Fair sex

En workshop om ömsesidighet och sexuella gråzoner

Fair Sex är en metod med syftet att främja positiva sexuella upplevelser och motverka sexualiserat våld. Materialet utgår från de sociala aspekterna av sex, där kommunikation och lyhördhet lyfts fram som verktyg för att undvika sexuella gråzoner eller övertramp. Metoden bygger på interaktiva övningar och typexempel där eleverna diskuterar ömsesidighet, samtycke och förväntningar kring sex och sexualitet. Genom ett normkritiskt och inkluderande angreppssätt ges en breddad syn på sexuellt välmående, där varje elev får fundera på sitt aktörskap och möjliggörande av goda sexuella relationer. Workshopparna riktas i första hand till elever i andra stadiets utbildning.

 

Praktisk information:

– Workshopparna består av två träffar, 90 minuter per tillfälle.

– Målgruppen är i första hand andra årets studerande.

 

Feedback från Fair Sex:

”Att vi gick igenom exakt & mångsidigt om vad sex är, och lyssnade på varann och att man fick säga sina egna åsikter. Lärorikt.”

“Att man tog upp ett nödvändigt ämne och behandlade saker man inte riktigt gör i undervisningen i skolan.”

“Att vi behandlade ämnen från många olika synvinklar och mångsidigt utöver de “vanliga” tankarna och åsikterna.”

“Att man öppet kan prata om sex utan att det blir obekvämt (mycket “ledarnas” förtjänst).”

“Att man kom bort från det strikta inom sexualsnacket och man fick prata om sexualitet.”

”Bra med djupare ingång på sex inte bara om sex biologiskt sätt”

 

Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Metoden Fair Sex erbjuds av Ungdomsakademin och är utvecklad av Ålands fredsinstitut. Läs mer om metoden på www.fairsex.ax eller kontakta johanna.ostling(a)luckan.fi.