Aina, skyddshem i Karleby – Kokkolan ensi- ja turvakoti

Är det omöjligt eller direkt farligt för dig att stanna hemma på grund av våld, hot eller rädsla? Oberoende av kön, ålder, språk eller boningsort kan du ta kontakt med skyddshemmet Aina i Karleby. Du är välkommen ensam eller tillsammans med dina barn eller dina syskon.

 

Aina jourar dygnet runt, varje dag i året.

Journummer: 044 336 0056

Vid akut kris eller livsfara, ring 112!

Vid Aina garanterar man inte service på svenska men alla som har behov av skydd är välkomna!

 

Skyddshemmet:

  • är gratis för kunden.
  • är öppet dygnet runt, varje dag.
  • har personal på plats hela tiden.
  • samarbetar med andra aktörer som kan erbjuda stödtjänster.
  • erbjuder kamratstöd av andra som är i liknande situationer.

Hur länge man stannar på skyddshemmet är individuellt och bedöms från fall till fall tillsammans med kunden.

 

Föreningen Kokkolan Ensi- ja Turvakoti ry, som driver skyddshemmet Aina i Karleby, erbjuder olika slags service och stöd i första hand på finska för barn- och familjer, bland annat i relation till skilsmässa, beroenden, graviditet och så vidare. Se webbsidan för mera information.

Adress: Lepokodinkatu 3, 67100 Kokkola 

Öppet: 24/7 

Telefon: Journummer: 044 336 0056  

Skip to content