Våra finansiärer & samarbetspartner

Luckan UngInfos verksamhet förverkligas tack vare offentlig och privat finansiering samt samarbeten med organisationer och nätverk.

Ge en donation

Genom ditt bidrag kan en ung person få tillgång till informationstjänster på sitt modersmål också i praktiken även i framtiden.

“De insamlade medlen kommer att användas för stödtjänster inom Luckan UngInfos utbud av nationella tjänster till målgruppen 13-29 år, för att rekrytera och utbilda personal  som arbetar med barn och unga, kan användas för att rekrytera, utbilda och stödja volontärer samt för materialproduktion, utbildningskostnader, resekostnader samt lönekostnader som ankommer verksamheten.”

Med ditt bidrag stöder du ungas engagemang samt inklusion i nätverk på svenska.

Kontakta [email protected] , telefon +358 50 557 9299

Information: [email protected] , telefon +358 50 373 3925

Vänligen uppge följande uppgifter i din intresseanmälan om att bli samarbetspartner. Kontaktpersonen får en inbjudan till presentation av UngInfos tjänster.

Namn:
Organisation:
Kontaktuppgifter:

Önskemål om specifikt ändamål som samarbetspartner:

Fonder och stiftelser

Brobergska vänner

Aktiastiftelsen i Vasa

Sparbanksstiftelsen i Sjundeå, Tenala och Kyrkslätt

Stiftelsen Helsinge

Offentliga finansiärer

Samarbetspartner

Luckan UngInfo har ett brett samarbetsnätverk som berör de olika verksamhetsområdena. Samarbetet sker tillsammans med tredje sektor-organisationer, kommuner och myndigheter, skolor och högskolor, även sektor- och språköverskridande.

Skip to content