Studentskrivningar

Abiturientåret är en händelserik tid för tredje årets gymnasieelever, fullspäckat med information och många beslut som måste fattas med tanke på studentskrivningarna och framtiden. Ifall du inte genast lyckas i skrivningarna eller hittar den rätta studieinriktningen så ska du inte ge upp hoppet, det kommer alltid nya tillfällen och chanser.

Gymnasieutbildningen avslutas med studentexamen som ger allmän behörighet för fortsatta högskolestudier. Studentskrivningarna är ett kunskaps- och mogenhetsprov och ordnas vid gymnasierna i Finland två gånger per år, på våren och på hösten.

Obligatoriska och frivilliga prov

De som inlett sina skrivningar hösten 2021 eller tidigare följer det gamla systemet som kräver godkänt i fyra obligatoriska prov för att avlägga studentexamen. Utöver det får man frivilligt välja att avlägga ett eller flera extra prov som inkluderas i studentexamen. För dig som avlägger studentexamen våren 2022 eller senare innehåller studentexamen minst fem prov i olika examensämnen.

Det är obligatoriskt att skriva provet i modersmål och litteratur, och utöver det ska du inkludera minst fyra ytterligare prov. Proven skall ingå i minst tre av de följande grupperna: matematik, det andra inhemska språket, främmande språk och realämne. Bland proven som krävs bör man ha minst ett prov som bygger på den långa lärokursen.

Man måste inte skriva allt på en gång

Studentexamen kan avläggas vid en, två eller tre på varandra följande skrivningsomgångar. Man börjar avlägga sin examen då man första gången anmäler sig till ett obligatoriskt eller extraprov. Man kan senare välja att komplettera sin examen med nya prov som man inte tidigare skrivit eller skriva om för att höja vitsorden på redan avlagda prov.

För att kunna delta i de flesta prov krävs det att man avlagt de obligatoriska kurserna i ifrågavarande ämne, men proven bygger alltid på både de obligatoriska och nationellt fördjupade kurserna. Då du anmäler dig till studentskrivningarna bör du meddela vilka prov du tänker delta i, nivån på dessa prov samt vilka prov som du skriver som obligatoriska.

För deltagande i studentskrivningarna uppbärs en grundavgift, därutöver skall man betala en avgift för varje prov man deltar i.

För mera information

Om du känner att du vill diskutera din individuella situation eller behöver mera information om studentskrivningarna så kan du kontakta studiehandledaren vid din skola. Nyttig information om studentexamen hittar du även på Studentexamensnämndens webbplats.

Bekanta dig också gärna med UngInfos sida om studieteknik och tidsplanering, där hittar du flera praktiska råd och tips om hur man minskar på skolstressen och lägger upp en bra tidtabell för provläsande.

Lycka till!

uppdaterat februari 2024

Skip to content