Nätrespekt

Under workshopen Nätrespekt arbetar vi med värderingar, kommunikation, relationer och hur vi själva kan ta ansvar för att skapa ett respektfullt klimat på sociala medier. Föreläsningens syfte är att motarbeta hat och kränkningar på nätet, vilka medför allvarliga konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Genom interaktiva metoder och diskussioner får de unga en bättre förståelse för hur man kan skydda sig själv och hur man skall handla ifall man som åskådare stöter på kränkningar eller hot på webben. Workshoppen riktas till elever i första och andra stadiets utbildning.

Innehåll:
  • Diskussion och övningar om integritet och gränssättningar
  • Kränkningar på nätet/näthat
  • Normkritiska perspektiv
  • Identitet på nätet
  • Positiva och negativa aspekter med nätet/sociala medier
  • Diskussion om respekt, värderingar och förhållningssätt på nätet

Nätrespekt baseras delvis på aktuell forskning samt ett metodmaterial som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i Sverige framställt.

 

Praktisk information om Nätrespekt-workshoparna:

– Workshopparna är uppbyggda enligt 75–90 minuters schema. För att hålla sin kvalitet kan lektionerna inte förkortas till mindre än 75 minuter.

– Det är viktigt att deltagarantalet hålls under ca 25 elever/grupp för att workshoppen skall hålla sin kvalitet och fungera interaktivt.

– Nätrespekt fungerar i förebyggande syfte och lämpar sig därför inte i klasser där det uttryckligen finns problem som berör workshoppens tema. Vid känsliga fall ber vi skolan meddela om dessa i förväg så att utbildaren kan avgöra workshoppens lämplighet.

 

Feedback från Nätrespekt:

“Man lärde sig många nya saker av nätmobbning, och vad man ska göra om någon blir mobbad på nätet.”

“Utbildningen var bra och den berättade om fakta och jag lärde mig endera nya saker. I helhet var utbildningen bra. Diskussionerna var roliga och man fick komma med sina egna kommentarer. Jag tyckte om utbildningen.”

“Jag gillar att lyssna på sådana saker. Det väcker många funderingar hos mig hur bra jag egentligen har det då jag inte blir utsatt för någon slags rasism eller mobbning. Så alltså keep up the good work!”

“Jag tyckte det var bra med uppgiften där vi skulle gå till ett av klassrummets hörn beroende på vår åsikt. Att se videor och höra berättelser är också bra.”

 

För mera information om Nätrespekt och våra andra workshopar, kontakta johanna.ostling(a)luckan.fi