Ta din plats!

Publicerat den Kategoriserat som Alla

Tema: Diskrimination, xenofobi, fattigdom, mänskliga rättigheter

Gruppstorlek 10-30

Tid 30-60min

Vi är alla jämlika men en del är jämlikare än andra.  I denna övning får deltagarna uppleva hur det är att vara i någon annans skor.  Övningen visar hur social ojämställdhet kan leda till utanförskap och diskrimination.  Övningen uppmanar till empati med såna som är annorlunda, ökar kunskapen om skillnaderna i våra förutsättningar att klara oss i samhället och förstå de personliga konsekvenserna av att höra till olika minoriteter eller samhällsgrupper.  Den här övningen kommer ursprungligen från Europarådets Compass manual.

Instruktioner

 1. Lugn atmosfär
 2. Dela ut rollkorten på måfå, ett kort per deltagare.  Be dem att inte visa det till någon annan eller dela med sig sin roll.
 3. Be deltagarna sätta sig och bekanta sig med sin roll, för att hjälpa dem komma in i rollen kan ledaren läsa upp följande frågor:

Hurudan var din barndom? Hurudant hus bodde du i? Hur lekte du?  Vad jobbade dina föräldrar med?  Hur ser din vardag ut just nu?  Var umgås du?  Vad gör du om morgonen, eftermiddagen, kvällen?  Hurdan livsstil har du? Var bor du?  Hur mycket tjänar du varje månad.  Vad gör du på fritiden?  Vad gör du å semestern?  Vad är du rädd för och vad upphetsar dig?

 1. Be alla deltagare ställa sig på en linje alldeles tysta
 2. Berätta deltagarna att du kommer att läsa upp en lista över vardagssituationer, varje gång en deltagare kan svara ja på en fråga skall de ta ett steg framåt, om inte så skall de stå stilla.
 3. Läs upp situationerna en i taget.  Ta en paus varje gång du läst upp en situation så de andra hinner ta ett steg och notera de andras position i förhållande till dem.
 4. I slutet låt alla notera varandras positioner på fältet och ge deltagarna några minuter att komma ur rollen.

Debrief och utvärdering

Börja genom att fråga deltagarna om vad som hände under övningen och hur de upplevde den.  Tala om de saker som kom upp och vad de lärt sig.

 1. Hur kändes det att stiga fram eller att inte göra det?
 2. När märkte de som ofta tog ett steg fram att inte alla rörde sig lika snabbt?
 3. Kände någon att det fanns situationer då deras mänskliga rättigheter inte följdes?
 4. Kan deltagarna gissa sig till varandras roller? I detta skede kan man avslöja sin roll.
 5. Hur svårt eller lätt var det att spela de olika rollerna?  Hur tänkte deltagarna sig att personen de spelade var?
 6. Avspeglar övningen samhället på något sätt? Hur?
 7. Vilka mänskliga rättigheter är hotade för de olika rollerna?  Tycker någon att deras mänskliga rättigheter inte respekterades eller att de inte hade tillgång till dem?
 8. Vilka första steg kunde man ta för att motverka dessa skillnader eller klyftor i samhället?

Situationer:

–       Du har aldrig haft allvarliga ekonomiska svårigheter

–       Du har en skaplig bostad med internet och tv

–       Du känner att ditt språk, din religion och din kultur respekteras i samhället du bor i

–       Du känner att dina samhälleliga och politiska åsikter har respekteras och hörsammas.

–       Folk konsulterar dig angående olika saker

–       Du är inte rädd för att bli stannad av polisen

–       Du vet vart man kan vända sig efter hjälp och råd när du behöver dem

–       Du har aldrig känt dig diskriminerad pga. ditt ursprung

–       Du har tillräcklig medicinsk och socialt skydd

–       Du kan åka iväg på semester en gång i året

–       Du kan bjuda hem vänner på middag

–       Du har ett intressant liv och du har optimistiska framtidsplaner

–       Du känner att du kan studera och utbilda dig till ett yrke som du själv vill

–       Du är inte rädd för att bli diskriminerad eller attackerad på gatan eller i medier

–       Du kan rösta i nationella och lokala val

–       Du kan fira de viktigaste religiösa högtiderna med din familj och nära vänner

–       Du kan delta i ett internationellt seminarium utomlands

–       Du kan gå på bio eller på en teaterföreställning minst en gång i veckan

–       Du är inte orolig för dina barns framtid

–       Du kan köpa nya kläder minst en gång per tre månader

–       Du kan förälska dig i den person du vill

–       Du känner att din kunskap och kompetens uppskattas och respekteras i samhället du bor i

–       Du har tillgång till och kan använda internet

Roller:

Du är arbetslös ensamförsörjande mamma.

Du är bankdirektörens dotter.  Du studerar ekonomi på Hanken.

Du är Arabisk muslim och dotter till strikt religiösa föräldrar som du bor med.

Du är värnpliktig i armén.

Du är en handikappad ung man och kan endast röra dig med rullstol.

Du är en 17 år gammal Rom flicka och har aldrig avslutat grundskolan.

Du är en medelåldersprostituerad med HIV.

Du är en arbetslös lärare i ett land där du inte talar det nya nationalspråket flytande.

Du är en 24-årig flykting från Afghanistan.

Du är en illegal invandrare från Mali.

Du är ordföranden för en politisk ungdomsorganisation (vars moderparti just nu leder regeringen).

Du är sonen till en Kinesisk invandrare som driver ett framgångsrikt snabbmatsställe.

Du är dottern till den Amerikanska ambassadören.

Du äger ett framgångsrikt import-export företag.

Du är en pensionerad arbetare från en skofabrik.

Du är flickvän till en ung heroinberoende konstnär.

Du är en 22-årig lesbisk kvinna.

Du är en fotomodell med Afrikanskt ursprung.

Du är en 27 år gammal hemlös man.

Du är den 19-åriga sonen till en bonde i en liten by långt borta.