Akuthjälp och hälsovård i Korsholm och Vörå

Kommunerna Korsholm och Vörå samarbetar kring hälsovårdstjänster inom primärvården.

 

Då det är fråga om svåra olycksfall, medvetslöshet, misstänkt hjärn- eller hjärtinfarkt eller motsvarande, ring 112! I dessa fall bör du åka direkt till sjukhuset.

 

Ring till dagjouren om du blir akut sjuk och behöver en tid till sjukskötare eller läkare. I händelse av olycksfall kan du komma till akutmottagningen oanmäld.

 

Dagjouren vid hälsovårdscentralerna:

Korsholms hälsovårdscentral
Huvudingång A, rum 21–25
Ingång B, för ambulanser och rörelseförhindrade
Gamla Karperövägen 17 B, Smedsby

Vardagar kl. 8–16, tfn 06 327 7528

 

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral
Öurvägen 25, Oravais

Vardagar kl. 8–16, tfn 06 385 2225

 

Akuten vid Vasa centralsjukhus
Kvällstid, nätter och helger:

Akuten vid Vasa centralsjukhus, Y-byggnaden
Sandviksgatan 2–4, 65100 Vasa

Ring Jourhjälp 116 117 om du överväger att åka till akuten vid VCS. Om det är fråga om ett nödläge, ring nödnumret 112.

 

Vid akuta tandbesvär ring tandkliniken, tfn 06 218 9100 eller jourhjälpen 116 117.

 

Mera information om akut- och krishjälp i Korsholm och Vörå. Till exempel Social- och krisjour samt Seri stödcentret.

 

Hälsovård

Utöver hälsovårdscentralerna som nämns ovan, finns i Korsholm och Vörå också hälsostationer. På hälsostationerna finns enbart tidsbokad mottagning och också till HVC ska du boka tid om läget inte är akut (se ovan). Elektronisk tidsbokning finns på den här webbsidan.

 

Har du problem med att boka en tid elektroniskt, eller hittar du inte den service du söker, kontakta telefonrådgivningen:
Korsholm: vardagar kl. 8.00-15.00, tfn 06 327 7453
Oravais: vardagar kl. 8.00–15.00, tfn 06 385 2200
Vörå: vardagar kl. 8.00–12.00, tfn 06 385 2331

 

Bland annat besök vid mentalvården, psykologbesök, preventivrådgivning, skol- och studerandehälsovård och hälsovård för under 18-åringar är gratis. Mera information om avgifter.

 

Skip to content