Om oss

Luckan UngInfo erbjuder information, vägledning och fortbildning på svenska. Att ha tillgång till informationstjänster på sitt modersmål är en nödvändig och lagstadgad rättighet för svenskspråkiga ungdomar i Finland. Vi arbetar för att det här ska fungera också i praktiken. 

Luckan UngInfo är en del av det finlandssvenska informations- och kulturcentret Luckan. Ungdomsverksamheten UngInfo riktar sig till svenskspråkiga unga 13–29 år och till professionella inom ungdomssektorn.

Luckan UngInfo erbjuder tjänster lokalt, regionalt och nationellt.

Luckan UngInfos verksamhet i ett nötskal

1. Informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för unga och unga vuxna på svenska.

UngInfo stöder unga i egenkontroll av vardagen såväl i personligt möte som på digitala plattformar.

Vi handleder på våra digitala stödtjänster Våga fråga (i samarbete med Decibel) och Ärligt talat-chatten. I våra sökportaler Hitta rätt och Chatt- och telefonkalendern finns utbud på tjänster.

Luckan UngInfo når ut på platser där unga möts: sociala medier, mässor, skolbesök och evenemang. Inom Luckan-nätverket finns vi i Helsingfors, Kyrkslätt, Raseborg och Åbo. UngInfo har kontor i Vasa.

2. Skolbesök för främjande av ungas delaktighet samt bemötande och likabehandling av alla på svenska.

UngInfo tillför skolvardagen en guldkant i lärstigen samt underlättar övergången till olika stadier.

Vi erbjuder föreläsningar i vardagskompetenser, såsom att Flytta hemifrån och Steget ut i arbetslivet. Diskrimineringsförebyggande teman är Nätrespekt, Åskådarens roll, Ett jämlikt samhälle och Fair Sex.

Luckan UngInfo ingick i Undervisnings- och kulturministeriets kompetenscenter för skolbesök Nuoska t.o.m. 31.3.2024. Programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik är riksomfattande.


3. Kompetensutveckling för professionella och aktörer verksamma inom ungdomsarbete på svenska.

UngInfo initierar inom definierade sakområden till nätverkande och samarbeten på ungdomsfältet.

Vi erbjuder fortbildningar, anföranden och dialoger i aktuella temata samt koordinerar seminarier så som Dagen för finlandssvenskt ungdomsarbete. Tvärfackliga utvecklingsprojekt utgör referensramen.

Luckan UngInfo kommunicerar via Nyhetsbrev, i sociala mediekanaler och på traditionella plattformar. Trendspaning likväl geografiskt på svenska för UngInfos idéburna tjänster är central för kontinuiteten.


Luckan UngInfos verksamhet finansieras av både privata och offentliga medel. Våra samarbetspartners och finansiärer kan du bekanta dig med här

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du följa med Luckan UngInfos och andra aktörers tjänster och aktiviteter som anknyter till ungdomsinformation och handledning till unga. Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Följ med på vår tidsresa

2003
2007-2008
2010
2011
2022 
2017
2015-2016
2021 
2020 
2016-2019
2016
2019
2017
2018-2021
2019
2018-2019
2023

Några axplock från historien

* Följ med på vår tidsresa, för mobilanvändare

2003

Luckan UngInfo inleder samarbete med Helsingfors stad. 2006 utökas samarbetet till andra städer i huvudstadsregionen, med fokus på informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster.

2007-2008

Stöd av Undervisnings- och kulturministeriet för att bygga upp frågetjänsten “Pulmakulma” på svenska. Tjänsten bedrivs idag som Våga fråga i samråd med Decibel i Österbotten.

2010

UngInfo erhåller för första gången statsunderstöd i egenskap av utvecklingscentral på ungdomsområdet, start för nationell verksamhet.

2011

Arrangeras första gången Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete, sedermera vartannat år i olika städer.

2015-2016

Utvecklas appen UngInfo, för att underlätta för unga att navigera bland de svenskspråkiga stödtjänsterna, tack vare finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet.

2016-2019

ESF-projektet Stora Komet bedrivs tillsammans med yrkeshögskolan Novia, utveckling av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster på svenska i Nyland.

2016

De Ungas Akademi överförs till Luckan och stärker ungdomsverksamhetens skolsamarbete och utbildningar riktat till elever.

2017

De Ungas Akademi + UngInfo = Ungdomsakademin. Luckans utökade ungdomsverksamhet lanseras under ett nytt namn.

2017

Utförande av nationell finlandssvensk ungdomsutredning

2018-2021

EU-projektet På samma linje, respekt och jämlikhet inom idrott och ungdom, bedrevs tillsammans med Finlands svenska idrott.

2018-2019

UngInfo får status som nationellt kompetenscenter inom informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster, digitala tjänster och fortbildning.

2019

Luckans ungdomsverksamhet återgår till namnet UngInfo.

2019

Nylanseras stödchatten Ärligt talat (tidigare Sluta panta) under nytt namn, nytt utseende och helt och hållet i Luckans regi. Det tidigare samarbetet med Yle avslutas.

2020 

Förlorar status som självständigt kompetenscenter. Medverkan
i kompetenscentret Nuoska, med fokus på arbete i skolor 2020-2024.

2021 

Lapptäcke av finansiering, fokus på överlevnad för att inte förlora verksamheten, nationell och lokal, Projektet Ung i Åbo startar. Projektet Digitalt stöd i Vasa startar.

2022 

HITTA RÄTT lanseras, STEA-understöd för Ärligt talat 2022-23.

Projektet Stöd för ungas psykiska hälsa i Åbo/Åboland startar.

2023

Kompetensutvecklande tjänster utvecklas i sikte mot Dagen för finlandssvenskt ungdomsarbete VII.

Riksomfattande program för ungdomsarbete och ungdomspolitik utgår och nytt program tar vid.

2024

Fortbildning inom projektanknutna tematiker samt nyckelkompetenser i medie- och informationskunnighet.

Riksomfattande program för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2024-2027

Skip to content