BLOGG: Styrkan i handledning

Handledning är inte bara en rutinmässig del av utbildningen, det är en kraftfull resurs som kan både forma och stärka studerandes väg till framgång. Vi har som studerande insett handledningens styrka dels som stöd vid planering av våra studier och dels under våra praktiker. Med hjälp av studiehandledaren har vi lyckats utforma våra studieplaner. Vid…

Skip to content