HITTA RÄTT

Vi hjälper dig att navigera bland svenskspråkiga tjänster. Här hittar du de som kan hjälpa dig med det du undrar över, lokalt eller digitalt.

Tjänsternas upprätthållare är ansvariga för informationens aktualitet och korrekthet.

Är det någon tjänst som saknas eller har informationen ändrats? Skriv till [email protected] ELLER skicka uppgifterna med detta formulär.

Vid akut fara för liv kontakta alltid nödcentralen genom att ringa 112!

A-kliniken (för unga)

Erbjuder hjälp till  unga med missbruksproblematik (15-29 år) eller som har anhöriga med missbruk. A-kliniken erbjuder...

Åbo svenska församling

Finns till för dig som söker en kristen församlingsgemenskap. Du kan kontakta församlingens ungdomsledare eller ungdomspräst...

Åbolands ungdomsförbund

ÅUF rf erbjuder barn och ungdomar i Åboland en innovativ och kvalitativ fritidssysselsättning. ÅUF ordnar kurser,...

ADHD-förbundet

ADHD-förbundet ADHD-förbundet är en nationell takorganisation för ADHD-föreningarna. Förbundet handleder och stöder personer med koncentrationssvårigheter i...

Alberga FPA–byrå

"Behöver du rådgivning angående FPA förmåner, hur du ansöker, vilket stöd som du är berättigad till,...

Alberga hälsostation

Behöver du vård eller rådgivning? När du blir sjuk, har hälsoproblem eller behov av olika mediciner...

Alvahuset i Borgå

Alvahuset i Borgå är ett ungdomshem för 13–17-åriga ungdomar som inte kan bo i sitt hem,...
Skip to content