Luckan UngInfo erbjuder föreläsningar och diskrimineringsförebyggande workshoppar till svenskspråkiga skolor. Utbildningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till elever i högstadiet och andra stadiet. Under hösten 2020 fokuserar vi på följande teman: flytta hemifrån, steget ut i arbetslivet, åskådarens roll, ett jämlikt samhälle, nätrespekt och fair sex.

Luckan UngInfo erbjuder nu även digitala skolpaket. Temana för paketen är:
1. Jämlikhet och respekt
2. Nätrespekt
3. Ledarskapsutbildning för vänelever och tutorer

För mer information och bokningar – kontakta:
Johanna Östling
Utbildningskoordinator
[email protected]
+358 (0)40-835 0142

Vi vill gärna ha feedback av alla er som har samarbetat med UngInfo kring skolbesök. Vi är tacksamma om du du vill svara på några frågor och hjälpa oss att utveckla vår verksamhet.

Respekt

Respekt är ett normkritiskt utbildningsmaterial för ungdomar och består av interaktiva metoder för att behandla diskriminering och fördomar. Målet är att utveckla ungas ansvarskänsla, förmåga till reflektion och uppmuntra aktivt medborgarskap.

Nätrespekt

Nätrespekt är en workshop som behandlar värderingar, relationer och hur vi själva kan ta ansvar för att skapa ett respektfullt klimat på nätet. Syftet är att motarbeta hat och kränkningar på nätet, vilka medför allvarliga konsekvenser på både individ- och samhällsnivå.

Vardagskompetens

Föreläsningarna har som syfte att stöda eleverna och ge dem medborgarfärdigheter de behöver nu och i framtiden och fungerar som ett komplement till läroplanen. Föreläsningarna är riktade till elever i andra stadiet och ger dem kunskap om ämnen som arbetssökning och arbetslagstiftning samt boende och ekonomi.

Fair Sex

En workshop om sex, kommunikation och ömsesidighet. Workshopen syftar till att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella relationer. Med fokus på kommunikation och lyhördhet får gruppen diskutera sociala aspekter av sex och hur samtycke kan uttryckas.

Ledarskapsutbildningar för vänelever och tutorer

Utbildningen är ämnad för studerande som ska ta emot nya elever i sin skola, vänelever i högstadiet samt tutorer i gymnasiet och andra stadiet. Syftet är att eleverna efter utbildningen ska ha verktyg för att jobba mobbningsförebyggande och utifrån ett jämlikt bemötande.

LedA

LedA är en ledarskapsutbildning för unga. Under utbildningen läggs grunden för ett ledarskap som kan användas i allt från föreningar till privat- och yrkeslivet. Utbildningen erbjuds till andra och tredje stadiet samt till föreningsaktiva ungdomar.