Studieteknik och tidsplanering

Att studera och lära sig nya saker är roligt och intressant, men också krävande. Det mesta man lär sig kräver tid och ansträngning för att man verkligen skall klara av att bemästra det. Din attityd till din situation och dina studier är avgörande för hur du formar din framtid. I slutändan är det nämligen du själv som har ansvaret för ditt eget liv och dina studier.För att underlätta skolarbetet kan en bra studieteknik vara till hjälp. På denna sida kan du läsa om motivation, planering av skolarbeten, tidsplanering samt om hur man skapar en bra studiemiljö.

Motivation

Att försöka studera då man inte har någon motivation eller inte förstår varför man måste lära sig något kan göra att det emellanåt känns tungt och oinspirerande. Ibland kanske det är frågan om ett ämne som inte intresserar, ibland kan det vara något som känns alldeles för svårt eller så kanske man helt enkelt inte tror på sin egen förmåga att lyckas. Sanningen är att vi alla har resurser och möjligheter att studera på ett framgångsrikt sätt. Men man måste också satsa tid och energi för att slutligen lyckas med studierna. Det är viktigt att tro på sin egen förmåga, arbeta målmedvetet och ha en optimistisk men realistisk bild av vad man klarar av. Då har man alla förutsättningar i världen att nå bra resultat.

Planering

Genom att göra upp en plan och ha både långsiktiga och kortsiktiga mål så är det vanligtvis enklare att både se vad man behöver göra och göra det klart för sig själv varför det är viktigt eller nödvändigt att satsa på en specifik uppgift. Att ha en plan och ställa upp mål gör det också enklare att veta vad man till exempel skall satsa på i gymnasiet, eller enklare att välja yrkesinriktning eller studielinje på universitetet. De beslut som man fattar då man är ung präglar ens framtid till viss mån och då kan det vara bra att redan i ett tidigt skede av studierna börja fundera på vad man kanske kunde vara intresserad av att satsa mera på. Genom att ha mål blir man mera motiverad och mera medveten om vad man måste göra för att uppnå sina mål. Skolarbetet känns då också mer konkret. Fundera på vad du drömmer om, vad som inspirerar och intresserar dig, och börja där.

Då man skall ställa upp långsiktiga mål kan en bra utgångspunkt vara att börja med att fundera på vad man tycker om att göra, vilka intressen man har och vad man är bra på. Många känner sig osäkra på vad de vill arbeta med i framtiden och vet därför inte heller vad de skall satsa på. Före man kommer på vad man vill syssla med i arbetslivet kan en lämplig teknik vara att till exempel satsa på sådant som man är bra på och intresserad av.

Ibland kan det ändå kännas konstigt och förvirrande att bara tänka på slutresultatet. Du kanske upplever att målet du vill nå befinner sig allt för långt borta i framtiden. I sådana situationer tappar man kanske lätt hoppet, tålamodet eller motivationen att kämpa vidare. Då är det bra att ha kortsiktiga mål eller delmål på vägen. Istället för att fundera på vad du skall bli när du blir stor så kan du fundera på hur du planerar följande period i skolan. Vad bör du satsa på som kan hjälpa dig i nästa period? Ta ett steg i taget och koncentrera dig på det. Då känns allt mindre överväldigande och svårt.

Stressläsning

Att läsa då man är under stress leder oftast till det att det känns mycket svårare att lära sig saker och memorera information. Lite stress kan fungera motiverande, men mycket stress är inte produktivt och gör att inlärningen inte fungerar optimalt. Att läsa till prov i sista minuten brukar inte vara en bra idé om man vill nå goda resultat, eftersom stressläsning ofta begränsar intaget av information och kan därmed ge sämre resultat i provet. Under stress kan vi dessutom bli mera pessimistiska gentemot vår egen förmåga att klara av saker och man vill ge upp före man ens försökt. För att undvika panikläsning lönar det sig att omsorgsfullt planera sin tid och räkna ut hur mycket tid en viss uppgift kräver.

Tidsplanering

Att planera sin tid på ett konkret sätt kan underlätta studierna en hel del. Många tror att detta innebär att man planerar in mera tid för att studera, vilket i sin tur betyder mindre frihet. Men de flesta som har provat på en lite noggrannare tidsplanering märker snabbt att man oftast får mera fritid då man medvetet planerar sin tid och använder den på ett mera produktivt sätt. Nedan följer lite tips på hur du mer effektivt kan planera din tid:

Fixa en kalender – och använd den!
Många köper en fin almanacka eller laddar ned en app för en kalender till telefonen som de tänkt använda, men använder den ändå aldrig. Glöm inte kalendern på bottnet av din väska. Genom att verkligen skriva ner det man måste göra i sin kalender får man en större helhetsbild över situationen och i längden sparar man kanske till och med tid. Gå också igenom den kommande veckan till exempel varje söndag så att du bättre kan vara förberedd inför en ny vecka med nya utmaningar.

