Skolungdomsarbetarträff 20.11.2023 – tema diskriminering

Publicerat den Kategoriserat som Alla

Luckan UngInfo bjuder in svenskspråkiga skolcoacher och skolungdomsarbetare i Nyland till en föreläsning om diskriminering och en diskussion kring temat ur ungdomsarbete i skolans synvinkel. Under träffen finns utrymme för nätverkande och kollegialt stöd kring tematiken.

Träffen ordnas måndag 20.11.2023 kl.14:30-16:30 i Luckans utrymmen på Georgsgatan 27 i Helsingfors

Elin Jungar, sakkunnig från diskrimineringsombudsmannens byrå, kommer föreläsa om diskriminering under träffen. Jungar kommer gå in på den förnyade diskrimineringslagen och hur den påverkar arbetet i skolor i praktiken.

Kom med och få mer insikt i tematiken! Hur ser riktlinjerna ut nu? En diskussion med kollegor från andra skolor kring hur man jobbar mot diskriminering runtom i skolorna som ungdomsarbetare.

Träffen hålls i första hand på plats, men vid behov hålls Elin Jungars föreläsningen även i hybridform, ifall möjligt.

Vi bjuder på lätt traktering. Välkommen!

Inbjudan skickas även direkt per e-post till skolungdomsarbetare och skolcoacher i Nyland.

Skip to content