LedA

Ledarskapsutbildning för unga

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på ledarskap och grupputveckling. Utbildningens utgångspunkt ligger i de normer och samhällsstrukturer som påverkar en ledares roll samt gruppers dynamiska processer. LedA tar avstamp i gruppteoretiska och normmedvetna perspektiv, där frågor som makt och privilegium analyseras . LedA erbjuder ett tillfälle att utmana de egna perspektiven och den roll man tar i en grupp. Därtill arbetar vi såväl teoretiskt som praktiskt med delaktighet och frågor om hur man kan inkludera och öka tillgänglighet.

Utbildningen är interaktiv, teori varvas med värderings- och samarbetsövningar, diskussioner kring specifika case samt fördjupningar i den egna rollen som ledare. Argumentationstekniker, retorik samt färdigheter i att ge feedback och kommunicera tydligt lyfts även genom olika övningar.

Under utbildningen läggs grunden för ett ledarskap som kan användas i allt från föreningar till privat- och yrkeslivet. Utbildningen erbjuds till andra och tredje stadiet, samt till föreningsaktiva ungdomar.

Innehåll:
 • att utveckla det egna ledarskapet
 • gruppdynamik och gruppteori
 • värderings- och samarbetsövningar
 • härskartekniker och normmedvetenhet
 • att lära sig grunderna i retorik och öva sig på att tala inför en grupp
 • att ge och ta emot feedback
 • att uppnå större självförtroende och självinsikt
Praktisk information om LedA:
 • LedA ordnas ofta som veckoslutskurs med en natts övernattning på t.ex. en lägergård. Det är även möjligt att arrangera utbildningen endast under dagstid, t.ex. i ett konferensutrymme.
 • Utbildningen pågår två heldagar (16-18h). För att hålla sin kvalitet så ska utbildningen helst inte förkortas till mindre än detta.
 • Det är viktigt att deltagarantalet hålls under ca 15 elever/grupp för att utbildningen skall hålla sin kvalitet och fungera interaktivt.
 • Deltagarna alternativt skolan faktureras för eventuella kostnader (logi, resor och traktering). Priset varierar beroende på vilket upplägg vi kommer överens om.
 • Vissa skolor har möjlighet att erbjuda eleverna en kurs för deltagande i LedA.
Feedback från LedA:
 • ”Nya tankemodeller och redskap, bredare & djupare insikter om mig och andra människor”
 • ”Att våga uttrycka åsikter mer och känner mig självsäkrare när jag pratar med nya människor”
 • ”Starkare självkännedom”
 • ”Ny kunskap om samarbete och mig själv”
 • “Blivit en bättre ledare”

Mer information om ledarskapsutbildningarna får du genom att kontakta johanna.ostling(a)luckan.fi.