I Kunskapsbanken hittar du information om att arbeta, studera eller göra praktik i Finland eller utomlands, om påverkansmöjligheter, psykiskt och fysiskt välmående och annat. Artiklarna samlar fakta och nyttiga länkar.

Kost

Från maten får vi energi att leva och röra på oss. Maten har alltså en stor betydelse för hälsan och prestationsförmågan....

Motion

Fysisk aktivitet har stor betydelse för hälsan. Under de senaste 100 åren har vi människor blivit mer och mer stillasittande. Det...

Ätstörningar

Ätstörningar är tyvärr vanligare än många tror. Vem som helst kan lida av en ätstörning oberoende av kön eller ålder. Ätstörningar...

Aktivt medborgarskap

Att göra sin röst hörd och påverka det omkringliggande samhället kan innebära att man klättrar upp på barrikaderna, men det kan...

Föreningsverksamhet

Folkrörelser och föreningsliv spelar en viktig roll i det finländska samhället, och i ett internationellt perspektiv intar de nordiska länderna topposition...