Om oss

Luckans ungdomverksamhet UngInfo erbjuder information, vägledningar och utbildningar för unga 13–29 år samt information och fortbildningar till professionella i ungdomssektorn.

Luckan UngInfo erbjuder information, vägledning och fortbildning på svenska.

Att ha tillgång till informationstjänster på sitt modersmål är en nödvändig och lagstadgad rättighet för svenskspråkiga ungdomar i Finland. Vi arbetar för att det här ska fungera också i praktiken. 

Luckan UngInfo är en del av det finlandssvenska informations- och kulturcentret Luckan. Ungdomsverksamheten UngInfo riktar sig till svenskspråkiga unga 13–29 år och till professionella inom ungdomssektorn. Luckan UngInfo erbjuder tjänster lokalt, regionalt och nationellt.

Luckan UngInfos verksamhet består av:

  1. Att erbjuda informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för unga på svenska. UngInfo upprätthåller de digitala stödtjänsterna Våga fråga (i samarbete med Decibel) och Ärligt talat-chatten. Vår hemsida samlar information om egna samt andras tjänster för unga på svenska, via Hitta rätt och Chatt- och telefonkalendern. Vi erbjuder vägledning via våra lokala Luckan i Helsingfors, Kyrkslätt, Raseborg och Åbo. Vi arbetar för att nå ut med information på platser där unga finns genom aktivt deltagande på sociala medier, mässor, skolbesök och ordna evenemang.

  2. Skolbesök för att främja ungas självständighetsprocess, gemenskapskänsla samt förebyggande av mobbning och trakasserier. Skolbesök underlättar övergången till olika stadier i samband med studier och karriär, fritid, livsplanering och välmående. Vi erbjuder föreläsningar i vardagskompetenser, såsom att Flytta hemifrån och Steget ut i arbetslivet, samt diskrimineringsförebyggande workshoppar under teman som Nätrespekt, Åskådarens roll och Fair Sex. Luckan UngInfo är en del av Undervisnings- och kulturministeriets kompetenscenter för skolbesök Nuoska.

  3. Informationsförmedling och kompetenshöjning för professionella inom ungdomsarbete på svenska: Informationsspridning via nyhetsbrev och sociala medier om nyheter inom ungdomssektorn, kompetenscentrens svenskspråkiga verksamhet samt nätverkande rörande ungdomsarbete på svenska, med fokus på tredje sektorn. Delta i och koordinera samarbetsnätverk om svenskspråkigt ungdomsarbete. Vi arrangerar också fortbildningar inom våra sakkunskapsområden.

  4. Initiera och koordinera sektoröverskridande utvecklingsprojekt som gagnar målgruppen.

Luckan UngInfos verksamhet finansieras av både privata och offentliga medel. Våra samarbetspartners och finansiärer kan du bekanta dig med här

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du följa med Luckan UngInfos och andra aktörers tjänster och aktiviteter som anknyter till ungdomsinformation och handledning till unga. Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Några axplock från historien

2003 Luckan UngInfo inleder samarbete med Helsingfors stad. 2006 utökas samarbetet till andra städer i huvudstadsregionen, med fokus på informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster.

2007-2008 Stöd av Undervisnings- och kulturministeriet för att bygga upp frågetjänsten “Pulmakulma” på svenska. Tjänsten bedrivs idag som Våga fråga i samråd med Decibel i Österbotten.

2010 UngInfo erhåller för första gången statsunderstöd i egenskap av utvecklingscentral på ungdomsområdet, start för nationell verksamhet.

2011 arrangeras första gången Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete, sedermera vartannat år i olika städer.

2015-2016 utvecklas appen UngInfo, för att underlätta för unga att navigera bland de svenskspråkiga stödtjänsterna, tack vare finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet.

2016-2019 ESF-projektet Stora Komet bedrivs tillsammans med yrkeshögskolan Novia, utveckling av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster på svenska i Nyland.

2016 De Ungas Akademi överförs till Luckan och stärker ungdomsverksamhetens skolsamarbete och utbildningar riktat till elever.

2017 De Ungas Akademi + UngInfo = Ungdomsakademin. Luckans utökade ungdomsverksamhet lanseras under ett nytt namn.

2017 utförande av nationell finlandssvensk ungdomsutredning

2018-2021 EU-projektet På samma linje, respekt och jämlikhet inom idrott och ungdom, bedrevs tillsammans med Finlands svenska idrott.

2018-2019 UngInfo får status som nationellt kompetenscenter inom informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster, digitala tjänster och fortbildning.

2019 Luckans ungdomsverksamhet återgår till namnet UngInfo.

2019 nylanseras stödchatten Ärligt talat (tidigare Sluta panta) under nytt namn, nytt utseende och helt och hållet i Luckans regi. Det tidigare samarbetet med Yle avslutas.