankulla 2011, i Åbo 2013, i Borgå 2015, i samarbete med NUORI 2017 i Tammerfors och i Vasa 2019.

Ari Evwaraye, strategichef vid Inrikesministeriet, föreläser om hur ser säkerheten i samhället ut när det kommer till unga och våld, trygghet, marginalisering och extremism, under Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete 2021. Foto: Fredrik Enges
Skip to content