BLOGG: Du, jag och planeten

Klimat, miljö och natur väcker många känslor, hos både unga och vuxna. Ändå är diskussionen om dem ganska snäv eller undanskymd. Hur ska vi våga tala om miljökänslor, trots att det kan kännas obekvämt? Diskussionen om ungas klimatångest har ångat het i ett tiotal år nu. Vissa vuxna undrar vad den beror på, spekulerar om…

Publicerat den
Kategoriserat som AllaMärkt

BLOGG: Styrkan i handledning

Handledning är inte bara en rutinmässig del av utbildningen, det är en kraftfull resurs som kan både forma och stärka studerandes väg till framgång. Vi har som studerande insett handledningens styrka dels som stöd vid planering av våra studier och dels under våra praktiker. Med hjälp av studiehandledaren har vi lyckats utforma våra studieplaner. Vid…

BLOGG: Vi behöver prata om rasism

Karolina Asén

För några veckor sedan uppmärksammades den årliga nationella veckan mot rasism i Finland 18-24.3. Flödet på sociala medier var fullt med olika inlägg om antirasism, rasism och hur vi alla behöver och kan jobba tillsammans för att vårt samhälle på riktigt ska vara mer jämlikt för alla. Vi blev igen påminda om den dystra statistiken…

Publicerat den
Kategoriserat som AllaMärkt

BLOGG: Se potentialen – lyssna in rättvisan

I år har det förflutit 180 år sedan Minna Canths födelse. Den 19 mars uppmärksammas jämställdheten och Minna Canth som förebild för en viktig röst för jämställdhet i Finland och internationellt. Var och en av oss har rätt till åsikts- och yttrandefrihet med behov att bli hörda och förstådda. Hur ser vi på främjande av…

Publicerat den
Kategoriserat som AllaMärkt

BLOGG: Identitetens komplexitet och mänskliga mångfald

I en värld präglad av mångfald och förändring, blir frågan om identitet alltmer komplex och fascinerande. Identitet, ett ord som bär på en betydelse som sträcker sig bortom den enkla definitionen av vem vi är. Det är en komplex resa genom självförverkligande och utforskande och omfattar mycket mer än bara vårt namn eller den yttre…

Publicerat den
Kategoriserat som AllaMärkt

BLOGG: En trygg skola är fri från trakasserier och rasism – den förnyade diskrimineringslagen ger skolorna ett större ansvar att ingripa

Varje barn och ungdom har rätt till en trygg skola fri från trakasserier. Det är de vuxnas skyldighet att se till att detta förverkligas även i praktiken. Lärare och annan skolpersonal har en central roll i att säkra en trygg skola. Diskrimineringslagens ändringar, som trädde i kraft 1.6.2023, innebär ett nytt ansvar för utbildningsanordnare att ingripa i…

Skip to content