Ungdomsakademin tarjoaa ruotsinkielisiä tiedotus-, ja neuvonta- ja -ohjauspalveluja sekä tapahtumia nuorille ja nuorten parissa toimiville.

Tiedon saatavuus omalla äidinkielellä on tärkeää, ja Suomessa laissa taattu oikeus ruotsinkielisille. Me haluamme toiminnallamme työskennellä sen puolesta, että tämä myös toteutuu käytännössä. Nuorten kohtaaminen, osallisuus ja nuorten kehitys aktiivisiksi kansalaisiksi ihmisoikeuksia kunnioittaen on toimintamme keskiössä. Nuorten tarpeita, kokemuksia ja mielipiteitä on kunnioitettava ja otettava huomioon. Siksi nuorille tärkeät kysymykset ovat tiedotus- ja neuvontatoimintamme painopisteitä.

Kohderyhmämme ovat 13-29-vuotiaat nuoret sekä nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset.

Luckanilla on paikallisia ja alueellisia nuorisotiedottajia Helsingissä, Porvoossa, Kirkkonummella ja Turusssa. He tarjoavat henkilökohtaista ohjausta Luckan keskuksissa sekä netissä Sluta Panta-chatissä ja kysymys-vastaus –palvelussa Fråga.fi. Ohjaustoiminta käynnistyi syksyllä 2018 myös Vaasassa. Nuorisotiedottajat tekevät koulukäyntejä ja tarjoavat siellä nuorille työpajoja, luentoja ja keskusteluja nuorten elämää koskevissa kysymyksissä.

Nuorten parissa työskenteleville järjestetään verkostotapaamisia ja koulutusta. Vaasassa työskentelee koulutussuunnittelija, joka järjestää luentoja ja työpajoja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille koko maassa.

Luckan/Ungdomsakademin vastaa myös suomenruotsalaisten nuorisotyöpäivien järjestelyistä vuonna 2019.

Luckan, yhteistyössä Folkhälsans Förbundin kanssa, on yksi Suomen 12 osaamiskeskuksista vuosina 2018-2019. Luckanin painopistealueet ovat nuorisotiedotus, -neuvonta ja verkossa tapahtuva nuorisotyö. Yhteistyö Koordinaatin kanssa on tiivistä.

Luckanin tarjoamat palvelut eivät olisi mahdollisia ilman jatkuvaa yhteistyötä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Luckanin toimintaa rahoitetaan sekä julkisin että yksityisin varoin.

Tilaamalla uutiskirjeemme, voit seurata sekä meidän että muiden tapahtumia, tukipalveluja ja hankkeita, jotka liittyvät nuorisotiedotus-, neuvonta ja –ohjaustoimintaan. Uutiskirjeen voit tilata tästä.

Historiaa lyhyen kaavan mukaan: Luckanin käynnisti toimintaa erityisesti nuorille vuonna 2000 (nuorisovaihtoja ja kv-vapaaehtoistyövaihtoja). Vuonna 2004 käynnistyi Helsingissä ruotsinkielinen nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelu UngInfo. Vuonna 2017 SFV:n (Svenska folkskolans vänner) nuorisopalvelu De Ungas Akademi yhdistettiin UngInfon toimintaan ja uuden palvelun nimeksi tuli Ungdomsakademin.