Här hittar du material som anknyter till ungdomsverksamhet: ungdomsinformation och vägledning, mentorskap m.m.

Statens Ungdomsråd 
Ett expertorgan inom ungdomsarbete och ungdomspolitik som tillsätts av statsrådet. På deras hemsida kan man ta del av undersökningar och publikationer om ungdomsfrågor.

Utredning om det finlandssvenska ungdomsarbetet 2017

Statistik över ungdomsarbetet i Finland – Nuorisotilastot

Den svenskspråkiga Ungdomsbarometern 2018 – Tankesmedjan Magma

Förbundsbarometern 2018 – Arbetsglädje i förbundsvärlden
Kartläggning utförd av Svenska studieförbundet i samarbete med Psykosociala förbundet

European youth information charter
Den europeiska organisationen inom ungdomsinformation  Eryica  har utarbetat standarder för ungdomsinformations- och -rådgivningscenterverksamhet. 

OECD:s rapport Investing in Youth: Finland, 2019
på engelskapå finska

Navigator utvecklings- och forskningsprojekt 2018-2019, slutrapport
Mathilda Wrede-Institutet

 

 

Luckans Föreningshandbok om integration (utarbetad av Luckan Integration i FIKA projektet) 

Luckan UngInfo verksamhetsplan 2020

Kartläggning av karriärvägledningen vid Arcada
En rapport om karriärvägledningen vid Arcada. Undersökningen gjordes i början av projektet Stora Komet 2016.

Vägledande samtal 
En introduktion till karriärvägledningssamtal för ungdomar samt samtalsmetodik för förändringsprocesser. Utarbetat inom projektet Stora Komet.

Portfoliokortkurs
En manual för hur portfoliokursen kan skötas, framskrida och innehålla. Utarbetat inom projektet Stora Komet.

Interaktiv jobbsökning
En interaktiv modell/ processbeskrivning vars syfte är att bättre kunna förbereda unga för arbetssökande och hjälpa dem i olika skeden av arbetssökning i framtiden. Utarbetat inom projektet Stora Komet.

Examensarbete om tidigare Sluta Panta-chatten
En enkätundersökning gjord i samarbete med Novia och Ungdomsakademin Luckan.

Livet efter, processbeskrivning
Info för unga om svenskspråkiga tjänster om dem som inte har jobb eller studieplats efter andra stadiet.

Livet efter skolan – Allmän
Nationell info för unga om svenskspråkiga tjänster för dem som inte har jobb eller studieplats efter andra stadiet. Utarbetat inom projektet Stora Komet.

Livet efter skolan – Borgå
Info för unga om svenskspråkiga tjänster I Borgå för dem som inte har jobb eller studieplats efter andra stadiet. Utarbetat inom projektet Stora Komet.

Kamratstöd –  manual
Kamratstödsgrupp för kvinnor i mansdominerade yrken. Frivilliga träffar där det träffas för att diskutera teman som självbild, steget ut i arbetslivet etc. Utarbetat inom projektet Stora Komet.

Nätverksgrupper i Huvudstadsregionen
Info om aktiva svenskspråkiga nätverksgrupper för dem som jobbar med ungdomsfrågor i Huvudstadsregionen. Sammanställt inom projektet Stora Komet.

Stödtjänster för unga i huvudstadsregionen
Info om svenskspråkiga stödtjänster som finns tillgängliga för unga i huvudstadsregionen. Sammanställt inom projektet Stora Komet. 

Stödtjänster för unga i Östra Nyland
Info om svenskspråkiga stödtjänster som finns tillgängliga för unga i Östra Nyland. Sammanställt inom projektet Stora Komet.

Kursen Integration, kultur och lokalt samhälle 2017, 2018
En kurs för invandrare på svenska i Östra Nyland där de lär sig språket och den lokala kulturen med hjälp av kreativa metoder såsom lättläst litteratur, musik, bilder och fotografering samt besök på Grand, biblioteket och Navigatorn.

Projektet Stora Komet – Luckans delrapport
Vägledningsprojektet Stora Komet utfördes under tiden 1.3.2016 – 28.2.2019. YH Novia fungerande som huvudman och föreningen Luckan som delgenomförare.

Arbetsbok för mentorpar med fokus på yrkes mentorskap  (utarbetad av Helsingfors Universitet (på svenska)

Arbetsbok för mentorpar med fokus på yrkes mentorskap, utarbetad av Helsingfors Universitet (på engelska)

ARTisThere
Beskrivning av konstnärsmentorskapets koncept 2018

Luckans Handbok för mentorskap (utarbetad under FIKA projekttiden)

Branschmentorskap – manual
Manual för branschmentorskapet (2018) som utarbetats inom projektet Stora Komet

Luckans Föreningshandbok (utarbetad under FIKA projekttiden)

Handbok för mentorskap
Handbok för branschmentorskapets gång med adepten i fokus. Handboken har utarbetats inom projektet Stora Komet i samarbete med Arcada.

Abramova, Anna: “Se työelämä tulee jotenki lähemmäs”: Mentoroinnin merkitys työelämään siirtyvälle opiskelijalle, University of Helsinki. Faculty of Social Sciences. Department of Social Psychology. Master’s thesis. 2007.

Branschmentorskap – processbeskrivning
Processbeskrivning för branschmentorering (2018) som utarbetats inom projektet Stora Komet