 

Skriv ner din läsordning och övriga tidtabeller i kalendern
Med hjälp av tydliga scheman för lektioner, hobbyn och övriga program inprickade i kalendern får du bättre koll på veckans program och du ser snabbt hur mycket tid olika aktiviteter tar. Skriv även in deadlines som du har för inlämning av uppsatser, förhör, prov etc. så att du i god tid kan börja planera när du skall hinna ta itu med uppgifterna.

 

Planera inte bara en vecka i gången, utan fundera även på hela perioden
I gymnasiet kan många bli förvånade över varför proven inte går så bra då man endast läst inför dem veckan eller veckoslutet före själva provet. Planera in när du läser specifika ämnen som måste tenteras så att du inte är tvungen att stressläsa till dem just före provet. Skriv också ner vilka skolarbeten du gör när. På detta sätt blir du också medveten om hur lång tid vissa uppgifter kan ta. Om det känns jobbigt att bara skriva in en massa i kalendern så kan man också använda olika färger för olika skolämnen, prov eller teman. Därmed kan man lättare urskilja olika kurser eller sysslor från varandra som skola, hobbyn, deadlines, sociala egangemang osv.

Använd dig av to-do-listor
Poängen med to-do-listorna är att du ställer upp en lista och skriver ner olika skoluppgifter som måste göras och prov du måste hinna läsa till, och efter varje avklarad uppgift så stryker du över raden. Denna metod gör att man ser helheten av vad som måste göras under veckan eller perioden, samtidigt som det känns skönt att kunna stryka över sånt som är gjort och se att man går framåt och når resultat.

Studiemiljö

Att studera på en plats som ger en ro att koncentrera sig på just det man läser eller skriver kan ha en stor inverkan på slutresultatet. Många tar studiemiljön för givet och inser inte hur mycket mera produktiv man kan vara då man jobbar i rätt miljö. Här följer några tips på hur du kan skapa en optimal studiemiljö:

Hitta ett lugnt ställe att studera på
Vare sig det är hemma eller i biblioteket så är det bra att försöka hitta en plats där du känner att du kan koncentrera dig bättre än på andra ställen.

 

Läs på samma ställe
Att alltid göra sina läxor eller läsa till prov på samma ställe gör att hjärnan kan vänja sig med att på denna plats sköta en viss uppgift. Då kan man även få mera gjort och kan kanske enklare koppla bort andra störningsmoment.

 

Fokusera inte på TV:n, musiken eller mobiltelefonen
För vissa fungerar det bra att lyssna till musik medan de gör skolarbeten eller ha på TV:n i bakgrunden. Andra kan inte koncentrera sig alls. Här måste man vara realistisk och ärlig mot sig själv. Om musiken verkligen hjälper så skadar det inte, men ifall den inte gör det så sparar man både tid och arbete ifall man stänger av onödiga apparater för den tid som man läser. Hjärnan har en tendens att lättare ta emot information då det finns färre störningsmoment runt omkring. Det kan också löna sig att föra mobiltelefonen till ett annat rum eller sätta mobilen på ljudlöst läge medan man gör sina skolarbeten för att undvika att bli distraherad.

 

Se till att du har allt material du behöver
Det är bra att se till att man har det material man behöver för att kunna studera flitigt. Vanliga material är anteckningsblock, pennor, understrykningspennor, skolböcker, anteckningarna från timmen etc.

 

Håll ordning och reda på dina papper
Att ha alla sina papper för en viss period eller för ett visst ämne i en mapp underlättar skolarbetet och kan spara en hel massa tid och energi. Genom att organisera pappren noggrant behöver man inte stressa över att söka reda på det man behöver, och dessutom får man en bättre helhetsbild av vad man studerar.

Faktorer som stöder en effektiv inlärning

Vi har alla möjligheter att lära oss om vi bara ger det tid och ansträngning. Vi lär oss i olika takt och vissa människor har lättare för att lära sig vissa ämnen än andra. Det finns också olika faktorer som påverkar vår inlärning. Här nedan följer en lista på några av dem och en förklaring på hur de kan påverka.

 

Motion
Regelbunden motion kan utveckla speciellt hjärnans inlärnings-och minnesfunktion. Forskning visar att motion även kan minska symptomen för ångest och depression. Genom att regelbundet motionera kan man förbättra sin inlärningsförmåga och prestera bättre i skolan.

 

Matvanor
Regelbundna och hälsosamma måltider kan påverka din koncentration på ett positivt sätt.

 

Sömn
Att få tillräckligt med sömn är viktigt eftersom sömnen påverkar koncentrations,- inlärnings- och minnesförmågan. Unga i skolåldern borde sova cirka 8-10 timmar per natt för att hjärnan skall fungera optimalt. Genom att planera sin tid och även prioritera sömnen så kan hjärnan fungera mera effektivt.

 

Sociala relationer
Att satsa på sina studier är viktigt, men samtidigt är det även bra att komma ihåg  att ta pauser, umgås med andra människor och koppla bort från skolarbete. Då du planerar din tid är det alltså bra att även se till att du planerar in lite tid för dig själv, din familj och dina vänner.

