Anton och Ali

Publicerat den Kategoriserat som Alla

Målsättningar: Denna övning handlar om stereotypier och fördomar.  Målsättningen är att syna de bilder vi har av människor från andra kulturer, sociala grupper osv. och att bli medveten om hur dessa uppfattningar påverkar våra förväntningar om människor som tillhör andra grupper.

 Tid: 30 minuter

 Gruppstorlek: 8-10 större grupper kan delas upp

Förberedelser och material:

–       En boll

–       Papper och penna till observatören

–       Flapptavla och tusch

Instruktioner

  1. Be deltagarna sätta ned sig i en cirkel
  2. Be en av deltagarna vara observatör.  Förklara att observatören sitter utanför cirkeln och skriver ned historien som skapas.
  3. Förklara till gruppen att de tillsammans skall skapa en berättelse och att de skall använda bollen som hjälpmedel.
  4. Börja berättelsen genom att säga ”Detta är berättelsen om Anton, en ung man från Helsingfors” och skicka bollen vidare till någon i gruppen och be denne fortsätta berättelsen med en eller två meningar, för att sedan skicka bollen vidare.
  5. Fortsätt att på detta vis kollektivt skapa berättelsen.
  6. Be om bollen efter 10-12 omgångar och säg: ”Anton känner Ali, en Marokansk pojke som också har en berättelse” och skicka vidare bollen till någon som i sin tur får fortsätta berätta Alis historia.
  7. Avsluta övningen efter 10-15 minuter.

Debrief och utvärdering:

Be observatören läsa sina anteckningar och diskutera sedan inom gruppen vad de två berättelserna säger om de två pojkarnas liv och fortsätt efter det med att diskutera hur detta motsvarar bilden vi har av unga män i Marokko och Finland.  Anteckna huvvuddragen på flapptavlan.

Fråga varifrån föreställningarna kommer?  Hade alla deltagare samma bild av Finland och Marokko? Varför? Varför inte?

Tips till övningens dragare:

– Det är bättre att berättelsen skapas med snabb rytm och spontanitet.  Det kan vara svårt för observatören att hinna skriva ned allt och då kan det vara bra att ha två observatörer eller spela in berättelsen.

– Det är viktigt att aktiviteten från början presenteras som att skapa en kollektiv berättelse.

–  Karaktärernas namn leder deltagarna till temat du vill utforska.  Därför skall man välja namn på karaktärerna enligt det tema man är intresserad av.  Ifall att man vill behandla invandrare kan man välja ett namn som är vanligt bland majoritetsbefolkningen och ett som är typiskt för en invandrare.  Alternativt kan man välja namnen på en kvinna och en man och diskutera könsroller och förväntningar…  Man kan också tänka sig att inledningen antyder att personen är diskriminerad, tex. Detta är berättelsen om Maria som sitter i rullstol eller Detta är berättelsen om Albert som är adopterad från Kenya.  Jämför alltid med en person från en majoritetsgrupp.

Variationer:

Dela gruppen i två och låt grupperna skapa varsinn berättelse som sedan efteråt kan jämföras sinsemellan.  Dett minskar risken att gruppen inser att berättelserna hänger ihop.