Studier

Hej!

Ger läroavtal samma behörighet att söka vidare till högskolor som om man får vanligt i skolan?

Stämmer det att man i Sverige kan söka in till en högskola och behålla studieplatsen i ett år före man börjar?