Forum för välbefinnande 2023

Publicerat den Kategoriserat som Alla
Två händer håller i en skylt som det står Forum för välbefinnande på.

Forum för välbefinnande i skola och läroanstalt 2023 närmar sig! Evenemanget ordnas 1-2.11.2023 som två halvdagars webbinarium och är avgiftsfritt.

Årets övergripande tema är sektorsövergripande arbete inom elev- och studerandevården.

Forum för välbefinnande i skola och läroanstalt riktar sig till personal inom skolor och läroanstalter, t.ex. lärare, vägledare, studiehandledare, elevhälsopersonal, rektorer, enhetschefer, daghemsföreståndare samt ledande tjänstemän. Evenemanget kallades tidigare Nationella dagar för elev- och studerandevård.

Arrangör för evenemanget är Regionförvaltningsverket och Utbildningsstyrelsen tillsammans med en referensgrupp där Luckan UngInfo ingår.

Sista anmälningsdag: 29.10.2023.

Välkommen med!

Mera information och anmälan via Regionförvaltningsverkets hemsida.

Skip to content