Så summerar vi coronahösten 2020

Publicerat den Kategoriserat som Alla

Inför årets slut sammanfattar vi hur Luckans ungdomsverksamhet UngInfo fortskridit under hösten, en höst präglad av coronapandemin. Sedan pandemin drabbade Finland under våren har allt fler unga nyttjat våra digitala stödtjänster och aktiviteten har hållit i sig under hösten. Samtidigt har den sociala distanseringen krävt nya verktyg för genomförandet av våra utbildningar, såsom våra skolpaket, föreläsningar för unga och fortbildningar för professionella.

Några axplock:

Ärligt talat-chatten har  sedan mars haft dubbelt så mycket besökare jämfört med föregående år, med framtidsoro, ångest och våld i hemmet som allt oftare återkommande teman. I september utökades öppettiderna från nio till arton timmar i veckan, med psykolog på plats måndag till torsdag. Också frågetjänsten Våga fråga, där unga kan få svar av experter, nyttjades. Här var ofta återkommande teman frågor som gällde kropp, relationer och sexualitet.

Luckan UngInfos psykolog erbjöd även stöd till föräldrar, skolpersonal, ungdomsarbetare och andra vuxna som känner oro för en ung persons psykiska hälsa.

UngInfos skolbesök och verkstäder för unga har under hösten erbjudits såväl i skolan som digitalt. Nya, digitala versioner av skolpaketen har utformats, med interaktiva metoder där eleverna kan tycka till, ställa frågor och uttrycka egna åsikter. Utbildningar riktade för professionella i form av webinarium har arrangerats bland annat under Elevvårdsdagarna och i samarbete med Ätstörningscentrum kring hur man kan stödja unga till en positiv självbild.

Ett nytt utvecklingsprojekt kunde starta i Åbo i höst, med fokus på tillgänglig vägledning och stödtjänster för unga på svenska i samarbete med ungdomsverkstaden Troja.

Ett nytt samarbetsavtal har uppgjorts med städerna inom huvudstadsregionen med fokus på informations- och digitala tjänster.

Samarbetsprojektet På samma linje, vars syfte är att främja respekt och inkludering inom idrott och ungdomsverksamhet, börjar gå mot sitt slut. Projektet har haft stor synlighet i medier, arrangerat ett flertal utbildningar och producerat en mängd inspirations- och utbildningsmaterial, som många kan ha glädje av då projektet avslutas.

För mer information, följ oss gärna på sociala medier: UngInfo på Instagram för ungaUngInfo på Instagram för professionella UngInfo på Facebook

På bilden: Den sociala distanseringen krävde nya verktyg för UngInfos skolpaket och fortbildningar. Utbildare Ina Kauranen testar tekniken inför en workshop om vardagskompetenser via Zoom. Foto: Fredrik Enges

Publicerat den
Kategoriserat som Alla