Respekt

Respekt diskuterar diskriminering, rasism, makt, fördomar, stereotyper och jämlikhet. Workshopparna bygger på interaktiva övningar och diskussioner med mål att utveckla ungas ansvarskänsla, förmåga att agera och uppmuntra till aktivt medborgarskap. Vi erbjuder olika teman beroende på gruppens behov:

Åskådarens roll:
Diskussion kring rollen som åskådare. Gruppen får fundera på socialt ansvar och får praktiska råd och tips på hur man kan handla då man ser något osakligt hända. I samhället är vi alla åskådare och att agera rätt är viktigt men inte alltid lätt. Workshoppen ger de unga möjlighet att reflektera över sin egen roll som åskådare samt vikten av att ta ansvar och ingripa.

Skämtens och kommentarernas makt:
Gruppen får fundera på konsekvenser av att använda nedsättande uttryck och skämta på ett diskriminerade sätt mot en person eller grupp. Vi diskuterar stereotyper och fördomar samt hur skämt och kommentarer kan normalisera ett diskriminerande beteende. Under workshoppen får eleverna möjlighet att reflektera över sitt eget agerande och på vilken betydelse det kan ha i såväl deras närmiljö som på en samhällelig nivå.

Ett jämlikt samhälle:
Diskussion om makt, normer och representation. Vi funderar tillsammans på olika gruppers förutsättningar och begränsningar utifrån samhälleliga maktstrukturer. Workshoppen ger eleverna möjlighet att reflektera över privilegier och handlingsutrymme samt på hur man kan arbeta för ett mer jämlikt samhälle.

Praktisk information

– Alla lektionspaket är kostnadsfria.

– Lektionspaketen är uppbyggda enligt ett 75 minuter långt schema men kan förlängas till 90 minuter vid behov. För att hålla sin kvalitet kan lektionerna inte förkortas till mindre än 75 minuter.

– Gruppstorlek: ca 15–20 deltagare. För större grupper ber vi er diskutera saken skilt med kontaktpersonen. I mån av möjlighet kan vi föreläsa för större grupper.

 

Feedback från Respekt-workshopparna:

Vi strävar ständigt till att utveckla och förbättra våra utbildningar och ber därför deltagarna att anonymt fylla i ett feedbackformulär. Dessa kommentarer är direkta citat av elever:

”Föreläsaren var jättebra och jag tyckte om dom praktiska övningarna.”

”Nu vet jag på riktigt vad jag kan göra om jag ser något hända.”

”Det här fick mig att tänka massor.”

”Jätteintressant. Men varför kan vi inte göra det här en hel dag? Helt dumt att bara ha en lektion.”

”Man blev inte dömd om man hade annan åsikt än du, det är jätteviktigt!”

”Jag ser saker på ett helt annat sätt! Jag skulle vilja prata mera om såna saker. Det är viktigt och intressant.”

”Varför får vi inte prata mera i skolan? Tack för att du pratade med oss!”

”Den intressantaste gäst vi haft i skolan!”

”Föreläsaren var jättebra! Hon lyssnade på oss och man vågade säga sin åsikt på riktigt. Hoppas hon kan komma hit igen!”

För mera information om Respekt-materialet och våra workshopar: johanna.ostling(a)luckan.fi.