Spänn sittmusklerna och forma Din framtid

Publicerat den Kategoriserat som Alla

Det krävs en del sittmuskler för att bli jurist. Det finns en mängd olika rättsområden man måste bekanta sig med under studierna vilket innebär en hel del text att plöja igenom. Men häri ligger också en av de stora fördelarna med att studera till jurist. Juristutbildningen i Finland ger nämligen en allmän juridisk kompetens. Det i sin tur innebär att man som nyss färdigbliven jurist kan arbeta inom så gott som alla områden där jurister arbetar och eftersom juristerna är de som tolkar och tillämpar samhällets spelregler behövs det jurister inom de flesta yrkesområden.

Jurister arbetar också ofta med helt andra saker än med juridik. Juristutbildningen ger bl.a. färdigheter att uttrycka sig exakt, att behandla en stor mängd material och plocka ut det väsentliga samt att logiskt härleda sig fram till slutsatser. Sådana kunskaper behövs i en mängd positioner i olika branscher. Det att Finland under de senaste 13 åren haft en jurist som president fungerar säkert som ett gott exempel.

Dryga tre och ett halvt år efter att jag fick min juris magister examen jobbar jag inte som president. Istället utför jag för tillfället en frivillig domstolspraktik i Esbo tingsrätt, det som i folkmun kallas att auskultera eller sitta ting. När man auskulterar har man en ettårig tjänst som tingsnotarie och jobbar då i praktiken som domare i mindre omfattande civila ärenden och brottmål. Efter att man utfört domstolspraktiken kan man på ansökan tilldelas titeln vicehäradshövding. När jag inte auskulterar jobbar jag som biträdande jurist på Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab, en av Finlands största advokatbyråer. Det hela började i princip redan under studietiden då jag fick min första studierelaterade arbetsplats som praktikant på en annan advokatbyrå än den jag jobbar på nu. Jag jobbade praktiskt taget genom hela studietiden inom olika praktikprogram på olika byråer. När jag blev färdig började jag sedan jobba på Castrén & Snellman där jag gjort min senaste praktik, ett beslut jag inte ångrat.

Att jobba vid sidan av studierna är något jag varmt kan rekommendera. Det ger en praktisk bild av juridiken och skapar en bra balans till de annars rätt teoretiska studierna. Genom att delta i olika praktikprogram skapar man också ett nätverk som man har nytta av genom hela arbetslivet. Det är inte bara advokatbyråer som erbjuder praktikprogram för studeranden, utan flera företag, organisationer och statliga och kommunala ämbetsverk anställer också studerande inom ramen för olika praktikprogram.

Som jag redan nämnde ger juristutbildningen en allmän juridisk kompetens vilket betyder att man i praktiken specialiserar sig först i arbetslivet. Jag har själv valt att specialisera mig på tvistlösning. På en advokatbyrå innebär det att man jobbar som ombud (rättegångsbiträde) för parter som är involverade i rättstvister. Den finska rättsprocessen har nog inte värst mycket gemensamt med det man ser i Ally McBeal eller Matlock, men det är nog jätteintressant ändå (eller kanske just därför).

Efter domstolspraktiken fortsätter arbetet på Castrén & Snellman. Följande steg i min karriär blir sedan att ansöka om medlemskap i Finlands Advokatförbund. För det krävs avklarad advokatexamen och fyra års erfarenhet av juridiska uppdrag, varav minst två år inom advokatbranschen. Bara medlemmar i advokatförbundet får kalla sig för advokat. Men som sagt är advokatbranschen bara ett av många yrkesområden där man kan jobba som jurist och då Du tar ut Din magisterexamen står en massa dörrar öppna bakom vilka en väldigt brokig mängd yrken står och väntar.
Så spänn sittmusklerna och forma Din framtid!

Jerker Pitkänen
Tingsnotarie, associate på Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab