Respektutbildningar för vänelever och tutorer

Utbildningen är ämnad för studerande som ska ta emot nya elever i sin skola, vänelever i högstadiet samt tutorer i gymnasiet och andra stadiet. Syftet är att eleverna efter utbildningen ska ha verktyg för att jobba mobbningsförebyggande och utifrån ett jämlikt bemötande.

Respektutbildningarna tar avstamp i gruppteoretiska och normmedvetna perspektiv, där frågor som gruppers möjligheter och privilegium analyseras. Utbildningen erbjuder ett tillfälle att utmana de egna perspektiven och den roll man tar i en grupp. Därtill arbetar vi med frågor om delaktighet och hur man kan inkludera och öka tillgänglighet.

Innehåll:
  • Samarbets- och värderingsövningar
  • Grupputveckling
  • Ledarskap
  • Normmedvetenhet
  • Härskartekniker
Praktisk information:

Utbildningens längd varierar från 1–6 timmar och kan hållas digitalt eller i skolans utrymmen. Maxstorlek för gruppen är 20 pers.

Feedback från ledarskapsutbildningar:

“Jag tycker att tutorutbildningen varit en positiv erfarenhet och jag lärde mig mycket jag inte ens visste om. I allmänhet gick tutorutbildningen klart över förväntningarna. Tack!”

“Vi lärde känna varann bättre. Jag hade roligt & känner mig på något sätt mer kvalificerad för att bli tutor. Bättre än jag förväntat mig.”

“Det har varit roligt och trevligt 🙂 Jag har lärt känna de andra mycket bättre 🙂 Vi har lekt roliga lekar och det har varit mångsidigt :)”

“Jag tyckte att programmet har varit jätteroligt och bra uppbyggt. Jag har fått många nya vänner och blivit en bättre vänelev. Jag skulle inte vilja ändra något. =)”

“Jag lärde mig endel om hur grupper fungerar och gruppen blev bättre på att samarbeta och kommunicera.”

 

Mer information om ledarskapsutbildningarna får du genom att kontakta johanna.ostling(a)luckan.fi.