Nya videor i vardagskompetens stödjer ungas jobbsökande och flytt hemifrån

Publicerat den Kategoriserat som Alla

Vi på Luckan UngInfo är glada över att kunna presentera våra videor i vardagskompetens. Videorna kan fungera som stöd i undervisningen eller som en förberedande del inför ett digitalt skolbesök av oss. De teman som behandlas är hur man söker jobb och vad som är bra att tänka på när man söker en bostad.

I videon Steget ut i arbetslivet följer vi med Josefin, 17 år, som är på väg på arbetsintervju. Hon har skrivit ner sina styrkor och svagheter i sina anteckningar på telefonen och läser igenom dem före hon går in till arbetsplatsen. Hon är nervös, men ivrig. Som tittare får vi se hur intervjun går till och efteråt fundera vad som gick bra och vad som gick dåligt under intervjutillfället.

I videon Flytta hemifrån följer vi Venla, 19 år, som snart ska flytta hemifrån. Hon funderar på vad som är viktigt för henne när det kommer till boende, om hon vill bo ensam eller med kompisar, hurdana utgifter hon har och i ett hurdant hem hon skulle trivas i.

Luckan UngInfo erbjuder workshopparna “Steget ut i arbetslivet” och “Flytta hemifrån”, vars syfte är att stöda elever i medborgarfärdigheter som de behöver nu och i framtiden. Alla Luckan UngInfos workshoppar riktar sig till högstadiet och andra stadiet, samt till ungdomsverkstäder. Workshopparna erbjuds även digitalt.

Vill du boka in en workshop för våren? Läs mer om våra skolbesök på unginfo.fi/skolbesok 

Publicerat den
Kategoriserat som Alla