Åbo svenska församling

Finns till för dig som söker en kristen församlingsgemenskap. Du kan kontakta församlingens ungdomsledare eller ungdomspräst om du söker någon att prata med.

Adress: Auragatan 18, 20100 Åbo 

Telefon: 0403417464, 0403417469 Telefonnummer till ungdomsarbetsledaren  

E-post: Finns på webbsidan   

Skip to content