Tillbakablick på ”Att prata rasism”-fortbildningen

Publicerat den Kategoriserat som Alla

Den 25 april 2024 bjöd UngInfo in till fortbildningsevenemanget “Att prata rasism” på Luckan i Helsingfors. Evenemanget riktade sig till professionella som möter unga och andra intresserade av temat och lockade till sig 42 deltagare. 

Programmet innehöll två intressanta och lärorika föreläsningar samt diskussion kring temat. Evenemanget började med att Joséphine Gram, utbildare i rasism och antirasism samt forskningsassistent inom projekt RILSE (Rasism och antirasism i grundskolor) vid Helsingfors universitet, föreläste om vad rasism är, vilka former den tar sig uttryck i och varför det är så viktigt att prata om det. Genom diskussions – och reflektionsövningar fick deltagarna även fundera över sin egen position och roll i det hela. Föreläsningen gav konkreta verktyg och tips för fortsatt arbete kring tematiken i möten med unga och betonade att antirasism är aktiva handlingar som vi alla kan och bör göra till en del av vår vardag. 

Saara Loukola, doktorand i projekt RILSE vid Helsingfors universitet, presenterade sitt arbete kring skämt och rasism i finska grundskolor. Forskningen som Loukola jobbar med visar att skämt och humor används både för att förstärka, motstå och förhandla om rasifiering i finska skolor. Det skapas olika sorters överenskommelser bland elever om vad som får sägas och av vem, men forskningen visar att eleverna ofta inte vet var gränsen går då rasistiska skämt lätt leder till bråk och även fysiskt våld mellan eleverna. Samtidigt använder elever och personal som blir utsatta för rasism skämt för att synliggöra rasism och skapa ett motstånd. 

Evenemanget avslutades med gemensam diskussion kring dagens tema.

Fortbildningen ordnades inom ramen för Luckan UngInfos projekt “Prata rasism!” som finansieras av Svenska Folkskolans Vänner och Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Stort tack till finansiärerna som möjliggjorde detta evenemang.

Ett stort tack även till alla som deltog i evenemanget!

Skip to content