 

Självbild
Att ha en positiv självbild och självförtroende kan underlätta studierna. Tro på dig själv och din egen förmåga att lyckas, men ha samtidigt en realistisk bild av vad du måste göra för att nå ditt mål.

 

Ordförråd
Ju större ordförråd man har, desto enklare kan studierna kännas. Ordförrådet kan man utvidga bland annat genom att läsa dagstidningar, skönlitteratur och fakta böcker. Ett stort ordförråd skadar aldrig, och kan endast stöda dig i dina studier och även senare i arbetslivet.

Vad kan du göra för att stöda din egen inlärning?

UNDER LEKTIONEN/FÖRELÄSNINGEN

Lyssna aktivt
Har du någonsin tänkt på skillnaden mellan att höra och att lyssna? Under lektioner eller föreläsningar gäller det att aktivt lyssna och prioritera det som läraren berättar om. Du hinner tala med dina klasskamrater efter lektionen, så lyssna hellre på vad läraren säger under lektionstid.

 

Ställ frågor
Det är aldrig fel att ställa frågor om ämnet i fråga till läraren. Om något verkar  oklart lönar det sig alltid att fråga istället för att gissa sig fram. Dessutom fastnar informationen ibland lättare då du själv varit aktiv på lektionen och frågat eller varit med i en diskussion kring ämnet. Om det känns som om du har många frågor eller du inte vill ställa dina frågor på lektionstid så kan du söka upp din lärare senare i skolan. Kanske du t.o.m. kan skicka e-post till läraren och därmed få svar på dina frågor ifall det känns tungt att prata om det på rasten.

 

Anteckna
Gör anteckningar under lektionen för att senare bättre komma ihåg vad ni gått igenom. Det som tas upp på lektionerna är inte alltid precis det samma som står i läroböckerna, utan kan fungera som komplement till det. Därför är det bra att aktivt anteckna. Det finns flera olika metoder för att anteckna. Vissa skriver ut långa meningar, andra bara nyckelord eller förkortningar av ord. Vilken metod som passar just dig måste du själv arbeta dig fram till.

 

Var aktiv från början
Det är bra att vara aktiv under lektionerna redan från början av perioden.  Om man först veckan före provet kommer på att det kanske skulle löna sig att vara aktiv så kan det kännas tungt att hänga med på lektionen då så mycket redan gått förbi en då man inte varit aktiv. Lyssna aktivt från början, skriv anteckningar på varje lektion och fråga då du undrar över något.

 

EFTER SKOLTID

Repetera
Att gå igenom sina anteckningar från lektionen samma kväll eller någon kväll efter lektionen kan vara en bra idé. Bäst är det att göra det då innehållet ännu är färskt i ditt minne. Då du bläddrar igenom dina anteckningar så börjar även hjärnan att memorera lite av det du läser och du kommer i framtiden lättare ihåg vad du läst om.

 

Läs kontinuerligt – undvik stressläsning
Att läsa lite i gången under hela perioden istället för att stressläsa några dagar innan tenten fungerar alltid som en bra metod. Hjärnan klarar nämligen inte av att ta emot stora mängder information på en gång, och det blir svårt att memorera texten. Istället kan man försöka att läsa regelbundet, helst lite varje kväll. Det är också bra att komma ihåg att hjärnan behöver vila. Ta regelbundna pauser, rör på dig, ät ett mellanmål, ring en vän eller gör något annat roligt som får dig att koppla bort från studierna för en stund.

 

Stryk under
Understrykningar i texten hjälper dig att se det viktigaste.

 

Renskriv dina anteckningar
För att underlätta memorerandet av en text och förberedelserna inför ett prov kan man även välja att renskriva sina anteckningar från lektionen då informationen ännu är i färskt minne.

 

Sammanfatta texter och använd mindmappar
Göra egna sammanfattningar av texter och anteckningar, kortare versioner brukar vara lättare att memorera. En mindmap-tankekarta som hjälper en att koppla ihop begrepp kan vara behändig för att enklare kunna se stora sammanhang.

 

Tala in på band och lyssna till det
Vissa personer har lättare att memorera saker genom att lyssna än att anteckna eller läsa.

 

Öva tillsammans med andra
Ibland kan det vara till hjälp att läsa till ett svårt prov tillsamans med sina kompisar. Att diskutera tillsammans med andra kan göra att man enklare kommer ihåg ett svårt kapitel eller konstiga begrepp. Du kan även be dina föräldrar att förhöra dig inför ett prov.

 

Dåligt med tid?
Om du någon dag märker att du har dåligt med tid och inte hinner gå igenom allt  det som du borde gå igenom så kan det vara bra att hitta på ett sätt att prioritera.  Ibland kan det vara bra att prioritera det som känns svårast eftersom det kan vara just det man behöver satsa på mest. Andra gånger kan det vara bra att satsa på det ämne som innefattar mest material som skall läsas inför provet. Vad du ska satsa på måste du själv avgöra. Om du har dåligt med tid kan du även utnyttja bussresan för att bläddra igenom dina anteckningar, och reser du tillsammans med en kompis kan ni kanske diskutera det som gåtts igenom på lektionen.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *