Ungdomsakademin erbjuder ungdomsinformation, vägledning och normmedveten fortbildning på svenska.

Att ha tillgång till informationstjänster på sitt modersmål är en nödvändig och lagstadgad rättighet för svenskspråkiga ungdomar i Finland. Vi arbetar för att det här ska fungera också i praktiken. I Luckans Ungdomsakademi fokuserar vi på bemötande, delaktighet och vi stöder ungas utveckling till aktiva medborgare med respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi jobbar för ett samhälle där ungas erfarenheter och åsikter värderas och tillvaratas. Information och handledning i frågor som är viktiga för unga står därför i centrum. Vi erbjuder också både unga och professionella kunskap genom normmedveten och inkluderande pedagogik. Våra målgrupper är svenskspråkiga unga mellan 13 och 29 år samt professionella inom ungdomssektorn.

Ungdomsakademin erbjuder tjänster både lokalt, regionalt, nationellt och på webben.

Vi har lokala och regionala ungdomsinformatörer i Helsingfors, Borgå, Kyrkslätt och Åbo som arbetar i Luckan centren. De erbjuder personlig face to face handledning i Luckan center och på webben med Sluta Panta chatten och Fråga tjänsten. Ungdomsinformatörerna gör också skolbesök och arrangerar nätverksträffar för professionella inom ungdomssektorn. Handledning startar hösten 2018 också i Vasa, där vi har en fortbildningsplanerare som arrangerar föreläsningar och workshoppar för professionella i hela Svenskfinland. Föreningen Luckan ansvarar också för arrangemangen av Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete år 2019.

Luckan har av Undervisnings- och kulturministeriet beviljats status som kompetenscentrum för ungdomsarbete på webben samt info- och rådgivningstjänster för unga på svenska för åren 2018-2019. Föreningen Luckan innehar statusen i samarbete med Folkhälsans Förbund. Vi har också ett tätt samarbete med kompetenscentret Koordinaatti i Uleåborg som som har samma status för den finskspråkiga sidan.

Föreningen Luckans tjänster skulle inte vara möjliga att upprätthålla utan ett kontinuerligt samarbete med ett stort antal organisationer och deras sakkunniga samt med myndigheter. Föreningen Luckans verksamhet finansieras av både privata och offentliga medel. Våra samarbetspartners och finansiärer kan du bekanta dig med här

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du följa med Ungdomsakademins och andra arrangörers tjänster och aktiviteter som anknyter till ungdomsinformation och handledning till unga. Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

En smula historia: Ungdomsakademin är från och med år 2017 UngInfos och De Ungas Akademis nya namn. Detta som ett resultat av att De Ungas Akademi överfördes till Föreningen Luckan r.f. från Svenska folkskolans vänner (SFV). Genom detta skapar ungdomstjänsterna en starkare enhet för ungdomsarbete på svenska i Finland. Luckan startade med ungdomsverksamhet (ungdomsutbyten, volontärverksamhet) år 2000 och UngInfo verksamheten startade år 2004.