Fundera på vad du verkligen vill, våga ta omvägar och engagera dig socialt

Publicerat den Kategoriserat som Alla

Jag jobbar sedan 2006 som Key Account Manager (för tillfället mammaledig) på Korjaamo Group Oy.
Utöver verksamheten på Kulturfabriken Korjaamo sysslar vi med sponsorering och content marketing för företagskunder, kulturfältet och offentliga sektorn. Vägen till mitt yrke har utgjorts av en rad mer eller mindre slumpartade val. Jag hörde till dem som inte riktigt visste vad jag ville bli när jag blev stor. Jag brukar säga att mina studier varit som ett lapptäcke, som jag med mera tur än skicklighet lyckats pussla ihop mellan olika högskolor, så att de bildat en helhet och fört mig dit jag är i dag.

Studier ja. För mig var det av någon anledning alltid en självklarhet att jag ville studera vid en högskola efter studenten. Vad jag ville studera var däremot inte alls lika självklart. Tack vare ett gott språkhuvud blev jag antagen till engelsk filologi vid Helsingfors universitet hösten 1998. Jag resonerade att språkstudier lätt kan kombineras med nästan vilket annat ämne som helst, sen när jag väl hittar det där jag verkligen vill studera. Det var helt vettigt resonerat, men framför allt öppnade själva studielivet dörrarna till ett rikt socialt umgänge med många nya vänner, kontakter och i förlängningen bättre hum om vilka karriärmöjligheter det finns där ute.

Det där – dvs min egen ”juttu” – gav sig emellertid inte tillkänna så lätt, och när engelskans grammatikundervisning exploderade i en massa små beståndsdelar som jag varken kunde eller ville fördjupa mig i, buntade jag ihop mina hopskrapade studieveckor (ja, de kallades så på den tiden…) till ett biämne och sökte mycket oförberedd in till kommunikationslinjen vid universitetet. Jag kom, föga överraskande, inte in. I stället skrev jag in mig vid Hanken.
Inte av någon direkt kärlek till ämnet utan med ett praktiskt konstaterande att jag aldrig lär mig ekonomi om jag inte studerar det. Ett ok motiv som jag i och för sig inte ångrar, men det ska sägas att jag egentligen tycker att hjärtat ska finnas med när man väljer inriktning, om det bara går. Jag tror att sann motivation och kompetens föds ur en passion för ämnet, och särskilt passionerad kände jag mig nog aldrig gentemot mina studier, även om skolan var bra.

Desto mera passionerat brann jag för studentkörsverksamheten i Akademiska damkören Lyran, och studietidens största behållning fick jag av min tid där. Hobbyverksamhet utvecklar ofta mångsidiga färdigheter som också uppskattas av arbetsgivare, och det heter ju att ”All work and no play makes Jack a dull boy”. Nu ville det sig
dessutom så, att jag av en körkompis hörde talas om studielinjen Arts Management vid Sibelius-Akademin.
Gränszonen och samarbetet mellan kultur och business blev det som genast kändes rätt och inspirerande för mig.
Av olika orsaker var det inte på Sibelius-Akademin jag slutligen landade, utan vid London City University, men ämnet var detsamma. Jag skrev min avhandling om kreativa allianser mellan kultur och företag, återvände till Finland och Hanken och vidareutvecklade temat till en gradu också för min ekonomexamen. År 2005 stod jag så på tröskeln till arbetslivet med en dubbelexamen i ekonomi och Arts Management. Hör och häpna.

I samband med graduintervjuerna kom jag i kontakt med min nuvarande arbetsgivare, och blev så inspirerad av mötet att jag inte kunde tänka mig en bättre arbetsplats. Trots teoretiska kvalifikationer saknade jag då den praktiska arbetserfarenhet som krävdes för anställning men klängde mig fast ändå, höll kontakt, presenterade min gradu på företagets veckomöte, medan jag freelancade som festivalproducent på Faces Etnofestival och jubileumsproducent
för SFP. Envisheten lönade sig, för i september behövde Korjaamo Group någon som kunde kickstarta Isparken på Järnvägstorget i Helsingfors, och på den vägen är jag. Mina arbetsuppgifter har ändrat med åren.
Producentarbetet har utvecklats till konceptplanering, konsultuppdrag, m.m.

Jag undrar om man egentligen någonsin riktigt kommer underfund med vad man vill bli när man blir stor.
Om inte riktningen känns klar rekommenderar jag varmt att engagera sig socialt i sammanhang där man har möjlighet att träffa människor och skapa sig ett kontaktnätverk. Man vet aldrig vart ödet kastar en.

Johanna Welander
Key Account Manager på Korjaamo Group Oy