Bojan Sonntag-priset 2023 till Ärligt talat

UngInfos stödchatt Ärligt talat fick motta Bojan Sonntag-priset under Svenska Folktingets Svenska dagen-fest 6.11.2023. Ärligt talat är en stödchatt för unga i åldern 13 till 29 år. Där får man chatta anonymt med en professionell handledare eller en psykolog om det som tynger i vardagen. Prismotivering: “Behovet av samtalsstöd har ökat kraftigt under de senaste åren.…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Anmälan är öppen! – Dagen för finlandssvenskt ungdomsarbete

Nu är anmälan öppen för heldagsseminariet Dagen för finlandssvenskt ungdomsarbete, som ordnas den 25 januari 2024 i Helsingfors. Mer information om evenemanget hittar du här. Anmäl dig här för att säkra din plats: Sista anmälningsdagen är söndag 17.12.2023 kl. 23.59.

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Skolungdomsarbetarträff 20.11.2023 – tema diskriminering

Luckan UngInfo bjuder in svenskspråkiga skolcoacher och skolungdomsarbetare i Nyland till en föreläsning om diskriminering och en diskussion kring temat ur ungdomsarbete i skolans synvinkel. Under träffen finns utrymme för nätverkande och kollegialt stöd kring tematiken. Träffen ordnas måndag 20.11.2023 kl.14:30-16:30 i Luckans utrymmen på Georgsgatan 27 i Helsingfors.  Elin Jungar, sakkunnig från diskrimineringsombudsmannens byrå, kommer…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Forum för välbefinnande 2023

Forum för välbefinnande i skola och läroanstalt 2023 närmar sig! Evenemanget ordnas 1-2.11.2023 som två halvdagars webbinarium och är avgiftsfritt. Årets övergripande tema är sektorsövergripande arbete inom elev- och studerandevården. Forum för välbefinnande i skola och läroanstalt riktar sig till personal inom skolor och läroanstalter, t.ex. lärare, vägledare, studiehandledare, elevhälsopersonal, rektorer, enhetschefer, daghemsföreståndare samt ledande…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

En kväll om ätstörningar

Ätstörningar är en allvarlig psykisk sjukdom och varje person som drabbas bär på sin egna individuella berättelse. Det här betonade Nonni Mäkikärki, verksamhetsledare för Psykosociala förbundet, i sitt inledningstal under kvällsseminariet “En kväll om ätstörningar” på G18 den 9.10. Ätstörningar kan ta sig uttryck på olika sätt och de flesta som insjuknar är under 25…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Rubufest 2019

Processed with VSCO with au5 preset

I år hölls Rubufest på centralbiblioteket Ode tisdagen den 28.5. Evenemanget organiseras av Krut, Helsingforsungdomarnas egna system för påverkan. Idén med evenemanget är att samla in information till KrutBudgeten, som är en del av Helsingfors stadsbudget och som används för att synliggöra ungdomars idéer gällande fritidsaktiviteter. Runt 400 elever från Hoplaxskolan, Norsen, Botby, Åshöjden och…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Projektet På samma linje delade respekt budskapet under Stafettkarnevalen

I helgen arrangerades 59:nde Stafettkarneval, denna gång på Alberga stadion i Esbo. Projektet På samma linje hade ett tält tillsammans med Luckan UngInfo och Barnkultur. Temat var respekt inom idrott. Detta passade som handen i handsken, då fredagen var internationella dagen mot homofobi och transfobi. Under dagens lopp blev tältet kallat för ”respekt tältet”. Glädjande…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Mentorträff i Luckan

Avslutande mentorträff 21.5 med Heidi, Christine och Kristina, som medverkat i Stora Komets piloterande mentorskapsprogram, som startade under senhösten 2018. Nu i maj hade alla de 6 paren avslutat sitt organiserade mentorprogram. Paren hade regelbundet träffats under 6 månader och responsen var god. Man rekommenderar varmt branschinriktat mentorprogram riktat till studerande i slutskedet av studierna.…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Daniela på job shadowing i Luckan

Torsdagen den 16.5 välkomnade Luckan Daniela Frankenhaeuser på job shadowing för att bekanta sig med Luckans verksamhet. Dagen började med en rundtur i Luckans nya och större lokaler på Georgsgatan 27. Luckans lokaler består nuförtiden av bland annat utrymmena: Verandan, Hörnet, Torget och LillaLuckan. Jag och Anna presenterade Luckans olika verksamhetsområden för Daniela och bekantade…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla