Sexuella läggningens ABC

Sexualitet är en stor del av människan och dess liv. Det är en naturlig del av oss och kommer ständigt ut genom våra känslor, tankar och uttryckande. Sexualitet handlar om en sexuell utveckling, läggning, könsidentitet, biologiska kön, upplevda kön, förökning, kroppslig uppfattning och upplevelser. Alla har en egen unik identitet och läggning. Det finns ett hav med många olika begrepp och benämningar för olika sexualiteter och kön. Det kan kännas svårt att veta vad alla begrepp betyder och försöka att inte förolämpa någon om man säger fel. Okunskapen är mycket vanlig, och vi borde motverka den genom att själv aktivt på egen hand ta reda och uppdatera sin egna kunskap. Här nedan introduceras en ordlista med olika sexualiteter och nödvändiga begrepp inom området sexualitet. 

Agender: Person som inte gillar den sociala konstruktionen av kön. Gender personer relaterar ofta inte till kön. 

Allosexuell: En person som är motsatsen till asexuell, dvs. känner attraktion och intresse gentemot andra.

Autosexuell: En person som föredrar att hellre ha sex med sig själv än andra.

Aromantisk: Att inte känna någon attraktion mot andra, eller känna väldigt liten attraktion.

Asexuell: En person som inte har någon sexlust eller sexuell attraktion. Många asexuella kan fortfarande bli förälskade, men inte vilja inkludera andra i sin sexualitet. 

Bigender: Identifierar sig samtidigt eller växlande som både kvinna och man.

Bisexuell: En person är intresserad eller attraherad av personer med samma kön och av annat kön. För många har partnerns kön ingen skillnad och därför kan termen bisexuell överlappa med begreppet pansexuell. 

Cisperson: Motsatsen till transperson. En cisperson har samma könsidentitet som deras biologiska kön vid födseln.

Demisexuell: Handlar om att personen behöver utveckla en emotionell relation och koppling till en person för att sedan kunna känna sexuell attraktion till hen. 

Flexibel: Betyder att en persons sexuella läggning förändras snabbt eller långsamt. 

Gender blind: En person som upplever att kön inte spelar roll och är irrelevant gällande egna identiteten och andras. 

Gender fluid: Identiteten kan växla mellan kvinna, man och neutral könsidentitet. Kan översättas som ett “flytande kön”.

Genderqueer: Är en könsidentitet som inte passar in i det socialt konstruerade normerna om begreppen henne/han. Den identiteten hamnar mellan tjej/flicka/kvinna och tjej/flicka/kvinna.

Hbtiqa+: En förkortning och samlingsnamn på homo, bi, trans, interkönade, queer och asexuella. Plusset tyder på att förkortningen också innefattar andra identiteter och läggningar.

Heterosexuell/Straight: En person som är attraherad av person av motsatt kön. Heterosexualitet har länge klassats “som det vanligaste” sexualiteten.

Homosexuell: Handlar om en person som är intresserad eller attraherad av personer med samma kön.

Ickebinär: Att inte identifiera sig utifrån uppdelningen kvinna eller man.

Intergenderperson/ transgender(ist): En person som befinner sig bortom, emellan eller i båda traditionella könen.

Interkönad /intersexualism: En person som har oklart kön utifrån kromosomuppsättningen och könsorganens uppbyggnad. Intersexualism uppstår då en människa har både kvinnliga och manliga fysiska egenskaper. 

Litrosexuell: Person som känner sexuell eller romantisk attraktion utan att vilja få den besvarad.

Nongender: En person som inte vill integrera i den traditionella uppdelningen i kvinna, man och identifierar sig bortom könen. Könstillhörigheten kan saknas.

Omnisexuell: Handlar om en person som är intresserad och attraheras av alla kön eller sätten att uttrycka kön. Omnisexuella kan ointresserade över vad ens partner har för kön, men brukar till mestadels vara attraherad av ett kön mest.

Oromantisk: Att nästan inte känna eller helt och hållet inte känna någon romantisk attraktion mot andra personer. 

Pansexuell: Personen är intresserad av alla kön och könlösa. Omnisexuell har likartad förklaring och är överlappande termer.

Polysexualitet: Personer som vill ha eller har flera sexuella relationer, utan att nödvändigtvis ha flera romatiska relationer. Polysexuella är attraherade av mer än ett kön.

Queer: Kan vara en könsidentitet eller perspektiv där sexualitets- och könsroller inte hindrar för personens liv.

Skolisexuell: En attraktion för ickebinära personer.

Transpersoner: Personer som identifierar sig eller uttrycker annan könsidentitet än den tilldelade vid födseln. Transpersoner bryter normerna gällande kön på många olika.

Att göra:*

Verksamhet för regnbågsunga i Helsingfors

Följande länkar ger dig mera information om sexualitet och kön:

Regnbågsallians

Seta

Kompetenscentrum för könsmångfald

När du behöver någon att prata med:

På stödchatten Ärligt talat kan du chatta anonymt med professionella handledare eller psykolog om det som du behöver prata just i stunden.

Behöver du samtalsstöd? Chatt- och telefonkalendern samlar alla nationella chatt- och telefontjänster i Svenskfinland.

Uppdaterad juni 2023

Skip to content