”Det känns väldigt meningsfullt att få hjälpa andra ungdomar som grubblar på något”

Publicerat den Kategoriserat som Alla

Att vara ungdom i dagens värld är inte alltid en dans på rosor. Ofta hör man vuxna klaga på ”dagens ungdom”, men faktum är att ungdomarna är de samma som de var 50 år sen, det är bara samhället som har förändrats och till det anpassar man sig.

Jag heter Sofia och är 22 år gammal socialpsykologistuderande i Helsingfors. Jag har även studerat en del sociologi. Under de senaste tre månaderna har jag fått arbeta som praktikant vid Luckan UngInfo, vilket har varit en av de mest givande och intressanta upplevelserna i mitt liv. Mina arbetsuppgifter har varit mycket mångskiftande, och jag har fått pröva på en massa olika saker.

Till mina främsta arbetsuppgifter under praktiken var att vara en av de huvudansvariga för Våga Fråga-tjänsten i huvudstadsregionen. Jag skulle se till att alla frågor, oavsett stora eller små, skulle få svar. Det kändes väldigt meningsfullt att få hjälpa andra ungdomar som grubblar på något.

Jag fick också ta ansvar för kunskapsbanken som du hittar här. Där redigerade jag och uppdaterade främst äldre texter, kollade språket, lade till bilder och såg till att det fanns länkar som läsarna kunde besöka för vidare information. Medan jag arbetade på artiklarna lärde jag mig väldigt mycket själv. Artiklarna handlar om sådana teman unga ofta går omkring och funderar på. Gå gärna in och ta en titt, kanske där finns svar på just dina funderingar!

En annan sak jag fick pröva på var att skriva marknadsföringsinlägg för Instagram. Detta var också intressant då jag funderade på vad unga behöver och vad de vill läsa. Eftersom jag studerar socialpsykologi var det intressant att analysera behoven och rikta sig till unga. Jag tycker annars också om att vara kreativ och hitta på idéer.

Största delen av mitt arbete gjorde jag på distans på grund av den rådande situationen med coronaviruset. Att arbeta hemifrån var något alldeles nytt för mig, som för många andra. Tack vare en mycket god handledning och tät kontakt med mina kolleger gick arbetet smidigt, och jag kände mig inte ensam med någon arbetsuppgift. Vi brukade ha möten varje vecka, vilket gav insikt i allt som sker på Luckans UngInfo. Och mötena var också viktiga för den sociala kontakten.

Som arbetsplats var Luckan UngInfo dynamisk och givande, och jag tycker vi hade en stark och öppen teamanda. Vem som helst fick vara kreativ och komma med nya idéer. Jag trivdes väldigt bra i teamet och kommer att sakna mitt arbete på UngInfo.

Med vänliga hälsningar
Sofia Westerberg

Publicerat den
Kategoriserat som Alla