BLOGG: Styrkan i handledning

Publicerat den Kategoriserat som Alla

Handledning är inte bara en rutinmässig del av utbildningen, det är en kraftfull resurs som kan både forma och stärka studerandes väg till framgång. Vi har som studerande insett handledningens styrka dels som stöd vid planering av våra studier och dels under våra praktiker. Med hjälp av studiehandledaren har vi lyckats utforma våra studieplaner. Vid praktik har handledaren en avgörande roll att ge stöd, kunskap och feedback till oss praktikanter. Det ger oss även en modell för hur vi vill arbeta som blivande studiehandledare. Med hjälp av handledningen kan vi utvecklas samt stärka vår roll som blivande studiehandledare. Efter genomförd praktik tar vi med oss nya tips, idéer, erfarenheter och kontakter till nya samarbetsparter. 

För att skapa en bra handledning är det viktigt att ta reda på vilka förväntningar den som får handledning har och ställa upp klara mål. Det är också viktigt att som handledare skapa både tid och plats så att handledningen kan ske i lugn och ro. Dessutom stöds handledningsprocessen av en klar struktur som handledaren klargör för den som får handledning vid inledandet. 

Handledning av studerande har som syfte att bidra till att individen kan knyta ihop sitt förflutna, med sin nutid och sin framtid och att skapa möjligheter för individen att fundera på vilka valmöjligheter hen har för att skapa det liv som hen vill leva. Hur individens karriär utvecklas påverkas sen av både individuella faktorer och de sammanhang individen lever i. Den ungas karriärkompetens påverkas också starkt av familjen, skolan och samhället hen lever i. Då man strävar till att stödja någons karriär behöver man utgå från den unika individens verklighet och det är ytterst viktig för att karriärlärande skall kännas meningsfullt för den enskilda individen, men ställer också stora krav på handledaren.

För att stöda elevens karriärlärande är det viktigt att lärarna ger dem tillgång till aktuell information om såväl studier som arbetslivet. Handledning skall fungera som en länk mellan individen, skolan och samhället och sträva till att främja såväl delaktighet, likvärdighet som jämlikhet samt sträva till att minska elevens marginalisering från såväl utbildning som yrkesliv. Tack vare karriärlärande och utvecklande av elevens karriärkompetens kan handledning bidra till att trygga tillgången på arbetskraft som är kompetent och en matchning av efterfrågan och utbud gällande kunnande för det blivande arbetslivet. Därmed utgör samverkan mellan olika aktörer en viktig faktor inom handledningen.  

 Vi har också insett att frukten av handledningen är betydligt bättre om den sker i samarbete med olika samarbetsparter som alla kan bidra med sitt specialkunnande. Det är viktigt att minnas att man som studiehandledare trots att man ofta jobbar ensam har stöd av många olika yrkesgrupper runt omkring sig t.ex. lärare, speciallärare, andra studiehandledare och olika organisationer, till exempel Luckan Unginfo och Navigatorn. 

På grund av den  utvidgade läroplikten satsade den dåvarande regeringen också på att öka antalet studiehandledare i och med att studiehandledarens roll utvidgades. Läropliktslagen har förändrat studiehandledarens roll genom att det nu är anordnaren av den grundläggande utbildningen som har ett stort ansvar för att den studerande söker till en utbildning efter att ha slutfört den grundläggande utbildningen. Övergången mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet kräver nu ett tätt samarbete mellan studiehandledarna på de olika nivåerna.

Den nuvarande regeringens sparåtgärder gällande andra stadiet känns skrämmande för oss som blivande studiehandledare. Vi står inför osäkerheten kring hur dessa åtgärder kommer att påverka elevernas studieframgång. Kommer studerande ha möjlighet att slutföra sina studier på andra stadiet? Hur kommer det påverka våra blivande jobb som studiehandledare och vilka andra stödåtgärder kommer eleverna att behöva på grund av sparåtgärderna? 

Victoria Grönqvist och Carina Ekholm

Studiehandledarpraktikanter, Åbo Akademi

Skip to content