Respekt

Respekt diskuterar diskriminering, rasism, makt, fördomar, stereotyper, jämlikhet etc. Workshoparna bygger på interaktiva övningar och diskussioner med mål att utveckla ungas ansvarskänsla, förmåga att agera och uppmuntra till aktivt medborgarskap. Vi erbjuder olika teman beroende på gruppens behov:

Åskådarens roll:
Diskussion kring rollen som åskådare. Gruppen får fundera på sitt eget ansvar och sina egna gränser samt får praktiska råd och tips på hur man kan handla då man ser något hända. I samhället är vi alla åskådare och att agera rätt är viktigt men inte alltid lätt. Workshopen ger ungdomarna möjlighet att reflektera över sin egen roll som åskådare samt vikten av att ta ansvar och ingripa.

Skämtens och kommentarernas makt:
Gruppen funderar på vad konsekvenserna är av att använda uttryck eller skämta på ett sätt som är diskriminerande eller nedvärderande mot en person eller grupp. Vi diskuterar fördomar och stereotyper och hur de påverkar hur vi ser på andra, där skämt och kommentarer kan normalisera ett diskriminerande beteende. Under workshopen får eleverna möjlighet att reflektera över hur deras eget agerande påverkar inte bara deras närmiljö utan även på ett större samhälleligt plan.

Ett jämlikt samhälle:
Vi funderar på olika gruppers förutsättningar och möjligheter utifrån samhällets maktstrukturer. Utsatta grupper påverkas ofta av fördomar och felaktig fakta. Workshopen ger eleverna en möjlighet att fundera över vilka möjligheter olika grupper har och hur man kan arbeta för ett jämlikare samhälle.

Stereotypa könsroller:
Diskussion kring hur vi påverkas av de stereotyper som förstärks av bl.a. reklambranschen och i sociala medier. Eleverna får möjlighet att bekanta sig med reklamkampanjer och artiklar där könen stereotypiseras på ett diskriminerande sätt. Workshopens syfte är att väcka elevernas kritiska tänkande och ge en insikt i hur mycket vi kan påverkas av reklamer och sociala medier utan att vi ens inser det.

 

Praktisk information

– Alla lektionspaket är kostnadsfria

– Lektionspaketen är uppbyggda enligt 75 minutersschema men kan förlängas till 90 minuter vid behov. För att hålla sin kvalitet så kan lektionerna inte förkortas till mindre än 75 minuter.

– Gruppstorlek: ca 15-20 deltagare (för större grupper ber vi er diskutera saken skilt med kontaktpersonen, i mån av möjlighet kan vi föreläsa för större grupper)

 

Feedback från Respekt-workshoparna:

Vi strävar ständigt till att utveckla och förbättra våra utbildningar och ber därför deltagarna att anonymt fylla i ett feedbackformulär. Dessa kommentarer är direkta citat av elever:

”Föreläsaren var jätte bra och jag tyckte om dom praktiska övningarna”

”Nu vet jag på riktigt vad jag kan göra om jag ser något hända”

”Det här fick mig att tänka massor”

”Jätte intressant. Men varför kan vi int göra det här en hel dag? Helt dumt att bara ha en lektion”

”Man blev inte dömd om man hade annan åsikt än du, det är jätte viktigt”

”Jag ser saker på ett helt annat sätt! Jag sku vilja prata mera om såna saker. Det är viktigt och intressant”

”Varför får vi int prata mera i skolan? Tack för att du pratade med oss”

”Den intressantaste gäst vi haft i skolan!”

”Föreläsaren var jätte bra! Hon lyssnade på oss och man vågade säga sin åsikt på riktigt. Hoppas hon kan komma hit igen!”

 

För mera information om Respekt-materialet och våra workshopar, kontakta mimmi.malik(a)luckan.fi