Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete

Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete är en tvådagarskonferens kring centrala frågor som förenar det svenskspråkiga ungdomsarbetet. Syftet är att erbjuda ett tillfälle för kompetenshöjning och nätverkande.

Evenemanget har ordnats vartannat år sedan 2011 med Luckan som huvudarrangör, nästa gång hösten 2023.

Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete 2021 hade temat ”unga och våld” och hölls digitalt. Evenemanget arrangerades av Luckan UngInfo i samarbete med Helsingfors stad, Arcada, Brottsofferjouren, EHYT, Folkhälsan, Mieli, Regionförvaltningsverket, projektet Stig in 2, Stiftelsen Bensow och Åbo Akademi. Konferensen förverkligades genom finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Tre smeder.

Ari Evwaraye, strategichef vid Inrikesministeriet, föreläser om hur ser säkerheten i samhället ut när det kommer till unga och våld, trygghet, marginalisering och extremism, under Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete 2021.
Foto: Fredrik Enges

År 2021 var det sjätte gången evenemanget arrangerades. Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete har tidigare ordnats i Grankulla 2011, i Åbo 2013, i Borgå 2015, i samarbete med NUORI 2017 i Tammerfors och i Vasa 2019.