Studiestöd

Att upprätthålla en stabil personlig ekonomi då man studerar på heltid är inte alltid lätt. Studiestödet som beviljas av Folkpensionsanstalten (FPA) finns till för att underlätta den ekonomiska situationen för studeranden. På Åland sköts studiestödet av AMS. På denna sida hittar du information om studiestödet.

Vad är studiestödet?

Ifall du studerar på heltid vid ett gymnasium, yrkesläroanstalt eller högskola så har du rätt att anhålla om studiestöd från FPA. Det statliga studiestödet, som består av studiepenning, statsgaranti för studielån och i vissa fall allmänt bostadsbidrag är i allmänhet studerandes viktigaste inkomstkälla. Hur länge man kan lyfta studiestöd beror på läroanstalten samt vilket examensprogram man går.

Studiepenning

Studiepenning kan beviljas till den som fyllt 17 år och som studerar på heltid vid gymnasium, yrkesskolor, folkhögskolor, högskolor samt liknande läroanstalter. Om du är 15 eller 16 år och dina föräldrar har låga inkomster kan du söka studiepenningens läromaterialstillägg och statsgaranti för studielån. Studiepenningen betalas ut en gång i månaden för de månader då man studerar. Detta betyder att studiestödet inte tilldelas under sommaren, om man inte även under sommarmånaderna avlägger kurser och skilt ansöker om stödet. Beloppet på studiepenningen varierar beroende på bland annat läroanstaltsgrupp, ålder, civilstånd och boendeform.

Allmänt bostadsbidrag

Precis som studiepenningen så betalas bostadsbidraget ut en gång i månaden. Studerande kan söka allmänt bostadsbidrag från FPA. Grundläggande utkomststöd för hyresgarantin kan beviljas av FPA om den unga inte har pengar. Hyresgarantin ges i regel som en betalningsförbindelse till din hyresvärd. Då den unga ansöker om bostadsbidrag bör hen ha med sig hyresavtal och hemförsäkringsbrev samt bevis på övriga kostnader som berör boende. Bostadsbidraget täcker oftast inte hela hyran utan endast en del av den.

Studielån

Statsgarantin garanterar att studerande kan få studielån om de så önskar. Man behöver ingen annan säkerhet för lånet eftersom lånet är statsgaranterat. Då man blivit beviljad statsgarantin från FPA så kan man söka studielån från den bank man själv väljer. Det är viktigt att komma ihåg att man själv är ansvarig för att lånet betalas tillbaka enligt den överenskommelse som gjorts med banken. Statsgarantin beviljas till studerande som inte har betalningsanmärkningar i kreditupplysningsregistret.

Studielånskompensation

Som högskolestuderande kan du ha möjlighet att dra nytta av studielånskompensation. Om du avlägger högskoleexamen inom skolans bestämda tidsram så kan FPA stöda dina studier genom att återbetala en del av studielånet du lyft under studietiden. Denna del kan vara högst en tredjedel av lånet. Detta stöd gäller tyvärr inte för studerande som börjat studera före den 1.8.2014. Dessa studeranden kan däremot bli beviljade studielånsavdrag.

Ansökan

Då du beviljats en studieplats så kan du anhålla om studiestöd. Ansökan kan göras elektroniskt via FPA:s webbplats eller via pappersblankett. Det är viktigt att noga läsa igenom blanketten gällande vilka bilagor som bör lämnas in med ansökningsblanketten. Tumregeln är att du endast en gång behöver ansöka om studiestödet, därefter fortsätter det automatiskt så länge du har rättighet att lyfta stödet eller tills du meddelar om förändring.

Studieframgång

FPA förutsätter att studierna hela tiden bör framskrida enligt den bestämda tidsramen för din examen. Detta innebär att man måste göra tillräckliga framsteg i studierna för att vara berättigad till studiestödet. FPA följer upp studiernas framskridande för dem som får studiestöd. Om man inte får in tillräckligt med studiepoäng inom ett läsår får man av FPA en begäran om utredning över varför man inte presterat tillräckligt många studiepoäng. Om man inte svarar på begäran så upphör studiestödet helt och hållet. Godtagbara skäl till att studierna inte framskrider enligt planerat kan till exempel vara att man själv eller någon nära anhörig har varit sjuk eller att man råkat ut för en svår livssituation.

Andra inkomster påverkar studiestödet

Många studerande tryggar sin ekonomi genom att jobba på sommaren eller vid sidan av studierna. Det finns ändå en inkomstgräns för hur mycket en studerande som lyfter studiestöd får tjäna per år. Summan varierar beroende på hur många månader av året man väljer att lyfta studiestöd. Om man under ett år tjänar mera än vad FPA tillåter så är man tvungen att betala tillbaka delar av stödet man redan fått. Det är även bra att komma ihåg att inte bara lön för arbete räknas som inkomst, utan t.ex. skattepliktiga stipendier man blir beviljad räknas också med. Det lönar sig att spara intyg över sina inkomster. Ifall årsinkomsten stiger över inkomstgränsen för studiestödet kan du med intygen bevisa vilka inkomster du har tjänat före du började studera. Intyg behövs inte sparas över inkomster som finns med i inkomstregistret.

Meddela om förändringar

Du skall komma ihåg att meddela FPA om förändringar som påverkar studie- och/eller bostadsbidraget, till exempel om det sker en förändring i dina inkomster eller boendeutgifter. Det är viktigt att meddela om förändringarna för att FPA kan justera beloppet av studiestödet eller dra in stödet vid behov. FPA har rätt till att återkräva det felbelagda beloppet. Du meddelar om dina förändringar i MittFPA eller fyller i en blankett OT 15. Mera info hittar du på FPA:s webbsida.

Studiestöd för sommarmånaderna

Ifall du är extra flitig och vill studera under sommaren har du även möjlighet att lyfta studiestöd under sommarmånaderna. Studiestödet för sommarmånaderna ansöker man om skilt och som vanligt måste du prestera studiepoäng även då för att vara berättigad till stödet under sommaren. Du kan sommarjobba, men kom ihåg att följa med inkomstgränserna för studiestödet och bostadsbidraget. Om du inte kan studera och inte har fått sommarjobb kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA.

Studier utomlands

Studiestöd kan beviljas för studier utomlands om de ingår i de studier som du genomför i Finland eller om de motsvarar studier som berättigar till studiestöd i Finland. Studiepenningen för studerande utomlands är lika stor som studiepenningen för studerande i Finland. Bostadstillägg kan beviljas om du bor på hyra och har boendeutgifter. Det krävs att du både bor och studerar utomlands.

För mera information

Närmare information om studiestödet hittar du på FPA:s webbplats. FPA har samlat ihop information för studerande utomlands, hälso- och sjukvårdstjänsterna utomlands i webbsidan EU-hälsovård.fi.

Hur kan UngInfo hjälpa?

Om du har frågor kring studiestödet eller annat så kan du kontakta oss. UngInfo erbjuder dig möjligheten att helt kostnadsfritt komma på individuell vägledning.

Vägledningen sker på en av UngInfos verksamhetspunkter, digitalt, via e-post eller telefon. Du väljer själv vilket som passar dig bäst.

Du kan boka tid för vägledning med informatören på orten närmast dig här.

Uppdaterad juni 2023

Skip to content