Luckan främjar ungas psykiska hälsa i Österbotten med hjälp av digitalt stöd

Publicerat den Kategoriserat som Alla

Luckan Unginfo har startat ett nytt projekt, Digitalt stöd i Vasa, för att främja svenskspråkiga ungas psykiska hälsa i pandemitider. Projektet innebär en riktad insats i Österbotten och framförallt Vasa. Projektet förverkligas genom understöd av Evald och Hilda Nissis stiftelse. 

Projektets övergripande mål är att främja ungas psykiska hälsa i pandemin och dess efterverkningar genom olika regionala satsningar i framförallt Vasa. Projektet fokuserar på att underlätta tillgången till stöd på svenska, öka kännedomen om tillgängliga stödtjänster och ge unga verktyg för att hantera sitt välmående. 

Coronapandemin har lett till att allt fler unga mår psykiskt sämre i Finland och speciellt studerande har drabbats mycket. Vasa är en stor studiestad för svenskspråkiga unga och många studerande flyttar hemifrån för första gången. Det är viktigt att det finns stödtjänster att vända sig till med låg tröskel i dessa brytningsskeden”, säger koordinator Louise Mannil. 

Luckan Unginfo upprätthåller stödchatten Ärligt talat, där svenskspråkiga unga i åldern 13-29 år anonymt kan chatta med psykolog eller handledare. Under år 2020 fördubblades antalet unga som vände sig till stödchatten för att få hjälp och stöd. Tjänsten är nationell, men i dagsläget är det framförallt unga i södra Finland som hittar dit.

”Vi vill att även unga och unga vuxna i Österbotten ska hitta till Ärligt talat-chatten när de behöver hjälp eller stöd! I Svenskfinland där kretsarna är små och ’alla känner alla’ kan anonymiteten som digitala stödtjänster ger vara av största vikt för att överhuvudtaget våga söka hjälp”, säger koordinator Louise Mannil. 

Louise Mannil kommer arbeta som projektledare för Digitalt stöd i Vasa. Inom projektet kommer Luckan Unginfo bland annat att ordna evenemang för unga, besöka skolor och sprida information om stödchatten Ärligt talat och andra stödtjänster för unga i Österbotten med fokus på Vasa. Projektet förverkligas genom understöd av Evald och Hilda Nissis stiftelse och pågår under ett års tid fram till juni 2022.

Publicerat den
Kategoriserat som Alla