Materialbank

Här hittar du metodmaterial och kartläggningar som Luckan UngInfo har tagit fram samt examensarbeten om våra verksamheter.

Publikationer

En utredning om det finlandssvenska ungdomsarbetet 2017

”Det behövs en hel by för att uppfostra ett barn”

Utredningen är en kartläggning för vidare diskussioner med parter där det svenska språket förenar och det svenska ungdomsarbetet förs fram.

Publikationen kan beställas i tryckt format kostnadsfritt. Kontakta: [email protected]

På samma linje (2018–2020)

På samma linje (2018–2020) var ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Luckan och Finlands svenska idrott. Nedan följer ett axplock av de material som togs fram inom projektet. Mer information och verktyg finns på hemsidan.

Inkludera alla med kommunikationen
Fakta på bordet – ett verktyg för att kartlägga nuläget i din förening
Idrott inkluderar – guide för dig som är ny i Finland och är intresserad av idrott och motion tillsammans med andra, på många olika språk

Stora komet (2016–2019)

Stora komet var ett projekt med syfte att stärka den svenskspråkiga vägledningen i Nyland.
Följande manualer utvecklades inom vägledningsprojektet Stora Komet (2016–2019).

Handbok för mentorskap
Branchmentorskap – manual
Branchmentorskap – processbeskrivning
Kamratstöd för flickor i mansdominerade utbildningar
Processbeskrivning Livet efter
Karriärvägledningssamtal
Portofoliokurs – manual

Examensarbeten

Ungas stödbehov och användning av stödchatten Ärligt talat under covid-19

Louise Mannils avhandling (Åbo Akademi 2024) undersöker ungas stödbehov online under covid-19-pandemin och analyserar betydelsen av digitala stödtjänster, med fokus på Ärligt talat-chatten. Forskningsfrågorna fokuserar på hur finlandssvenska ungas stödbehov har sett ut under pandemin och vilka teman de har diskuterat på Ärligt talat-chatten

”Genom att integrera forskning och praktik kan samhället effektivt stödja ungas psykiska hälsa och främja deras välbefinnande.”

Studiens resultat ger en djupare förståelse för ungas psykiska hälsa och behov samt ger vägledning för framtida utveckling och förbättring av digitala stödtjänster.

Hej, hur kan jag hjälpa? – En handbok för professionella som bemöter unga på chatten

Emira Johanssons, Janni Koranders, Evita Lindbergs och Mathilda Söderbloms examenarbete (Novia 2021) utgör en del av projektet ”Hej, chatten är öppen!” vars syfte är att reda ut vilka attityder, kunskaper och färdigheter studerande inom social- och hälsovård behöver för att använda mångdimensionella arbetsmetoder i möten med klienter på nätet.

Syftet med examensarbetet var att öka kunskapen om hur man som professionell bemöter unga på chatten. Målet med examensarbetet var att utveckla en handbok som kan fungera som ett verktyg för professionella som arbetar på chattar.

En kartläggning av finlandssvenska ungas behov av Sluta Panta-chatten

Examensarbetet av Jessica Lodenius, Lila Käki och Teresa Lehtinen, samhällspedagogstuderande vid yrkeshögskolan Novia, undersöker unga i Nylands behov av en stödchatt. Examensarbetet är från år 2018. Sluta Panta-chatten heter idag Ärligt talat.

Praktikarbeten

Tredje sektorn i svenskspråkiga skolor i Åbo och Åboland

Denna kartläggning utfördes av Luckan Unginfo som en aktivitet inom ramen för Luckans medverkan i kompetenscentret Nuoska och i form av samarbete med yrkeshögskolan Novia som praktikarbete. Syftet var att kartlägga tredje sektorns aktörers medverkan i svenskspråkiga skolor i Åbo och Åboland.

Tredje sektorn i svenskspråkiga skolor i Nyland

Denna kartläggning utfördes av Luckan Unginfo som en aktivitet inom ramen för Luckans medverkan i kompetenscentret Nuoska och i form av samarbete med yrkeshögskolan Novia som praktikarbete. Syftet var att kartlägga tredje sektorns aktörers medverkan i svenskspråkiga skolor i Nyland.

Skip to content