UNG2017

Publicerat den Kategoriserat som Alla

Pressmeddelande 20.2.2017

Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete har tidigare ordnats vid tre tillfällen runt omkring i Svenskfinland på orterna Grankulla, Åbo och Borgå. Evenemanget har varit ett forum där bland annat praktiker, forskare, kommun och tredje sektor kunnat utbyta erfarenheter och kunskap om ungdomsfrågor på svenska i Finland. I år  arrangeras Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete i ett helt nytt format, som en del av UNG2017/ NUORI2017 i samarbete med Finlands Ungdomssamarbete Allians rf. Evenemanget tar plats 27-29.3.2017 i Tammerfors och det svenskspråkiga programmet är koncentrerat till tisdagen 28.3. Den svenskspråkiga arbetsgruppen för UNG2017 leds av Föreningen Luckan i samarbete med Folkhälsan, Finlands Svenska Ungdomsförbund och Kyrkans central för det svenska arbetet.

Ungdoms- och pedagogiebranschens största professionella evenemang UNG2017 bjuder på möten, nätverkande och samhällelig diskussion. Målet med eventets mångsidiga och aktuella program är att stärka kunskaperna och färdigheterna hos deltagarna samt behandla aktuella ämnen så väl inom branschen som ur ett bredare samhällsperspektiv. Det tre dagar långa evenemanget innehåller program bland annat om arbete, välmående, samarbete samt om Finland i förändring. Under evenemanget diskuteras dessutom viktiga politiska frågor och mål som berör barn, unga och familjer.

“Det positiva med samarbetet med NUORI2017 är att arbeta över språkgränserna och på så sätt lära av varandras verksamheter.” – Oscar Ohlis, rikskoordinator Ungdomsakademin Luckan

Den svenskspråkiga arbetsgruppen arrangerar följande program:

  • – Att bygga bärande relationer med Unga. Lasse Mattila, Författare och föreläsare.
    – Kometen kommer! Unga och Mediekritik. Isabella Holm, Sällskapet för mediefostran.

Dessutom arrangeras följande fristående svenskspråkiga program:

  • – Varför måste vi tappa bort ungdomarna först? Resurscentret Föregångarna.
  • – Hur bemöts unga inom välfärdstjänster? Ung Dramatik, Mathilda Wrede-institutet och projektet Delsam.

Ta del av hela programmet på www.nuori2017.fi

Kontakt svenskspråkig media: oscar.ohlis (at) luckan.fi

Kontakt finskspråkig media: maria.gnosspelius (at) tpy.fi

Publicerat den
Kategoriserat som Alla
Skip to content