Ätstörningsenhet ÅUCS

Vid ätstörningsenheten vårdas patienter som är över 13 år. Ätstörningar är tillstånd som kännetecknas av så kraftigt avvikande inställning till mat, kroppsvikt och kroppsuppfattning att den utgör ett hot mot patientens hälsa eller funktionsförmåga. Ätstörningsenheten erbjuder också konsultationstjänster.

Telefon konsultationer lämpar sig bland annat för att utreda hur vården för en patient ordnas eller huruvida kriterierna för remittering fylls. Telefonnumret hittar du nedan.

De första sju vård dagarna är gratis (om man har ett tidigare vårdförhållande med ätstörningsenheten eller mentalvården).

Adress: Joukahainengatan 1, 20520 Åbo. Eurocity C-trappa, 4. våning. 

Öppet: Må-to kl. 8-15 och fre kl. 8-14 

Telefon: 023137743 Vardagar kl. 8-15  

Avgiftsbelagd
Tidsbokning behövs
Remiss behövs