Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtandet beskriver hur denna webbtjänst följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbsidan unginfo.fi. För andra tjänster som fungerar eller är registrerade under föreningens ägo (domännamn), har egna tillgänglighetsutlåtanden ifall krav finns.

Tillgänglighetens status på webbplatsen unginfo.fi

Denna webbplats uppfyller de lagstadgade tillgänglighetskraven enligt WCAG 2.1-nivån AA. UngInfos webbsidor förnyades våren 2022 och detta tillgänglighetsutlåtande gäller den nya webbplatsen. 

Tillgänglighetstillsyn

Var vänlig och kontakta oss om du märker problem med tillgängligheten, på [email protected]. Du får svar av oss inom en rimlig tid. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar av oss inom en rimlig tid, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i södra Finland om bristande tillgänglighet.

Kontaktuppgifter, Regionförvaltningsverket i södra Finland:

tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
Telefonväxel 0295 016 000

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skip to content