Akutmottagningen vid Tammerfors universitetssjukhus

Om du insjuknar skall du i första hand vända dig till din egen hälsovårdsstation. Om situationen är den att du behöver vård med detsamma eller din hälsovårdscentral är stängd (hälsovårdscentralerna är stängda på kvällar och veckoslut) så skall du vända dig till akutmottagningen vid Tammerfors universitetssjukhus.

 

I vanliga fall, dvs. alla fall där du bara har möjlighet, skall du ringa jourhjälpens nummer 116117 före du besöker jouren. Via samtalet får du råd vart du skall vända dig och jouren får också veta om ditt bekymmer på förhand. Här hittar du mer information (på finska) om hur och när ringa jourhjälpen: Päivystysapu 116117 [Tampereen kaupunki – Sosiaali- ja terveyspalvelut – Hätätilanteet ja päivystys]

 

Obs! I nödsituationer, t.ex. medvetslöshet eller svårigheter att andas, ring det nationella nödnumret 112.

 

Hur går det till då man kommer till jouren? När du anmäler dig på jouren gör en sjukskötare en bedömning av ditt vårdbehov och hur brådskande situationen är. Bedömningen görs på basen av dina symptom och ditt mående. Efter sjukskötarens bedömning blir du visad till en väntsal eller till en övervakningsavdelning. Du vårdas sedan i enlighet med dina behov, på sjukskötarens och/eller läkarens instruktioner.

 

Adress: Ensitie 8, 33520 Tammerfors 

Telefon: 116117  

Skip to content