Luckan UngInfo erbjuder föreläsningar och diskrimineringsförebyggande workshoppar till svenskspråkiga skolor. Utbildningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till elever i högstadiet och andra stadiet.

UngInfos skolbesök erbjuds också som digitala workshoppar, som gruppen kan ta del av i klassen eller hemifrån.

Vi erbjuder två digitala koncept:

1. Interaktiva workshoppar specifikt är lämpade för digitala möten på Zoom eller Google Meet. Workshopparna går under temana Vardagskompetens och Respekt:
Steget i arbetslivet
Flytta hemifrån
Nätrespekt
Åskådarens roll
Fair sex

2. Digitala skolpaket i pdf-form:
Jämlikhet och respekt
Nätrespekt
Ledarskapsutbildning för vänelever och tutorer

Vi erbjuder fortsättningsvis även workshoppar och föreläsningar fysiskt på plats i skolor.

För mer information och bokningar – kontakta:
Johanna Östling
Utbildningskoordinator
[email protected]
+358 (0)40-835 0142

Vi vill gärna ha feedback av alla er som har samarbetat med UngInfo kring skolbesök. Vi är tacksamma om du du vill svara på några frågor och hjälpa oss att utveckla vår verksamhet.

Respekt

Respekt är ett normkritiskt utbildningsmaterial för ungdomar och består av interaktiva metoder för att behandla diskriminering och fördomar. Målet är att utveckla ungas ansvarskänsla, förmåga till reflektion och uppmuntra aktivt medborgarskap.

Nätrespekt

Nätrespekt är en workshop som behandlar värderingar, relationer och hur vi själva kan ta ansvar för att skapa ett respektfullt klimat på nätet. Syftet är att motarbeta hat och kränkningar på nätet, vilka medför allvarliga konsekvenser på både individ- och samhällsnivå.

Vardagskompetens

Föreläsningarna har som syfte att stöda eleverna och ge dem medborgarfärdigheter de behöver nu och i framtiden och fungerar som ett komplement till läroplanen. Föreläsningarna är riktade till elever i andra stadiet och ger dem kunskap om ämnen som arbetssökning och arbetslagstiftning samt boende och ekonomi.

Fair Sex

En workshop om sex, kommunikation och ömsesidighet. Workshopen syftar till att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella relationer. Med fokus på kommunikation och lyhördhet får gruppen diskutera sociala aspekter av sex och hur samtycke kan uttryckas.

Respektutbildningar för vänelever och tutorer

Utbildningen är ämnad för studerande som ska ta emot nya elever i sin skola, vänelever i högstadiet samt tutorer i gymnasiet och andra stadiet. Syftet är att eleverna efter utbildningen ska ha verktyg för att jobba mobbningsförebyggande och utifrån ett jämlikt bemötande.