Hej, det är så jag skär mig men bara på ytan, bland för jag mår dålit men andra gånger sitter jag och kämpar att skära mig bara för uppmärksamhetens skull vad skall jag göra?