UngInfo tarjoaa ruotsinkielisiä tiedotus-, neuvonta- ja -ohjauspalveluja sekä tapahtumia nuorille ja nuorten parissa toimiville.

Tiedon saatavuus omalla äidinkielellä on ensiarvoisen tärkeää ja Suomessa laissa taattu oikeus ruotsinkielisille. Me haluamme toiminnallamme työskennellä sen puolesta, että tämä toteutuu myös käytännössä. Nuorten kohtaaminen, osallisuus ja nuorten tukeminen heidän kehityksessään aktiivisiksi kansalaisiksi ihmisoikeuksia kunnioittaen on toimintamme keskiössä. Nuorten tarpeita, kokemuksia ja mielipiteitä on kunnioitettava ja ne on otettava päätöksenteossa huomioon. Siksi nuorille tärkeät kysymykset ovat tiedotus- ja neuvontatoimintamme painopisteitä.

Kohderyhmämme ovat 13-29-vuotiaat nuoret sekä nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset.

Luckanilla on paikallisia ja alueellisia nuorisotiedottajia Helsingissä, Porvoossa, Kirkkonummella, Raaseporissa ja Turussa. He tarjoavat henkilökohtaista ohjausta ja chattaavat Ärligt Talat-chatissä sekä koordinoivat ja vastaavat kysymyksiin Våga Fråga-palvelussa yhteistyössä pohjanmaalaisen Decibelin kanssa. Lisäksi Luckanissa työskentelee kokoaikainen psykologi verkossa. Ohjaustoimintaa on saatavilla myös Vaasassa. Nuorisotiedottajat tekevät kouluvierailuja ja tarjoavat nuorille työpajoja, luentoja ja keskusteluja nuorten elämää koskevissa kysymyksissä.

UngInfon kouluille tajoamista luentopaketeista voit lukea lisää sivuiltamme Skolbesök.

UngInfon blogista ja Facebook-sivuilta voit lukea UngIfon ajankohtaisista tapahtumista ja aiheista. Löydät meidät myös instagramista @luckanunginfo.

UngInfo järjestää nuorten parissa työskenteleville verkostotapaamisia ja koulutusta. Vaasassa työskentelee koulutussuunnittelija, jonka tehtävänä on järjestää luentoja ja työpajoja nuorten parissa työskenteleville asiantuntijoille koko maassa.

Luckan UngInfo vastaa Helsingissä vuonna 2021 järjestettävien suomenruotsalaisten nuorisotyöpäivien organisoinnista.

Keväästä 2020 eteenpäin Luckan jatkaa osaamiskeskustyöskentelyä uudessa yhteenliittymässä. Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemä ja rahoittama osaamiskeskus Nuoska kehittää nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin. Luckan UngInfon painopistealueet ovat ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien kehittäminen, painopisteenä verkossa tapahtuva kiusaaminen, seksuaalinen häirintä ja syrjinnän torjunta. Osatoteuttajia on mukana yhdeksän: Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Folkhälsan förbund rf, Förening Luckan rf, Mieli Suomen Mielenterveys rf, Nuorisotutkimusseura, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Vantaan kaupunki ja Åbo Akademi.

Seuraamme nuorisotiedotuksen eurooppalaisia ohjeita ja toimimme sen pohjalta, että voimme olla ajankohtaisia, asiallisia, puolueettomia ja ammattimaisia. Työntekijämme tukevat nuoria erilaisissa elämäntilanteissa ja vastaavat heidän kysymyksiin kohtaamalla heitä paikan päällä tai verkossa.

Luckanin tarjoamat palvelut eivät olisi mahdollisia ilman jatkuvaa yhteistyötä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Luckanin toimintaa rahoitetaan sekä julkisin että yksityisin varoin.

Tilaamalla uutiskirjeemme, voit seurata sekä meidän että muiden tapahtumia, tukipalveluja ja hankkeita, jotka liittyvät nuorisotiedotus-, neuvonta ja –ohjaustoimintaan. Uutiskirjeen voit tilata tästä.

UngInfon tarina lyhyesti: Luckanissa aloitettiin erityisesti nuorten parissa tapahtuva toiminta vuonna 2000 nuorisovaihtojen ja kv-vapaaehtoistyövaihtojen muodossa. Vuonna 2003 käynnistyi  ruotsinkielinen nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelu UngInfo Helsingissä. Vuonna 2006 toiminta kasvoi laajemmin ruotsinkieliseen Suomeen. Vuonna 2017  SFV:n (Svenska folkskolans vänner) nuorisopalvelu De Ungas Akademi yhdistettiin UngInfon toimintaan vahvistaen tällä tavoin kouluyhteistyötä. Vuosien 2018-2019 aikana Luckan UngInfo toimi osaamiskeskuksena edistäen nuorisotyön keinoin nuorisopolitiikan tavoitteita erityisesti nuorten tieto- ja neuvontatyön osalta. Vuodesta 2020 Unginfo on mukana osaamiskeskus Nuoskan yhteenliittymässä. Unginfon toiminta ulottuu tänä päivänä koko ruotsinkieliseen Suomeen.