Hållbara lösningar behövs för att stödja ungas mående – inte en ständig jakt på pengar

Publicerat den Kategoriserat som Alla

Dagligen får vi info via nyhetsflödet och genom vårt arbete om att våra unga i samhället mår allt sämre. Pandemin skaver och den allt utdragna isoleringen och ensamheten samt ovissheten om framtiden sätter sina spår på såväl ung som gammal.

”Ny enkät slår larm – ungas välbefinnande har rasat under coronakrisen”
– Hbl 16.2.2021

”Tusen elever delar på en skolpsykolog – stora skillnader i tillgången till elevvård i Svenskfinland”
– Yle 17.2.2021

”Ungdomspsykiatrin slår larm – stor ökning av ångest, ätstörningar och missbruk bland unga i Åbo”
– Åbo underrättelser 17.2.2021

Våra politiker betonar vikten av insatser för stärkandet av det psykiska välmåendet hos de unga. Vi som jobbar dagligen med målgruppen är alla genuint bekymrade över att våra stödstrukturer i samhället är otillräckliga och överbelastade inte minst på grund av coronakrisen. Samtidigt vet vi att förutsättningarna för fysiska möten är begränsade och att det mesta av kommunikationen och interaktionen behöver skötas digitalt.

Luckan Unginfo har föregående år, trots stora nedskärningar i de offentliga anslagen, lyckats bibehålla och utvidga sin närvaro på nätet under pandemiåret. Vi har prioriterat att alla förebyggande lågtröskeltjänster som kan hjälpa de unga i rådande förhållanden och behöver vara igång, såsom chattjänsten Ärligt talat (med psykolog och handledare på plats sex gånger i veckan) samt frågetjänsten Våga fråga i samarbete med Decibel. Denna prioritering delar vi med våra samarbetsparter som även möjliggjort för de unga att kunna få stöd och samtala med en trygg vuxen med hjälp av olika digitala lösningar.

Under 2020 hade Luckan nästan 1900 stödsamtal med unga på chattjänsten Ärligt talat, 45-minuters-sessioner per gång per person. Vår storasystertjänst Sekasin har även de spräckt alla rekord vad gäller besökarantal på sin chattjänst.

Tack vare ihärdig medelanskaffning lyckades vi trots nedskärningar från staten att fortsätta driva våra viktiga digitala stödtjänster för unga år 2020. Nu ser vi åter orosmoln på himlen, och det finns en risk att vi förlorar centrala tillgängliga stödtjänster såsom Ärligt talat i denna krissituation. Nu behövs alla krafter för att vara närvarande för de unga som behöver stöd, inte på att mobilisera en ny fundraising för att trygga tjänsterna!

I april har vi ett kommunalval mitt i coronan, låtom oss hoppas att budskapet vad gäller att stödja det psykiska välmåendet hos unga inte bara blir festtal, utan att vi ser verkliga resultat och handlingar!

Jessica Lerche, utvecklingschef Luckan

Publicerat den
Kategoriserat som Alla