Materialbank

Här hittar du metodmaterial och kartläggningar som Luckan UngInfo har tagit fram samt examensarbeten om våra verksamheter.

Hej, hur kan jag hjälpa? – En handbok för professionella som bemöter unga på chatten

Emira Johanssons, Janni Koranders, Evita Lindbergs och Mathilda Söderbloms examenarbete (Novia 2021) utgör en del av projektet ”Hej, chatten är öppen!” vars syfte är att reda ut vilka attityder, kunskaper och färdigheter studerande inom social- och hälsovård behöver för att använda mångdimensionella arbetsmetoder i möten med klienter på nätet.

Syftet med examensarbetet var att öka kunskapen om hur man som professionell bemöter unga på chatten. Målet med examensarbetet var att utveckla en handbok som kan fungera som ett verktyg för professionella som arbetar på chattar.

Luckan Barnkulturs material för barn, barnfamiljer och professionella som arbetar med barn

I barnkulturens materialbank finns material och kulturinnehåll som riktar sig barn, barnfamiljer och professionella som arbetar med barn. Materialet kan ses online eller laddas ner kostnadsfritt.

Stöd i din förenings jämställdhets- och jämlikhetsarbete

På samma linje (2018–2020) var ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Luckan och Finlands svenska idrott. Nedan följer ett axplock av de material som togs fram inom projektet. Mer information och verktyg finns på hemsidan sammalinje.fi.

Inkludera alla med kommunikationen

Fakta på bordet – ett verktyg för att kartlägga nuläget i din förening

Idrott inkluderar – guide för dig som är ny i Finland och är intresserad av idrott och motion tillsammans med andra, på många olika språk

Metodmaterial om vägledning och mentorskap

Följande manualer utvecklades inom vägledningsprojektet Stora Komet (2016–2019). Yrkeshögskolan Novia fungerande som huvudman och föreningen Luckan som delgenomförare.

Handbok för mentorskap

Branchmentorskap – manual

Branchmentorskap – processbeskrivning

Kamratstöd för flickor i mansdominerade utbildningar

Processbeskrivning Livet efter

Karriärvägledningssamtal

Portofoliokurs – manual

En kartläggning av finlandssvenska ungas behov av Sluta Panta-chatten

Examensarbetet av Jessica Lodenius, Lila Käki och Teresa Lehtinen, samhällspedagogstuderande vid yrkeshögskolan Novia, undersöker unga i Nylands behov av en stödchatt. Examensarbetet är från år 2018. Sluta Panta-chatten heter idag Ärligt talat.