UngInfos skolbesök

Luckan UngInfo erbjuder diskrimineringsförebyggande workshoppar och föreläsningar i vardagskompetenser till svenskspråkiga skolor. Utbildningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till elever och studerande i högstadiet och andra stadiet samt ungdomsverkstäder.

Vi besöker också gärna skolan för att berätta om våra tjänster för unga, såsom våra digitala stödtjänster.

Boka ditt skolbesök

Läs UngInfos policy för skolbesök innan du bokar ett skolbesök.

För skolbesök kontakta utbildningskoordinator Karolina Asén:

Karolina Asén
Ansvarig för respekt- och
Fair Sex workshops
[email protected]

För skolbesök i Västra Nyland, kontakta ungdomsinformatör Katharina Koschinski:

Katharina Koschinski
Ungdomsinformatör och vägledare i
Västra Nyland
katharina.koschinski@luckan.fi

Respekt & Fair Sex

Luckan UngInfo erbjuder diskrimineringsförebyggande utbildningar för att motarbeta ensamhet, mobbning, trakasserier och utanförskap. Workshopparna är interaktiva och ger unga ett tillfälle att diskutera teman som diskriminering, rasism, respekt på nätet, fördomar, maktstrukturer, sexuella gråzoner, mobbning etc. Syftet är att utveckla ungas ansvarskänsla, förmåga till att reflektera över egna och andras handlingar, förstå konsekvenser av beteendemönster samt kritiskt granska situationer och material.

Åskådarens roll

Diskussion och reflektion kring rollen som åskådare. Gruppen får fundera på socialt ansvar och får praktiska råd och tips på hur man kan handla då man ser något osakligt hända. I samhället är vi alla åskådare och att agera rätt är viktigt men inte alltid lätt. Workshoppen ger de unga möjlighet att reflektera över sin egen roll som åskådare samt vikten av att ta ansvar och ingripa. Syftet är att förebygga och motverka mobbning samt uppmuntra till socialt ansvar och reflektion kring det egna agerandet.

Nyckelord:
Tid: 75 minuter
Gruppstorlek: I klass max 25 personer
Årskurs: Främst till åk 7-9

Nätrespekt

Nätrespekt är en workshop som behandlar värderingar, relationer och hur vi själva kan ta ansvar för att skapa ett respektfullt klimat på nätet. Syftet är att motarbeta hat och kränkningar på nätet, vilka medför allvarliga konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Genom interaktiva övningar och diskussioner får de unga en bättre förståelse för hur man kan skydda sig själv och hur man skall handla ifall man stöter på kränkningar eller hot på webben.

Nyckelord: nätetikett, socialt ansvar, mobbningsförebyggande
Tid: 75 minuter
Gruppstorlek: I klass max 25 personer
Årskurs: Främst till högstadiet åk 7-9

Respekt för vänelever och tutorer

Utbildning för studerande som ska ta emot nya elever i sin skola; vänelever i högstadiet samt tutorer i gymnasiet och andra stadiet. Vi arbetar tillsammans med frågor om delaktighet och hur man kan inkludera och öka tillgänglighet. Utbildningen erbjuder ett tillfälle att utmana de egna perspektiven och den roll man tar i en grupp. Syftet är att eleverna efter utbildningen ska ha verktyg för att jobba mobbningsförebyggande och utifrån ett jämlikt bemötande.

Nyckelord: gruppdynamik, härskartekniker, normer, ledarskap, mobbningsförebyggande
Tid: 4-5 h
Gruppstorlek: Max 15 personer
Årskurs: Högstadiet, andra stadiet

Fair Sex

Workshoppen Fair Sex har syftet att främja positiva sexuella relationer och motverka sexualiserat våld. Materialet utgår från sociala aspekter av sex, där kommunikation och lyhördhet lyfts fram som verktyg för att undvika sexuella gråzoner eller övertramp. Metodmaterialet är utvecklat av Ålands fredsinstitut.

Nyckelord: Sex, kommunikation, ömsesidighet, samtycke, våldtäkt
Tid: Workshoppen består av två sessioner à 75–90 minuter
Gruppstorlek: I klass max 25 deltagare
Årskurs: Högstadiet åk 8-9, andra stadiet, ungdomsverkstäder


Ett jämlikt samhälle

Syftet med workshoppen är att väcka tankar och uppmuntra till diskussion och reflektion kring jämlikhet samt uppmuntra till aktivt medborgarskap och respektfullt beteende. Vi är alla en del av samhället och kan därav bidra till förändringar i samhällets strukturer. 
Målet är att förstå hur normer, privilegier och makt påverkas oss att reflektera över vår egen position och uppmuntra till handlingar, både självständigt och tillsammans. Hur påverkas vi? Hur kan vi känna oss inkluderade i samhället?

Nyckelord: jämlikhet, normer, privilegier, diskriminering
Tid: 75 min som riktgivande
Gruppstorlek: I klass max 25 personer
Årskurs: Andra stadiet och ungdomsverkstäder

Vardagskompetenser

UngInfo erbjuder föreläsningshelheter för andra stadiet. Föreläsningarnas syfte är att stöda eleverna med medborgarfärdigheter de behöver nu och i framtiden och fungerar som ett komplement till läroplanen. Följande föreläsningspaket erbjuds:

Emma-Lena Lybäck
Ansvarig för föreläsningar i vardagskompetenser
[email protected]

Flytta hemifrån

Information och praktiska tips kring bostadssökning, hyresgästens rättigheter och skyldigheter och annat som är bra att känna till då man flyttar till ett eget hem. Eleverna får information om hur och var man kan söka hyresbostäder, hur man förbereder sig för sin flytt, samt vad som är viktigt att tänka på då man ingår ett hyresavtal.

Se också videon Flytta hemifrån, där vi får följa Venla, 19 år. Hon funderar på vad som är viktigt för henne när det kommer till boende, hurdana utgifter hon har och i ett hurdant hem hon skulle trivas i. Videon kan användas som stöd i undervisning eller som en förberedande del inför ett skolbesök av oss.

Steget ut i arbetslivet

Steget ut i arbetslivet ger information och praktiska råd kring arbetssökning. Vi diskuterar hur en bra CV och ansökan ser ut och går igenom vanliga misstag som många gör. Därtill får eleverna tips och råd om hur man förbereder sig för en arbetsintervju.

I videon Steget ut i arbetslivet följer vi med Josefin, 17 år, som är på väg på arbetsintervju. Som tittare får vi se hur intervjun går till och efteråt fundera vad som gick bra och vad som gick dåligt under intervjutillfället. Luckan UngInfos videor kan användas som stöd i undervisning eller som en förberedande del inför ett skolbesök av oss.

Vi kommer och presenterar våra tjänster till din skola!

UngInfo erbjuder också morgonsamlingar och presentationer i klassen om vår verksamhet, till exempel våra digitala stödtjänster. Hör av dig så ser vi vad vi kan göra tillsammans!

Skip to content