Luckan UngInfo erbjuder ungdomsinformation, vägledning och fortbildning på svenska.

Att ha tillgång till informationstjänster på sitt modersmål är en nödvändig och lagstadgad rättighet för svenskspråkiga ungdomar i Finland. Vi arbetar för att det här ska fungera också i praktiken. Luckans UngInfo fokuserar på bemötande, delaktighet och stöd för ungas utveckling till aktiva medborgare med respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi jobbar för ett samhälle där ungas erfarenheter och åsikter värderas och tillvaratas. Information och handledning i frågor som är viktiga för unga står därför i centrum. Vi erbjuder också både unga och professionella kunskap genom utbildningar. Våra målgrupper är svenskspråkiga unga 13–29 år samt professionella inom ungdomssektorn.

Luckan UngInfo erbjuder tjänster lokalt, regionalt, nationellt och på webben.

Vi har lokala och regionala ungdomsinformatörer på Luckan i Borgå, Helsingfors, Kyrkslätt, Raseborg och Åbo. De erbjuder personlig handledning i Luckans center och på webben. Chatten Ärligt talat och frågetjänsten Våga fråga finns tillgänglig för unga i hela landet. Ungdomsinformatörerna gör också skolbesök och arrangerar nätverksträffar för professionella inom ungdomssektorn. Sedan våren 2018 har Luckan UngInfo också en fortbildningsplanerare med säte i Vasa, som arrangerar fortbildningar för professionella i hela Svenskfinland. Föreningen Luckan ansvarar också för arrangemangen av Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete.

Luckan har av Undervisnings- och kulturministeriet beviljats status som kompetenscentrum för ungdomsarbete på webben samt info- och rådgivningstjänster för unga på svenska för åren 2018-2019. Föreningen Luckan innehar statusen i samarbete med Folkhälsans Förbund. Vi har också ett tätt samarbete med kompetenscentret Koordinaatti i Uleåborg som som har samma status för den finskspråkiga sidan.

Luckan UngInfo är en del av det finlandssvenska informations- och kulturcentret Föreningen Luckan. Luckans tjänster skulle inte vara möjliga att upprätthålla utan ett kontinuerligt samarbete med ett stort antal organisationer och deras sakkunniga samt med myndigheter. Föreningen Luckans verksamhet finansieras av både privata och offentliga medel. Våra samarbetspartners och finansiärer kan du bekanta dig med här

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du följa med Luckan UngInfos och andra arrangörers tjänster och aktiviteter som anknyter till ungdomsinformation och handledning till unga. Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

En smula historia:

Luckan UngInfo är namnet på Luckans ungdomsverksamet, som tidigare gick under namnet Ungdomsakademin.

Luckan startade med ungdomsverksamhet år 2000, då med fokus på ungdomsutbyten och volontärverksamhet.  UngInfo-verksamheten startade år 2004.

År 2016 utökades Luckans ungdomsverksamhet som ett resultat av att De Ungas Akademi överfördes till Föreningen Luckan r.f. från Svenska folkskolans vänner (SFV).