Finansiärer & samarbetspartners

Luckan UngInfos verksamhet förverkligas tack vare offentlig och privat finansiering samt samarbeten med andra organisationer.

Våra finansiärer

Fonder och stiftelser

Aktiastiftelsen i Vasa

Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse

Brobergska vänner

Caritas Finland

Evald och Hilda Nissis stiftelse

Folkhälsan i Kyrkslätt

Föreningen Konstsamfundet

Johanna och G.A. Petrelius stiftelse

Karis-Pojo sparbanksstiftelse

Kommunalrådet C. G. Sundells stiftelse sr.

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd

Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse

Sparbanksstiftelsen i Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt

Stiftelsen 7:de mars-fonden

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr

Stiftelsen Helsinge

Stiftelsen Tre smeder

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden i Björneborg

Varuboben-Osla

Offentliga finansiärer

Undervisnings- och kulturministeriet

Borgå stad

Esbo stad

Grankulla stad

Helsingfors stad

Kyrkslätts kommun

Raseborgs stad

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA

Vanda stad

Samarbetspartners

Luckan UngInfo har ett brett samarbetsnätverk som berör de olika verksamhetsområdena. Samarbetet sker tillsammans med tredje sektor-organisationer, kommuner och myndigheter, skolor och högskolor, även sektor- och språköverskridande.

Allianssi
Barn- och ungdomsstiftelsen (Dreams-projektet)
Barnavårdsföreningen
Barn- och ungdomstelefonen vid Mannerheims barnskyddsförbund
Brottsofferjouren
Decibel
EHYT
Ekvalita
Finlands Röda Kors
Finlands svenska idrott (FSI)
Finlands svenska skolungdomsförbund (FSS)
Finlands svenska ungdomsförbund (FSU)
Folkhälsan
Frågesjuk
Förbundsarenan
Kompetenscenter inom ungdomsarbete
Kompetenscenter inom ungdomsarbete i skolan Nuoska
Krisjouren för unga
Marthaförbundet
Mieli (Sekasin-chatten, Kristelefonen)
Navigatorer
Psykosociala förbundet
Regionalförvaltningsverken
Regnbågsallians Svenskfinland
Sydkustens landskapsförbund
SÖFUK
Ungdomsverkstäder: SVEPS, Föregångarna, ULA-nätverket
Yrkeshögskolor och yrkesinstitut i Svenskfinland
Åbo Akademi
Ålands fredsinstitut
Ätstörningscentrum
Grundskolor, gymnasier, yrkesinstitut och högskolor i Svenskfinland