Akutmottagningen vid Satasairaala

Om du insjuknar skall du dagtid på vardagarna i första hand vända dig till din hälsovårdscentral. Om du blir brådskande sjuk eller sjuk då hälsovårdscentralen är stängd kan du vända dig till närmaste jourmottagningen. I Björneborg finns jourmottagningen vid Satasairaala.

 

Om du bara har möjlighet skall du alltid ringa jouren på förhand.

Du når jouren på numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt och via samtalet får du råd om vart du skall vända dig och jouren får också information om din situation och vårdbehov.

I brådskande situationer kan du söka dig direkt till akutmottagningen, om du inte får kontakt med Jourhjälpen inom rimlig tid eller om du inte har möjlighet att ringa.

 

Hur går det till när man kommer till jourmottagningen?
När du anmäler dig på jouren gör en sjukskötare en bedömning av ditt vårdbehov och skyndsamhetsgraden. Bedömningen görs på basen av dina symptom och ditt allmänna mående.

Efter anmälningen styrs du antingen till en väntsal eller till ett observationsrum. Du vårdas sedan i enlighet med dina behov, på sjukskötarens och/eller läkarens mottagning.

Om dina symtom inte kräver jourmässig vård kan sjukskötaren ge dig instruktioner om vård hemma. Du kan också hänvisas till en mottagning vid din egen hälsostation under tjänstetid.

 

Obs! I livshotande situationer, som t.ex. andnöd eller medvetslöshet, ring det nationella nödnumret 112.

 

Adress: Sairaalantie 3, K-byggnaden, 28500 Björneborg 

Telefon: Jourhjälpen: 116 117  

Skip to content