Bojan Sonntag-priset 2023 till Ärligt talat

UngInfos stödchatt Ärligt talat fick motta Bojan Sonntag-priset under Svenska Folktingets Svenska dagen-fest 6.11.2023. Ärligt talat är en stödchatt för unga i åldern 13 till 29 år. Där får man chatta anonymt med en professionell handledare eller en psykolog om det som tynger i vardagen. Prismotivering: “Behovet av samtalsstöd har ökat kraftigt under de senaste åren.…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Anmälan är öppen! – Dagen för finlandssvenskt ungdomsarbete

Nu är anmälan öppen för heldagsseminariet Dagen för finlandssvenskt ungdomsarbete, som ordnas den 25 januari 2024 i Helsingfors. Mer information om evenemanget hittar du här. Anmäl dig här för att säkra din plats: Sista anmälningsdagen är söndag 17.12.2023 kl. 23.59.

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Skolungdomsarbetarträff 20.11.2023 – tema diskriminering

Luckan UngInfo bjuder in svenskspråkiga skolcoacher och skolungdomsarbetare i Nyland till en föreläsning om diskriminering och en diskussion kring temat ur ungdomsarbete i skolans synvinkel. Under träffen finns utrymme för nätverkande och kollegialt stöd kring tematiken. Träffen ordnas måndag 20.11.2023 kl.14:30-16:30 i Luckans utrymmen på Georgsgatan 27 i Helsingfors.  Elin Jungar, sakkunnig från diskrimineringsombudsmannens byrå, kommer…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Forum för välbefinnande 2023

Forum för välbefinnande i skola och läroanstalt 2023 närmar sig! Evenemanget ordnas 1-2.11.2023 som två halvdagars webbinarium och är avgiftsfritt. Årets övergripande tema är sektorsövergripande arbete inom elev- och studerandevården. Forum för välbefinnande i skola och läroanstalt riktar sig till personal inom skolor och läroanstalter, t.ex. lärare, vägledare, studiehandledare, elevhälsopersonal, rektorer, enhetschefer, daghemsföreståndare samt ledande…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Save the date! Webbinarium om förebyggande av diskriminering

Tisdagen den 3 oktober kl. 13:30-15:30 lanserar Utbildningsstyrelsen på ett webbinarium sin nya webbsida med förebyggande åtgärder mot mobbning, trakasserier, diskriminering och våld. Webbsidan är avsedd för professionella inom olika utbildningsnivåer, från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildningar. Webbinariet erbjuder sakkunniga föreläsningar kopplade till olika teman på webbsidan, samt korta presentationer av webbsidans innehåll. Luckan UngInfo…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Rekryteringsmässa på Nylands Brigad

Måndagen den 5 juni arrangerade Beväringkommittén vid Nylands Brigad en rekrymässa på Soldathemmet. Vi var på plats och presenterade UngInfos olika tjänster. Under kvällsledigheten fick beväringarna även möjlighet att lära känna olika företag, rekryterare och vägledare. Vi frågade beväringarna ’Hur mår du idag?’. Ibland är det bra att stanna upp och fråga sig själv, eller…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Insändare: Hållbar finansiering behövs för de ungas psykiska hälsa

Tillsammans med Satu Raappana, verksamhetsledare för Kollektivet Sekasin skrev Jessica Lerche, verksamhetsledare på Föreningen Luckan r.f. en insändare om att det behövs en hållbar finansiering för att vi skall kunna stärka ungas välmående och förebygga problem inom området psykisk hälsa nu och i framtiden. Insändaren publicerades den 2.6.2023 i Hufvudstadsbladet. UngInfo är en del av…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Bryt skammen! – En seminariedag som ger verktyg för att bemöta svåra ämnen som berör barn och unga

Välkommen på seminariedagen Bryt skammen! Verktyg för att bemöta svåra ämnen som berör barn och unga den 19 september på G18 i Helsingfors. Kom och ta del av intressanta workshoppar som ger praktiska redskap och tips gällande hur du kan bemöta olika svåra ämnen. Du får också chansen att träffa andra som jobbar med barn…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla
Skip to content